Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволҳои тестӣ аз фанни «Идоракунии муноқиша»

@1.

Намудҳои асосии ихтилоф.

$A) ихтилофи байналхалқӣ; $B) ихтилофи байнигурӯҳӣ; $C) ихтилофи дохилиташкилӣ; $D) ҳаммаи намудҳо дуруст; $E) ҳаммаи намудҳо нодуруст;

@2.

Дар психологяи иҷтимоӣ чанд усули ба инсон таъсиррасон вуҷуд дорад.

$A) панҷто; $B) ёздаҳто; $C) дувоздаҳто; $D) нуҳто; $E) ҳафто;

@3.

Водорсозандаи инсон ба амалиёт – ин.

$A) ҳавасмандгардонӣ; $B) сабаб; $C) талабот; $D) мақсад; $E) ниёз;

@4.

Омилҳои асосие, ки ба ташакулли ҳайати кормандон таъсир мерасонанд ин.

$A) Тайёр кардани кадрҳои касбӣ, беҳсозии муҳити маънавӣ- рӯҳӣ, таъмини кор-н бо ҷойҳои корӣ; $B) Пешгӯи кардани миқдор ва ҳайати кормандон, муайянкунии эҳтиёҷ ба кадрҳо, нақшагирии кадрҳо; $C) Такмили ҷараёни нақшагирӣ, интихоб, ҷобаҷогузорӣ ва ҷой ивазкунии кормандон, ташакулли низоми одилонаи музди меҳнат; $D) Муҳайё сохтани шароити мусоити корӣ, баланд бардоштани ҳосилнокии меҳнат; $Е) Баҳодиҳи ба натиҷаҳои меҳнат бо мақсади муайян кардани нерӯи кори ва пешрави дар фаъолият

@5.

Мафҳуми «Ҳайат» тарҷумаи вожаи кадом калима аст.

$A) Вожаи англисии «Management»; $B) Вожаи англисии «Pesonalis»; $C) Вожаи лотинии «Management»; $D) Вожаи лотинии «Pesonalis»; $Е) Вожаи юнонии «Methodos»;

@6.

Яке аз сабабҳои асосии пайдоиши ихтилоф бо гуноҳи роҳбарон кадом аст.

$A) Ба эътибор нагирифтани мақсадҳои асосии корхона; $B) Тамоили рафтори худписандии тобеон ва мақсадхои шахсиро нисбат ба мақсадҳои корхона боло гузоштан; $C) Ҳис накардани масъулият аз ҷониби тобеон дар раванди иҷрои вазифаҳои умумӣ; $D) Ба ҳокимият ва роҳбари майл кардани бархе аз тобеон; $Е) Мувофиқат накардани меҳнати корманд бо сатҳи ҳақиқии музди меҳнат;

@7.

Аз рӯи масштаб назорат мешавад.

$A) Пешакӣ, ҷорӣ ва хаттӣ; $B) Стратегӣ ва фаврӣ; $C) Молявӣ ва маъмурӣ; $D) Пурра ва интихобӣ; $Е) Вақт/ҳаҷм, арзиш, захираҳо ва сифат;

@8.

Идоракунии кормандон ин.

$A) Функсияии менеҷмент мебошад, ки кормандони корхонаву ташкилотро барои ноил гаштан ба миссияу мақсад ҳавасманд месозад; $B) Яке аз бахшҳои менеҷмент буда, маҷмӯи шарту усулҳо ва тарзу воситаҳоитаъсиррасони ба рафтор ва фаъолияти кормандон, самарабахш истифода бурдани нерӯи корӣ, қобилияти зеҳнии онҳоро дар бар мегирад; $C) Низоми хислату рафтори роҳбарон нисбати тобеон, маҷмӯи тарзу усулҳои таъсиррасонӣ ба фаъолияти меҳнатии онҳоро дар бар мегирад; $D) Маҷмӯи тартиботи идоракунанда, қоидаҳои асоси ва меъёри рафтори кормандон мебошад, ки мақомоти идоракунии корхона дар амали хоҷагидорӣ истифода мебарад; $Е) Ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@9.

Аз рӯи мақсад назорат мешавад.

$A) Пешакӣ, ҷорӣ ва хаттӣ; $B) Стратегӣ ва фаврӣ; $C) Молявӣ ва маъмурӣ; $D) Пурра ва интихобӣ; $Е) Вақт/ҳаҷм, арзиш, захираҳо ва сифат;

@10.

Зери мафҳуми усули идоракунӣ ин тарзи таъсиррасонии роҳбари корхона ва рафтори кормандон бо истифода аз имконоти илмии ҷомеашиносӣ ва равоншиносӣ мебошад ин усули

$A) Иқтисодии идоракунӣ; $B) Ташкилии идоракунӣ; $C) Маъмурии идоракунӣ; $D) Иҷтимоию рӯҳии идоракунӣ; $Е) Ҳавасмандгардонӣ

@11.

