Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Тест аз фанни менечменти стратеги

@1. Аз ҷониби фармондеҳи ҳарбии Чин Сун-Изи оид ба стратегия китобе навишта шуда буд, ки он чи ном дошт:

$А) «Санъати стратегии ҳарбӣ»; $B) «Санъати консепсияи стратегӣ»; $C) «Санъати стратегӣ»; $D) «Менечменти стратегӣ» ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст; @2. Мафҳуми «Стратегия» дар соҳаи хоҷагидорӣ бори аввал кадом сол истифода шуда буд: $А) 40-уми асри Х; $B) 60-уми асри Х; $C) 50-уми асри ХХ ; $D) 70-уми асри ХХ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@3. Мафҳуми «Стратегия» дар соҳаи хоҷагидорӣ бар ивази кадом ибора истифода бурда шудааст:

$А) санъати стратегӣ; $B) консепсияи роҳбарӣ; $C) нақшагирии дарозмуддат; $D) нақшагирии оперативӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@4) Хатти умумии ҳаракат ва ё фаъолияти қабул намудани қарорҳои стратегиро дар доираҳои касбӣ – тахассусӣ__________________меноманд.

$А) «Санъати генералӣ»; $B) «Ростхаттаи стратегӣ»; $C) «Каҷхаттаи стратегӣ»;

$D) «Нақшагирии дарозмуддат»; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@5. Ба ҳама намуди стратегия талаботҳои зерин пешниҳод карда мешавад:

$А) мавқеи ташкилот дар оянда чи гуна буда метавонад, хусусан дар 5-10 соли наздик; $B) ташкили афзалияти рақобатӣ дар фирма, бартарафсозии таъсирҳои манфӣ ва ноустувории муҳити иҳотакунандаи фирма, таъмин даромаднокӣ; $C) воқеият, мантиқнокӣ, ба ахлоқ мувофиқ будан, асоснок намудани хатар, интихобӣ будан; $D) интихобӣ будани он (стратегия дар якчанд вариантҳо таҳия карда мешавад); $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@6. Стратегия ба саволҳои зерин бояд ҷавоб диҳад:

$А) мавқеи ташкилот дар оянда чи гуна буда метавонад; $B) муқарароти (миссия, маром) пешакии он дар чӣ ифода ёфта аст; $C) вариантҳои а ва б дурустанд; $D) воқеият, мантиқнокӣ, ба ахлоқ мувофиқ будан, асоснок намудани хатар, интихобӣ будан; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@7. Стратегия имкон медиҳад:

$А) муттамарказонидани иқтидорҳо барои ҳалли масъалаи асосӣ ва масъалаҳои 2-юмдараҷаро ба навбати дигар гузоштан; $B) муайян кардани роҳҳои рушди ояндаи захираҳо барои таъмини муваффақият дар ҳамаи соҳаҳое, ки имконияти бештари ғолибомадан мавҷуд аст; $C) вариантҳои а,б ва в дуруст аст ; $D) ҳамоҳангсозии амалиётҳо баҳри пиёдасозии миссия ва мақсади асосии ташкилот, дарёфти роҳҳои безараргардонии рақибон; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@8. Маҷмўи қарорҳое, ки дар худ, варианҳои беҳтарини амалисозии стратегияро дар шароити ҳозира ва ё бо назардошти ҳолатҳои нав ва ғайричашмдошт, ки амалҳои фаврию воқеиро талаб мекунанд____________меноманд.

$А) нақшагирӣ; $B) ростхаттаи стратегӣ; $C) тактика; $D) санъати генералӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@9. Омилҳое, ки барои ояндаи ташкилот мавқеи ҳалкунанда доранд ва бо он хусусиятҳои хосро медиҳанд:

$А) мавқеи ташкилот меноманд; $B) вариантҳои а ва б дурустанд; $C) омилҳои стратегӣ меноманд; $D) воқеият, мантиқнокӣ, ва ба ахлоқ мувофиқ будан меноманд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@10. Ба ақидаи яке аз мутахассиси барҷастаи ғарб Б. Карлоф ба омилҳои стратегӣ дохил мешаванд:

$А) вариантҳои а ва б нодурустанд; $B) дараҷаи хавфнокии фаъолият, дараҷаи бар камоли хирад расидан, ҷолибияти соҳаи фаъолият, манфиати гурўҳҳои равобит дошта; $C) миссия, афзалиятҳои рақобатӣ, хусусияти моли истеҳсолшаванда, маданият; $D) воқеият, мантиқнокӣ, ва ба ахлоқ мувофиқ будан меноманд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@11. Ѓайр аз омилҳое, ки Б. Карлоф номбар намудааст, ба стратегия ҳамчунин омилҳои дигар низ метавонанд таъсир расонанд. Ин омилҳо чунинанд:

$А) миссия, афзалиятҳои рақобатӣ, хусусияти моли истеҳсолшаванда, маданият; $B) итихоби дурусти мақсадҳои дарозмуддат; $C) дараҷаи хавфнокии фаъолият, дараҷаи бар камоли хирад расидан, ҷолибияти соҳаи фаъолият, манфиати гурўҳҳои равобит дошта; $D) воқеият, мантиқнокӣ, ва ба ахлоқ мувофиқ будан меноманд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@12. Стратегияи самаранок аз 3- қисми асосӣ иборат аст:

$А) итихоби дурусти мақсадҳои дарозмуддат, баҳои воқеӣ додан ба захираву имкониятҳои худӣ; $B) дақиқ ва дуруст дарк намудани вазъияти муҳити атроф;

$C) вариантҳои а ва б дурустанд; $D) муваффақияти стратегӣ таъмин карда мешавад вобаста ба стратегия ва принсипҳои муҳити он; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@13. Ҷавҳари тафакури стратегӣ дар доштани чунин қобилиятҳо асос меёбад:

$А) ҳамоҳангсозии амалиётҳо баҳри пиёдасозии миссия ва мақсади асосии ташкилот, дарёфти роҳҳои безараргардонии рақибон, истифодаи усулҳои гуногуни иқтисодй, иҷтимой, маъмурй; $B) муайян кардани роҳҳои рушди ояндаи захираҳо барои таъмини муваффақият дар ҳамаи соҳаҳое, ки имконияти бештари ғолибомадан мавҷуд аст; $C) хуб дарк намоии ҳолат ва муайян кардани қонуниятҳои алоқамандии қисмҳои он, ошкор сохтани зарурати тағйиротдарорй, омодагй ва тамоюл ба аксуламалҳои нав мафкура ва санъат; $D) вариантҳои а,б ва в дуруст аст; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@14. Унсурҳои асосии стратегияро номбар намоед:

$А) мақсадҳо асосан инъикосгари ҳолати ташкилот ва зерсохторҳои он мебошад( ташкилотҳои калон одатан мақсади зиёду гуногун доранд; $B) ҳамоҳангсозии амалиётҳо баҳри пиёдасозии миссия ва мақсади асосии ташкилот, дарёфти роҳҳои безараргардонии рақибон, истифодаи усулҳои гуногуни иқтисодй, иҷтимой, маъмурй; $C) миссия, тафакур дар бораи ҳолати дилхоҳи ташкилот дар оянда, назария асосҳои консептуалйва дархости эҳсосии он; $D) вариантҳои а,б ва в дуруст аст; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@15. Миссия чист?

$А) вариантҳои а,б ва в дуруст аст; $B) барнома, нақша ва таҳрезии фаъолияти дарозмуддати субъекти идоракунӣ; $C) мақсади асосию умумӣ ва ё маънои мавҷудияти корхона; $D) тафакур дар бораи ҳолати дилхоҳи ташкилот дар оянда; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@16. Стартегия чист?

$А) нақша, самти асосии корхонаро дар ҳама гуна соҳаҳои фаъолият таҷассум мекунад; $B) барнома, нақша ва лоиҳаи фаъолияти дарозмуддати субъекти идоракунӣ; $C) вариантҳои а,б ва в дуруст аст; $D) муаянкунии мақсадҳои асосии дарозмуддат, ояндабинӣ ва вазифаҳои переспективии корхона, интихоби самти фаъолият ва ҷобаҷогузории захираҳо барои иҷрои ин мақсадҳо мебошад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@17. Стратегия ҳамчун ҷараёнест, ки аз рўи се марҳилаи асоси муайян карда мешавад:

$А) итихоби дурусти мақсадҳои дарозмуддат;; $B) дараҷаи хавфнокии фаъолият, дараҷаи бар камоли хирад расидан, ҷолибияти соҳаи фаъолият; $C) таҳлили стратегӣ, интихоби стратегӣ, истифодаи стратегия ва менеҷмент; $D) воқеият, мантиқнокӣ, ва ба ахлоқ мувофиқ буданд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@18. Менеҷменти стратегӣ – ин