Яке ҳолатҳои бартарафнамудани ихтилоф дар усули ҳамкори ин усули гуфтушунид мебошад. Он дорои чанд марҳила аст.

$A) 2; $B) 4; $C) 5; $D) 6; $Е) 9;

@12.

Ин усули ҳали ихтилоф аз сабаби набудани устувории шахсӣ ва хоҳиши ба дигарон ҳамкорӣ накардан пайдо мешавад ин усули.

$A) Дуриҷустан аз ихтилоф; $B) Иқтисодӣ; $C) Ҳамкорӣ; $D) Гузашт кардан; $Е) Маъмурӣ;

@13.

Ин усули ҳали ихтилоф бо сатҳи баланди хоҳиши шахсӣ ва кӯшиши бартараф намудани ихтилоф бор роҳи ҷамъ намудани қувваи тарафҳо фарқ мекунанд. Зимни истифодаи ин усул ҳар ду тараф ҳам бурд мекунанд ин усули.

$A) Иҷтимои -рӯҳи; $B) Иқтисодӣ; $C) Ҳамкорӣ; $ D) Гузашт кардан; $Е) Созиш;

@14.

Ин усули ҳали ихтилоф маънои хоҳиши аз байн бурдани низоъро дорад, вале дар ин ҳолат манфиатҳои тарафи дигар сарфи назар карда мешавад. Ин усули «бурду бохт» аст, яъне яке аз тарафҳо ҳатман бурд мекунад ин кадом усул аст

$A) Усули ташкилӣ; $B) Усули маҷбуркунӣ; $C) Усули ҳамкорӣ; $D) Усули созиш; $Е) Усули гузашт кардан;

@15.

Ин усули ҳали ихтилоф маънои хоҳиши тарафи дигарро ба инобат гирифтан ва иҷрои онро дорад. Истифодабарандагони ин усул аз тарафи атрофиён баҳои мусбат мегиранд, вале аз нуқтаи назари тарафи дигар ин ашхоси одамони сустирода ҳисобида мешавандин усули.

$A) Ҳавасмандгардонӣ; $B) Маҷбуркунӣ; $C) Ҳамкорӣ; $D) Созиш; $Е) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд

@16.

Тавассути истифода барии ин усули ҳали ихтилоф дар гуфту шуниди ошкоро ҳарду тараф аз баъзе масъалаҳои баҳсталаб даст мекашанд ин усули.

$A) Дуричустан аз ихтилоф; $B) Маҷбуркунӣ; $C) Ҳамкорӣ; $D) Гузашт кардан; $ Е) Созиш;

@17.

Чанд усули байнишахсии ҳали ихтилофҳо вуҷуд дорад.

$A) 4; $B) 5; $ C) 6; $D) 8; $Е) 10;

@18.

Назорат ин.

$A) Тадбирҳои ба фаъолияти меҳнати ҷалб намудани одамон ва дараҷаи бо меҳнат қонеъкунонидани талаботи онҳо, таъминот бо ҷои кор фаҳмида мешавад; $B) Субъекти давлатиест, ки назорати иҷрои қонуну қарорҳоро ба ӯҳда дорад ва мақсади асосии он таъмини амнияти соҳибкорон аст; $C) дар иқтисодиёт маҷмӯи тартиботи роҳбарикунанда, қоидаҳои асосӣ ва меъёри рафтори кормандон мебошад, ки мақомоти ин соҳаи фаъолият дар як мудати муайяни таърихӣ истифода мебаранд фаҳмида мешавад; $D) Субъекти мустақили хоҷагидорӣ буда, барои тавлид ва фурӯши маҳсулот, иҷрои ҳаргуна хадамот бо мақсади ба даст овардани фоида ва қонеъ намудани талаботи истеъмолгарон, ки дар бозор фаъолият мекунад фаҳмида мешавад; $Е) Системаи мушоҳида ва тавтиши иҷрои нақшаҳое мебошад, ки дар асоси мақсадҳои стратегии корхона тартиб дода шудааст;

@19.

Ҷараёни ихтилоф чанд марҳиларо дар бар мегирад.

$A) 2; $B) 3; $C) 4; $ D) 5; $Е) 6;

@20.

Дар навбати худ ихтилоф дар дохили корхона ба чор намуди алоҳида ҷудо мешавад ин.

$A) Ихтилофи уфуқӣ, дохили шахсӣ, байни шахсӣ, байни шахс ва гурӯҳ; $B) Ихтилофи амудӣ, уфуқӣ, гурӯҳи ва байни гурӯҳӣ; $C) Ихтилофи хатти-функсионалӣ, нақшӣ, дохили шахсӣ, байни шахс ва гурӯҳ; $D) Ихтилофи амудӣ, уфуқӣ, хатти-функсионалӣ, нақшӣ; $Е) Ихтилофи амудӣ, уфуқӣ, хатти-функсионалӣ, байни гурӯҳӣ

@21.

Ихтилоф дорои чанд намуд мебошад.

$A) 2; $B) 4; $C) 5; $D) 6; $Е) 8;

@22.

Аз рӯи оқибатҳояш ихтилоф мешавад.

$A) Тактикӣ ва стратегӣ; $B) Амалӣ ва шахсӣ; $C) Пинҳонӣ ва кушода; $D) Объективӣ ва субъективӣ; $Е) Конструктивӣ ва деструктивӣ;

@23.

Аз рӯи муносибат ба субъекти алоҳида ихтилоф мешавад.

$A) Дохила ва беруна; $B) Амалӣ ва шахсӣ; $C) Пинҳонӣ ва кушода; $D) Объективӣ ва субъективӣ; $Е) Назариявӣ ва амалӣ;

@24.

Аз рӯи хислат ихтилоф мешавад.

$A) Пинҳонӣ ва кушода; $B) Амалӣ ва шахсӣ; $C) Дохила ва беруна; $D) Объективӣ ва субъективӣ; $Е) Конструктивӣ ва деструктивӣ;

@25.

Аз рӯи соҳаи пайдоиш ва инкишоф ихтилоф мешавад.

$A) Дохила ва беруна; $B) Амалӣ ва шахсӣ; $C) Пинҳонӣ ва кушода; $D) Объективӣ ва субъективӣ; $Е) Конструктивӣ ва деструктивӣ;

@26.

Яке аз сабабҳои асосии пайдоиши ихтилоф бо гуноҳи роҳбарон кадом аст.

$A) Ташкили нодурусти кор бо шахсони алоҳида ё гурӯҳи одамон аз тарафи роҳбар; $B) Нокифоя будани иттилооти зарурӣ дар корхона ва набудани якдигарфаҳми дар байни роҳбар ва тобеон; $C) Набудани бовари ба роҳбар ва тарзи услубҳои роҳбарии он; $D) Ба эътибор нагирифтани мақсадҳои асосии корхона; $Е) Мувофиқат накардани меҳнати корманд бо сатҳи ҳақиқии музди меҳнат;

@27.

Гуруҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ аз ҳамдигар чӣ тафовут доранд.

$A) Тафовут надоранд; $B) Гурӯҳои расмӣ бо хоҳиши менеҷерони зинаи олӣ ва гурӯҳои ғайри расмӣ бо фармони менеҷерони зинаи миёна ташкил мешаванд; $C) Гурӯҳои расмӣ дар асоси тартибот ва қоидаҳои амалкунандаи корхона созмон дода мешаванд. Гурӯҳои ғайрирасмӣ бошанд аз ҷониби гурӯҳи одамон ба таври номуташаккил пайдо мегарданд; $D) Гурӯҳои расмӣ аз ҷониби мақомоти идоракунии давлатӣ ташкил карда мешаванд: Гурӯҳҳои ғайрирасмӣ бошанд, аз ҷониби иттифоқҳои касаба созмон меёбанд; $Е) Ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд;

@28.

Идоракунии захираҳои меҳнатӣ ин.

$А) идоракунии истеҳсолот; $B) идоракунии технология; $C) идоракунии ҳайат; $D) идоракунии эҷодӣ; $E) идоракунии навоварӣ;

@29.

Яке аз сабабҳои асосии пайдоиши ихтилоф бо гуноҳи роҳбарон кадом аст.

$A) Ба эътибор нагирифтани мақсадҳои асосии корхона; $B) Мувофиқат накардани меҳнати корманд бо сатҳи ҳақиқии музди меҳнат; $C) Ба ҳокимият ва роҳбари майл кардани бархе аз тобеон; $D) Ҳис накардани масъулият аз ҷониби тобеон дар раванди иҷрои вазифаҳои умумӣ; $Е) Тамоили рафтори худписандии тобеон ва мақсадхои шахсиро нисбат ба мақсадҳои корхона боло гузоштан;

@30.

Мафҳуми «Ихтилоф» тарҷумаи вожаи кадом калима аст.

$A) Вожаи англисии «Management»; $B) Вожаи англисии «Pesonalis»; $C) Вожаи лотинии «Fuction»; $D) Вожаи лотинии «Conflictus»; $Е) Вожаи юнонии «Methodos»;

@31.