$А) нақша, самти асосии корхонаро дар ҳама гуна соҳаҳои фаъолият таҷассум мекунад; $B) муаянкунии мақсадҳои асосии дарозмуддат, ояндабинӣ ва вазифаҳои переспективии корхона, интихоби самти фаъолият ва ҷобаҷогузории захираҳо барои иҷрои ин мақсадҳо мебошад; $C) маҷмўи қарорҳои қабулшуда, ки мувофиқоии муҳити ширкат, тарақиёбии он ва доимо амалкунии корхонаро дар ояндаи дарозмуддат таъмин менамояд; $D) вариантҳои а,б ва в дуруст аст; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@19.Моделҳои асосии корхонаҳои савдоро ҳамчун объекти идоракунӣ номбар намоед:

$А) муаянкунии мақсадҳои асосии дарозмуддат, ояндабинйва вазифаҳои переспективии корхона, интихоби самти фаъолият ва ҷобаҷогузории захираҳо барои иҷрои ин мақсадҳо мебошад; $B) маҷмўи қарорҳои қабулшуда, ки мувофиқоии муҳити ширкат, тарақиёбии он ва доимо амалкунии корхонаро дар ояндаи дарозмуддат таъмин менамояд; $C) ҳамкории муҳити беруна ва дохилй, банақшагирй, ташкил, мотиватсия, назорат ; $D) вариантҳои а,б ва в дуруст аст; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@20. Чэндлер чор давраи асосии ҳаёти ташкилотро чунин тақсим кардааст:

$А) таҳлили стратегй, интихоби стратегй, истифодаи стратегия ва менеҷмент; $B) дараҷаи хавфнокии фаъолият, дараҷаи бар камоли хирад расидан, ҷолибияти соҳаи фаъолият, итихоби дурусти мақсадҳои дарозмуддат; $C) ширкат амалиётҳоро васеъ намуда, ресурсҳояшро зиёд менамояд, истифодаи оқилонаи ресурсҳо, ғасб(ғоси$Б)-и бозорҳои нав, мувофиқ кунонидани корҳо нақшагирии оқилона;

$D) воқеият, мантиқнокй, ва ба ахлоқ мувофиқ буданд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@22. Муваффақияти стратегӣ таъмин карда мешавад вобаста ба:

$А) итихоби дурусти мақсадҳои дарозмуддат, баҳои воқейдодан ба захираву имкониятҳои худй, ҳамчунин доштани тафаккур; $B) дақиқ ва дуруст дарк намудани вазъияти муҳити атроф, омодагии роҳбари ташкилот; $C) стратегия ва принсипҳои муҳити он, омодагии роҳбари ташкилот ба тағйиротҳо, ҳамоҳангии ҳамаи қисмҳои стратегия, ҳамчунин доштани тафаккури стратегии иҷрокунандагон ; $D) иҷроиши стратегия дар ҳадди аксар санъат бошад, дар ҳадди ақал илм аст; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@23. Вазифаҳои стратегия аз инҳо иборатанд:

$А) қобилияти дар ҳама самтҳо мустақилона пеш бурдани стратегия ташкилотро ҳаматарафа мустаҳкам ва пурқувват мегарданд; $B) кулли он ҳолатҳое, ки ташкилот дар фаъолияти рўзмарраи худ вомехурад, танҳо аз диди стратегйба масъала баҳодиҳй карда мешавад; $C) ташкили афзалияти рақобатй дар фирма, бартарафсозии таъсирҳои манфй ва ноустувории муҳити иҳотакунандаи фирма, таъмин даромаднокй; $D) каҷхаттаи стратегй, санъати генералй, ростхаттаи стратегй, нақшагирии дарозмуддат; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@24. Стратегия ҳамчун ҷараёнест, ки аз рўи марҳилаҳои асоси зерин муайян карда мешавад:

$А) дараҷаи хавфнокии фаъолият, дараҷаи бар камоли хирад расидан, ҷолибияти соҳаи фаъолият; $B) миссияи корхона, кулли нақшаҳои стратегй, менеҷменти стратегй; $C) таҳлили стратегй, интихоби стратегй, истифода (татбиқ)-и стратегия ва менеҷмент; $D) ҳамаи вариантҳо дуруст аст; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@25. Кулли нақшаҳои стратегӣ ва қарорҳои ташкилиеро, ки барои ояндаи дур ҳисоб карда шуда, бо мақсади таъмин намудани миссия ва вазифаҳои ташкилот ба таври мушаххас ин фаъолият ҳисоб карда шудааст______________________

$А) менеҷмент меноманд; $B) миссия меноманд; $C) менеҷменти стратегӣ меноманд;

$D) нақшаи дарозмуддат меноманд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@26. Маҷмўи қарорҳои қабулшуда, ки мувофиқоии муҳити ширкат, тараққиёбии он ва доимо амалкунии корхонаро дар ояндаи дарозмуддат таъмин менамояд___________________________________