Сабабҳои шомил шудани одамонро ба гурӯҳҳои ғайрирасмӣ нишон диҳед.

$A) Ниёз (талабот) ба ҳокимият, муомила, ҳусни таваҷҷӯҳ ва муҳоизат; $B) Ниёз ба мансубият, ёри ба ҳамдигар, муҳофизат, муомила ва ҳусни таваҷҷӯҳ; $C) Талаботҳои физиологӣ, муомила, ниёз ба мансубият; $D) Муомила, муҳофизат, мансубият, эҳтиром; $Е) Ниёз ба ҳокимият, мансубият, ҳавасмандгардонӣ;

@32.

Воситаҳои таъсири мақсадноки идоракунанда метавонад ҷудо шавад ба. $А) расмӣ ва ғайрирасмӣ; $B) ошкор ва пинҳон; $C) бевосита ва бавосита; $D) объективӣ ва субъективӣ; $E) моддӣ ва маънавӣ;

@33.

Зиддияти ду равия ин.

$А) идоракунӣ; $B) сарварӣ; $C) ихтилоф; $D) усули идоракунӣ; $E) низоми идоракунӣ;

@34.

Яке аз принсипҳои менеҷмент ин.

$А) пайвастшавии илм бо бо элементҳои санъат; $B) иерархия; $C) тартибот; $D) маъмурият; $Е) кордонӣ;

@35.

Таъсиррасонии ба рафтори зердастон бо истифодаи фишангҳои иқтисодӣ ин. $А) усулҳои маъмурии идоракунӣ; $B) усулҳои иқтисодии идоракунӣ; $C) усулҳои иҷтимоӣ-психологии идоракунӣ; $D) худидоракунӣ; $E) усулҳои ташкилии идоракунӣ;

@36.

Идоракуни ин.

$А) фаъолият барои ба даст овардани фоида; $B) фаъолият барои ҳокимият; $C) фаъолият оид ба танзим; $D) фаъолияти мақсадноки инсон барои танзим намудани элементҳои муҳити атроф ба манфиати худ; $E) ҳамааш хатоанд;

@37.

Стратегияи дур шудан аз ихтилоф ин дар ҳолате истифода мешавад, ки. $А) яке аз тарафҳо бурд мекунад; $B) ҳар ду тараф бохт мекунад; $C) тарафҳо кам ҳавасманданд; $D) яке аз тарафҳо дар мартабаи болои ҷойгир аст; $E) ҳамааш дуруст аст;

@38.

Функсияҳои асосии менеҷмент.

$А) банақшагирӣ, ташкилӣ, мутобиқат, ҳавасмандӣ, назорат; $B) кадрӣ, стратегӣ, лоиҳавӣ, фармондеҳӣ; $C) ахборотӣ, навоварӣ, озмоишӣ, маркетингӣ; $D) комуникатсионӣ, амалӣ, назариявӣ, $E) ҳамааш хато аст;

@39.

Ихтилофи байни коргарони як сатҳи идоракунӣ ин ихтилофи. $А) уфуқӣ; $B) амудӣ; $C) дохилишахсӣ; $D) стратегӣ; $E) тиҷоратӣ;

@40.

Ихтилоф вобаста аз сатҳҳои идоракунӣ.

$А) дохилӣ, берунӣ; $B) субъективӣ, объективӣ; $C) сатҳӣ, иерархӣ; $D) уфуқӣ, амудӣ; $E) болоӣ, поёнӣ;

41.Вобастагии зидияти худ ба худи шахс ин ихтилофи.

А) байнигурӯҳӣ; B) байни шахсӣ; C) байни соҳавӣ; D) дохилишахсӣ; E) расмӣ

@42.

Предмети омузиши муноқишашиноси чӣ ба ҳисоб меравад.

$A) муноқишаҳо; $B) қонуният ва механизми пайдоиши ихтилоф ва инчунин принсипҳо ва технологияҳои идоракунии онҳо; $C) дилхоҳ бархурд; $D) қонунҳои муборизаи субъектҳои муносибатҳои иҷтимоӣ; $E) ҳамааш дуруст;

@43.

Кадом аз усулҳои овардашуда ба гуруҳи усулҳои муноқишша мансубанд.

$A) усулҳои ҷомеашиносӣ; $B) усули тести; $C) усули мушоҳида; $D) усули озмоишӣ; $E) усули таҳлил;

@44.

Ба шакли ҳалли ихтилоф чӣ мансуб аст.

$A) сарзаниш, хаҷв, водорсозӣ, гузашт; $B) гузашт, созиш, дуршудан, ҳамкорӣ; $C) дархост, танқид, водорсозӣ, ҳаҷв; $D) гузашт, талаб, водорсозӣ, танқид; $E) танқид, сарзаниш, ҳамкорӣ;

@45.

Кадом намуди фаъолият оид ба идоракунии ихтилоф дар давраи пайдоиш ва рушди ҳолати муноқишави мувофиқанд.

$A) ояндабини ва хавастмандкунӣ; $B) танҳо ояндабинӣ; $C) ояндабинӣ, ҳавасмандкунӣ ва ба низомдарорӣ; $D) танҳо ҳавасмандкунӣ; $E) танҳо ба низом дарорӣ

@46.

Усули Гарвардии «Гуфту шунидҳои ҷиддӣ» аз тарафи кӣ кор карда шудааст.

$A) Д. Скотт ва П. Боуэр; $B) К. Томас ва Р. Киллмен; $C) М. Шериф ва Д.Рапопорт; $D) В. Линколн ва Л. Томпсон; $E) Р Фишер ва У. Юри

@47.

Принсипҳои идоракунии ихтилоф инҳо ба ҳисоб мераванд

$A) объективи ва адекватнокии баҳодиҳии муноқиша, такя ба акидаи ҷамъият, истифодаи мучмуи роҳҳо ва усулҳои таъсиррасонӣ; $B) объективи ва адекватнокии баҳодиҳии муноқиша, таҳлили натиҷаҳои фаъолият, такя ба ақидаҳои ҷамъият; $C) рафтори аниқи вазъияти, такя ба сифатҳои муноқишакунанда; $D) такя ба ақидаи ҷамъият, ба ҳисобгирии манфиати роҳбарият, ояндабинӣ; $E) ояндабинӣ, ба низомдарорӣ, ҳавасмандкуни ва бартарафкунӣ;

@48.

Аз тарафи кадом аз ин олимон модели истифодаи ҳокимият оид ба бартарафкунии ихтилоф кор карда шудааст.

$A) К. Томас ва Р. Киллмен; $B) Х. Корнелиус ва Ш. Фэйр; $C) Д. Скотт ва Ч. Ликсон; $D) М. Дайг ва Д. Скотт; $E) Р. Фишер ва У.Юри

@49.

Асосгузори назарияи стресс ин.

$A) Ф.Тейлор; $B) Г.Соле; $C) А. Файол; $D) З.Фрейд; $E) Р.Оуэн;

@50.

Бовар кунонидани зердастон оид ба қабули навовари ин марҳилаи.

$A) мустаҳкамкуни дар асоси натиҷахои мусбӣ; $B) ёфтани қарори нав; $C) озмоиш бо қарори нав; $D) ташхиси минтақаҳои ҳал талаб; $E) ҳамаи ҷавобҳо нодуруст;

@51.

Стрес ба саломати хатарнок аст.

$A) ҳа; $B) не; $C) қисман; $D) пурра;

@52.

Стрес ин ҳолати.

$A) истироб ва тарс; $B) тааҷуб; $C) нобовари дар ҳолатхои ниҳоӣ; $D) ғазабнокӣ; E) хурсандӣ;

@53.

Шакл ва дараҷаҳои бархурд метавонад бошад.

$A) амудӣ; $B) локалӣ; $C) мухолифӣ; $D) глобалӣ; $E) уфуқӣ;

@54.

Идоракунии стресро инҳон меомўзанд.

$A) менеҷерон; $B) маркетологҳо; $C) ҷомеашиносон; $D) равоншиносон; $E) ҳуқуқшиносон;

@55.

Ба идоракунии вазъияти ихтилоф дар ташкилот имконият намедиҳад.

$A) модели ихтилоф ҳамчун ҷараён; $B) донистани таҳаввулоти муноқишашиноси; $C) гурўҳбандии ихтилоф; $D) ҷавоби дуруст нест; $E) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@56.

Муноқишае, ки ба баландбардории самаранокии фаъолияти ташкилот оварда мерасонад ин.

$A) ташкилиӣ; $B) функсионалӣ; $C) ғайри функсионалӣ; $D) истеҳсолӣ; $E) байни шахсӣ;

@57.

Истилоҳи муноқиша (Confliktus) аз кадом забон гирифта шудааст.

$A) аз забони юнонӣ; $B) аз забони англисӣ; $C) аз забони лотинӣ $D) аз забони франсузӣ $E) аз забони русӣ;

@58.

Мундариҷаи идорокунии ихтилоф инҳоро дар бар мегирад.

$A) ояндабинӣ, ҳавасманкунӣ, банизомдарори ва бартараф кунӣ; $B) ояндабинӣ, ҳавасманкунӣ ва бартарафнамоӣ; $C) ояндабинӣ ба низом дарори ва бартарафнамоӣ; $D) ояндабинӣ таҳлил, ҳавасманкуни ва бартарфнамоӣ; $E) таҳлили ҳолати муноқиша, ояндабини, ҳавасмангардони ва бартарафсозӣ;

@59.