$А) менеҷмент меноманд; $B) миссия меноманд; $C) менеҷменти стратегӣ меноманд;

$D) нақшаи дарозмуддат меноманд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@27. Барои менеҷменти стратегӣ чунин хислатҳо хос мебошанд:

$А) қобилияти дар ҳама самтҳо мустақилона пеш бурдани стратегия ташкилотро ҳаматарафа мустаҳкам ва пурқувват мегарданд; $B) кулли он ҳолатҳое, ки ташкилот дар фаъолияти рўзмарраи худ вомехурад, танҳо аз диди стратегй ба масъала баҳодиҳй карда мешавад; $C) таъсир ба дигаргуншавии муҳити беруна, диққати махсус додан ба ахбор, ояндабинйва банақшагирй, ба буҷадарорй, оптималй будани қарорҳо; $D) каҷхаттаи стратегй, санъати генералй, ростхаттаи стратегй, нақшагирии дарозмуддат; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@28. Таҷрибаи менеҷменти стратегӣ нишон медиҳад, ки асосан се қоидаи иҷрои он фарқ карда мешаванд:

$А) мақсаднокй, таҳаввулот, табадуллот; $B) вариантҳои а ва в дурустанд; $C) муқарароти (миссия, маром) пешакии он дар чй ифода ёфта аст; $D) воқеият, мантиқнокӣ, ба ахлоқ мувофиқ будан, асоснок намудани хатар, интихобӣ будан; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@29.Ҷараёни менеҷменти стратегӣ вобаста аз вақти иҷроиши он ба чор давраи калон ҷудо карда мешавад:

$А) мақсаднокй, таҳаввулот, табадуллот, миссия; $B) стратегияи мунтазам, стратегияи инкишоф, стратегияи муҳофизат; $C) асосноккунии мақсад, таҳлили стартегй, коркарди стратегия, амалигардонии стратегия; $D) муқарароти (миссия, маром) пешакии он дар чй ифода ёфтааст; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@30. Вобаста ба равияҳои умумӣ 3 шакли менеҷменти стратегӣ фарқ карда мешавад:

$А) асосноккунии мақсад, таҳлили стартегй, коркарди стратегия, амалигардонии стратегия; $B) мақсаднокй, таҳаввулот, табадуллот; $C) стратегияи мунтазам, стратегияи инкишоф, стратегияи муҳофизат; $D) муқарароти (миссия, маром) пешакии он дар чй ифода ёфта аст; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@31. Дар шароити феъли чор шакли стратегияи тараққиётро ҷудо мекунанд:

$А) асосноккунии мақсад, таҳлили стартегй, коркарди стратегия, амалигардонии стратегия; $B) стратегияи мунтазам, стратегияи инкишоф, стратегияи муҳофизат; $C) стратегияи инкишоф, стратегияи инкишофи мунтазам, стратегияи камкунй, стартегияи омехта; $D) муқарароти (миссия, маром) пешакии он дар чӣ ифода ёфта аст; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@32. Стратегияи пешравандаи истеҳсолӣ бештар дар асоси омилҳои зерин амали мегардад:

$А) асосноккунии мақсад, таҳлили стартегй, коркарди стратегия, амалигардонии стратегия; $B) стратегияи мунтазам, стратегияи инкишоф, стратегияи муҳофизат; $C) навоварии истеҳсолй, кооператсия ва интенсификатсия; $D) мақсаднокй, таҳаввулот, табадуллот, миссия; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@33. Таҳаввул (эволюция) аз калимаи лотинии «evolutio» гирифта шуда маънояш:

$А) ҷараёни миссия ва тараққиёт; $B) ҷараёни стратегйва тараққиёт; $C) ҷараёни тағиротҳо ва тараққиёт ; $D) воқеият, мантиқнокӣ, ба ахлоқ мувофиқ будан, асоснок намудани хатар; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@34. Старатегияи инкишофи корхонаҳо дар се шакл сурат мегиранд:

$А) асосноккунии мақсад, таҳлили стартегй, коркарди стратегия, амалигардонии стратегия; $B) мақсаднокй, таҳаввулот, табадуллот, миссия; $C) пешраванда, пешравандаю муҳофизатӣ, муҳофизатӣ; $D) муқарароти (миссия, маром) пешакии он дар чӣ ифода ёфтааст; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@35. Дар ибтидои кадом солҳо консепсияи менеҷменти стратегӣ пайдо шудааст:

$А) солҳои 80 – уми асри ХХ ; $B) солҳои 60 – уми асри ХХ; $C) солҳои 70 – уми асри ХХ; $D) солҳои 90 – уми асри Х1Х; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@36. Аввалин маротиба аз ҷониби кадом ташкилот консепсияи менеҷменти стратегӣ қабул гардидааст:

$А) аз ҷониби ташкилоти маъруфи амрикоии «Тексас Инструмент»; $B) аз ҷониби ташкилоти маъруфи амрикоии «ИБМ»; $C) аз ҷониби ташкилоти машваратии маъруфи амрикои «Мак Кинзи»; $D) аз ҷониби ташкилоти маъруфи амрикоии «Ҷенерал Электрик»; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@37. Таҳаввули системаҳои идоракуӣ бо назардошти тараққиёти системаҳо чанд марҳиларо аз сар гузаронидааст:

$А) 8 марҳиларо; $B) 5 марҳиларо; $C) 4 марҳиларо; $D) 11 марҳиларо; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

38. Назари Ҳенри Минсбергро дар чорчўбаи «Панҷ-П» ифода намоед; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@39. Се қисмати стратегияе, ки профессор Чандлер соли 1962 пешниҳод кардааст, инъикос намоед:

$А) мақсаднокй, таҳаввулот, табадуллот; $B) пешраванда, пешравандаю муҳофизатй; $C) муайянкунии мақсадҳои асосии дарозмуддат, интихоби роҳи ҳаракатҳо, ҷобаҷогузории захираҳо;

$D) муқарароти (миссия, маром) пешакии он дар чӣ ифода ёфтааст; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@40. Мақсадҳое, ки аз тарафи роҳбари олӣ қабул ва иҷро карда мешавад, дарозмуддат, доираи васеъ, бо тамоми ташкилот алоқаманд, сиёсатро муайян мекунад,_______________________ меноманд

$А) мақсадҳои фаврй; $B) мақсаднокй; $C) мақсадҳои стратегй; $D) миссия; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@41. Бо мақсадҳои асосӣ алоқаманд, аз тарафи роҳбарони зинаҳои миёна ва аввал қабул ва иҷро мешавад, миёна ва кўтоҳмуддат, махсус, бо фаъолияти як сохтори ташкилот алоқаманд, бо сиёсати интихобшудаи ташкилот пайраванд, дар вобастагӣ бо мақсадҳои асосӣ татбиқ меёбанд_____________ меноманд

$А) мақсаднокй; $B) мақсадҳои стратегй; $C) мақсадҳои фаврй; $D) миссия; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@42. Барномаҳои изҳороти чунин қисматҳоро бояд дар бар гиранд:

$А) нишондодани соҳа ё муҳити асосии бизнеси ташкилот; $B) нишон додани саҳми воқеъи ё мақом, ки дар бозор мехоҳад ташкилот сохиб гардад; $C) вариантҳҳи боло дурустанд; $D) навиши мухтасари системаи арзишҳо ва бовари ба ташкилоти мазкур; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@43. Изҳороти барномавии компания Nissan Motor Manu Fucturing Limited аз чи

иборат буд

@44. Тартиб додани стратегия се мархиларо дар бар мегирад:

$А) нишондодани соҳа ё муҳити асосии бизнеси ташкилот ва миссияи он; $B) навиши мухтасари системаи арзишҳо ва бовари ба ташкилоти мазкур ва стратегияи он; $C) тахлили стратегӣ, интихоби стартегӣ, амалигардонии стартегия ва менечмент; $D) вариантҳои боло дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@45. Ба омилҳои микромуҳит дохил мешаванд:

$А) сиёси, иктисодй, ичтимой-демографй ва технологй; $B) инноватсия, ташаббускорй, фармоишгарон; $C) рақибон, таҳвилгарон, истеъмолкунандагон ва фармоишгарон; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@46. Ба омилҳои макромуҳит дохил мешаванд:

$А) субъект, объект, дохилӣ ва берунӣ; $B) инноватсия, ташаббускорӣ, фармоишгарон; $C) сиёси, иктисодӣ, ичтимоӣ-демографӣ ва технологӣ; $D) рақибон, таҳвилгарон, истеъмолкунандагон ва фармоишгарон; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@47. Захираҳои зарури ҳангоми тартиб додани стратегия

$А) рақибон, таҳвилгарон, истеъмолкунандагон ва фармоишгарон; $B) инноватсия, ташаббускорй, фармоишгарон; $C) молиявӣ, инсонӣ, моддӣ ва зеҳнӣ; $D) сиёси, иктисодӣ, ичтимоӣ-демографӣ ва технологӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@48. Се намуди таҳлили молиявӣ вуҷуд дорад:

$А) субъективй