Якумин маркази байналхалқии бартарафкунии ихтилоф соли чанд ташкил шуда буд.

$A) соли 1972; $B) соли 1986; $C) соли1989; $D) Соли1985; $E) Соли 1992;

@60.

Муноқишашиноси ҳамчун назарияи нисбии мустақилона кай пайдо шуд.

$A) дар охирҳои асри 19; $B) дар авали асри 20; $C) солҳои 30-юми асри 20; $D) охирҳои солҳои 50-уми асри 20; $E) солҳои 70-уми асри 20;

@61.

Пайдоиши муноқишашиноси ҳамчун назарияи нисбии мустақил бо корҳои, ки алоқаманд аст.

$A) К.Маркс, Ф. Энглес, О. Конта; $B) П. Сорокин, Г.Зиммеля, З. Фрейд; $C) В. Линколн, Л. Томпсон,Д. Скотт; $D) Р.Фишер, Ф.Котлер, П. Друкер. $E) Ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

@62.

Стратегияи рафтор дар ихтилоф.

$A) гузашт; $B) дур шудан; $C) созиш; $D) ҳамкорӣ; $E) рақобат;

@63.

Муноқиша аз чӣ ба вуҷуд меояд.

$A) далелҳои муноқиша; $B) мавқеи тарафҳои мухолиф; $C) предмети муноқиша; $D) тарафҳои муноқиша; $E) равиши ҳолатҳои муноқишавӣ;

@64.

Якумин маркази байналхалқии бартарафкунии ихтилоф ташкил карда шуда.

$A) амрико; $B) олмон; $C) австралия; $D) россия; $E) ҷопон;

@65.

Муноқиша ин.

$A) Маборизаи малоҳизаҳо; $ B) баҳс; $C) Зиддияти ду равия; $D) рақобат баҳри ғолиб омадан дар баҳсҳо; $E) худситоӣ;

@66.

Зиддияти ду равия.

$A) рақобат; $B) баҳс; $C) муноқиша; $D) созиш; $E) ҳамкорӣ;

@67. Низоми идоракунии кормандон аз се қисмати таркибӣ иборат аст ин. $A) иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ; $B) таъмини талаботи корхона бо нерӯи корӣ, таҳкими тартиботу интизоми меҳнат, такомули низоми ҳавасмандгардонии меҳнат; $C) Ташакулли ҳайати кормандон, истифодаи кормандон, устувории ҳайати кормандон; $A) Истеҳсолӣ, молиявӣ, иҷтимоӣ-маданӣ; $D) Ташакулли ҳайати кормандон, истифодаи кормандон, самаранокии ҳайати кормандон; $Е) ташкилӣ, тактикӣ, стратегӣ;

@68. Сохтори таҳлилии ҳайат ин.

$А) тақсимкунии вазифавии кормандон; $B) тақсимкунии гурӯҳи коргарон аз рӯи маълумот; $C) ҳаракати ҳайати кормандон; $D) ҷобаҷогузории дурусти коргарон; $E) тақсимот ва ҳаракати ҳайат дар асоси татқиқотҳои махсус;

@69. Сифатҳои шахсии сарвар.

$А) назариявӣ ва амалӣ; $B) корчалонӣ; $C) амалӣ ва инфиродӣ; $D) конструктивӣ; $E) забондонӣ;

@70. Услубҳои асосии роҳбарӣ.

$А) авторитарӣ, демократӣ, либералӣ; $B) давлатӣ, объективӣ, субъективӣ; $C) бозорӣ, атестатсионӣ, технологӣ; $D) иқтисодӣ, техникӣ, инсонӣ; $E) иҷтимоӣ, психологӣ, амалӣ;

@71. Ҷудокунии гурӯҳи коргарон дар асоси ҷинсият, сину сол, маълумот, собиқаи корӣ, касб ва вазифа ин.

$А) усулҳои асосии идоракуни; $B) функсияҳои идоракунӣ; $C) вазифаҳо дар дохили ташкилот; $D) ҳайати асосии ташкилот; $E) сохтори ҳайат;

@72. Қарорҳои идоракунӣ аз рӯи ҳатмияти иҷроиш.

$А) иҷрошаванда, муътадил, танзимӣ; $B) директивӣ, тавсиявӣ, нигаронидашуда; $C) ахборотӣ, ҷорӣ, кӯтоҳмуҳлат; $D) ҳатмӣ, ихтиёрӣ, назариявӣ; $E) ҳамааш дуруст аст;

@73. Услуби роҳбарӣ ин.

$А) хусусияти хоси роҳбар; $B) фаъолияти корчалонии роҳбар; $C) хусусияти хоси таъсир ба иҷрокунандагон; $D) истифода роҳҳои маҷбуркнонӣ дар идоракунӣ; $E) системаи идоракунӣ;

@74. Якафармондиҳӣ, якароҳбарӣ ва марказонидашуда ҳамчун.

$А) функсияҳои асосии менеҷмент; $B) усулҳои идоракунӣ; $C) сабки роҳбарӣ; $D) предмети меҳнати идоракунӣ; $E) принсипҳои идоракунии маъмурӣ;

@75. Ӯҳдадориҳои расмии тобеъон ин ӯҳдадориҳое, ки.

$А) вазифаҳои дохилии ташкилотро иҷро мекунанд; $B) дар дастурамалҳои вазифавии ташкилот ҷой дода шудааст; $C) тобеъон бояд иҷро кунанд; $D) роҳбарон бояд ба зима дошта бошанд; $E) муовинон бояд иҷро намоянд;

@76. Маҷмӯи амалиётҳо оиди омӯзиши проблема ва коркарди вариантҳои ҳалли он ин.

$А) меҳнати идоракунӣ дар ҳама шакл; $B) меҳнати маъмурӣ; $C) меҳнати эвристикӣ; $D) меҳнати операторӣ; $E) меҳнати ба зиммаи коргарон гузошташуда;

@77. Роҳҳои иқтисодии ҳавасмандкуни ин.

$А) таърифкунӣ; $B) мукофотдиҳӣ; $C) сохтани иқлими психологӣ; $D) ташкили шароити хуби корӣ; $E) маҷбурсозӣ;

@78. Консепсияи Д. МакКлеланд иборат аст аз.

$А) талаботҳои мотиватсионӣ ва гигиенӣ; $B) мувафақият, ҳокимият, иштирок; $C) талаботҳои иҷтимоӣ, $D) талаботҳои аввалин ва ниҳоӣ, $E) талаботҳои шахсӣ ва колективӣ;

@79. Гурӯҳбандии идоракунии иҷтимоӣ аз рӯи сарчашмаи ҳалҳои асосӣ. $А) давлатӣ, сиёсӣ, хоҷагидорӣ ва ғ.; $B) инсоният, давлат, вилоят, соҳа, ташкилот; $C) мутобиқшаванда ё рақобатӣ; $D) идоракунии берунӣ ё ташабусӣ ва худидоракунӣ; $E) илмӣ ё таҷрибавӣ;

@80. Элементҳои системаи идоракунӣ ин.

$А) техника ва технология; $B) ҳавасмандкунӣ; $C) иерархия; $D) ташкилот; $E) сохтор;

@81. Идоракунии захираҳои меҳнатӣ ин.

$А) идоракунии истеҳсолот; $B) идоракунии технология; $C) идоракунии ҳайат; $D) идоракунии эҷодӣ; $E) идоракунии навоварӣ;

@82. Гурӯҳҳои иҷтимоӣ ин.

$А) гурӯҳҳои иҷтимоии мусбӣ; $B) гурӯҳҳои аз проблемаҳои иҷтимоӣ барканор; $C) гурӯҳҳои зидди ҷамъиятӣ; $D) коргарони ташкилот; $E) гурӯҳҳои ғайрирасмӣ;

@83. Шахсӣ ё боварикунонидашуда ин гурӯхбандии идоракунии иҷтимоӣ аз рӯи.

$А) сарчашмаи ҳалҳои асосӣ; $B) роҳҳои амалигардонии алоқамандии идоракунӣ; $C) роҳҳои алоқаманди бо мӯҳит; $D) усулҳои коркарди қарорҳои идоракунӣ; $E) сарчашмаи ҳалҳои асосӣ;

@84. Сарвар-роҳбар бояд чи хел бошад.

$А) бо адолат; $B) ором; $C) ҷидди; $D) кордон; $E) забондон;

@85. Ташкилот фаҳмида мешавад ҳамчун.

$А) гурӯҳи одамони барои расидани мақсад мутаҳидшуда; $B) ҷараёни ҳалли вазифаҳо; $C) маҷмӯи системаҳо; $D) маҷмӯи қарорҳо; $E) усулҳои идоракунӣ;

@86. Талабот ба худэҳтиромкунӣ.

$А) маълумотнокӣ; $B) эҳтиром; $C) дустӣ; $D) корӣ; $E) вазифа;

@87. Тарзи ташкилёбии гурӯҳҳои ғайрирасмӣ.

$А) аз рӯи аломатҳои роҳбарият; $B) мутобиқати манфиатҳои онҳо; $C) аз рӯи дархости директор; $D) дар асосӣ шавқ; $E) аз рӯи маблағҳои ҷамъшуда;

@87. Таъсиррасонии роҳбарон тавасути фишангҳои иқтисодӣ ин.

$А) услуби демократии идоракунӣ; $B) услуби либералии идоракунӣ; $C) усулҳои иқтисодии идоракунӣ; $D) усулҳои иҷтимоӣ-рӯҳии идоракунӣ; $E) усулҳои омехтаи идоракунӣ;

@88. Субъекти идоракунӣ дар ташкилот ин.

$А) шахсони алоҳида дар ташкилот; $B) фаъолияти идоракуниро ба роҳ монанда; $C) шахсоне, ки фаъолияти идоракуни ба онҳо равона шудааст; $D) технология дар ташкилот; $E) худи ташкилот;

@89. Муносибатҳои идоракунӣ ба амал бароварда мешавад тавасути. $А) субъектҳои фаъолияти идоракунӣ; $B) обеътҳои идоракунӣ; $C) субъектҳои идоракунӣ; $D) меҳнати идоракунӣ; $E) усулҳои идоракунӣ;

@90. Шаклҳои таъсири мақсадноки идоракунанда метавонад ҷудо шавад ба. $А) меҳнатӣ ва рӯҳӣ; $B) ғаразнок ва беғараз; $C) бевосита ва бавосита, ошкор ва пинҳон; $D) вазифавӣ ва мавқеӣ; $E) ҳаттӣ ва функсионалӣ;

@91. Мутобиқшаванда ё рақобатӣ ин гурӯҳбандии идоракунии иҷтимоӣ аз рӯи. $А) вобастагии қарорҳои қабулшаванда; $B) сарчашмаи ҳалҳои асосӣ; $C) сатҳ; $D) роҳҳои алоқаманди бо мӯҳит; $E) мундариҷа;

@92. Нақши мутобиқсозӣ дар ҷараёни идоракунӣ чӣ гунна аст.

$А) ташкил кардани сохтори ташкилот; $B) таъмини алоқа байни шӯъбаҳо; $C) тақсимкунии ваколат байни мақомотҳои идоракунӣ; $D) таъмини ҳамкории мутақобила ва мутобиқати зинаҳо; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

@93. Яке аз сифатҳои ҳатмие, ки роҳбар бояд дошта бошад.

$А) сифатҳои расмӣ; $B) сифатҳои фаъол; $C) сифатҳои ғайрифаъол; $D) сифатҳои доимӣ; $E) сифатҳои таъминотӣ;

@94. Усулҳои иҷтимоӣ-рӯҳӣ ин тарзи таъсири роҳбар ба рафтори зердастон бо истифода аз

$А) ҳуқуқҳои худ; $B) дастовардҳои илмӣ-техникӣ; $C) имкониятҳои илмҳои ҷомеашиносӣ ва равоншиносӣ; $D) истифода аз ҳокимият;

$E) истифодаи пешвоӣ;

@95. Ба функсияи стратегии роҳбар мансуб аст.

$А) коркарди корҳои илмӣ-татқиқотӣ; $B) назорати доимии фаъолияти ташкилот; $C) таҳлил ва сохтани нақшаҳои дарозмӯҳлат; $D) ташкили гузаронидани маҷлису машваратҳо; $E) ҷавоби дуруст мавҷуд нест;

@96. Маҷмӯи тарзу роҳҳои таъсиррасонии субъекти идоракунӣ ба объект ин. $А) сохтори идоракунӣ; $B) маҷмӯи идоракунӣ; $C) навоварӣ; $D) усулҳои идоракунӣ; $E) функсияи идоракунӣ;

@97. Назорат зарур аст барои.

$А) ҳалли вазифаҳо; $B) муаянкунии проблемаҳо; $C) ҳавасмандкунӣ; $D) музди меҳнат; $Е) коргарон;

@98. Сарвар ин.

$А) директор; $B) роҳбар; $C) намуна барои пайравӣ; $D) соҳибкор; $Е) коргар;

@99. Ташабускорӣ ин.

$А) фаъолӣ; $B) ғаёрифаъолӣ; $C) интизом; $D) ботартиб; $Е) ихтирокорӣ;

@100. Шахсоне, ки метавонанд дар як вақт ҳам ба сифати субъекти идоракунӣ ва ҳам ба сифати объекти идоракунӣ баромад кунанд ин. А) коргарони мувақатии дар ташкилот фаъолият кунанда; $B) объекти идоракунӣ; $C) субъекти идоракунӣ; $D) субъектони фаъолияти идоракунӣ; $E) роҳбарони ташкилот;

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *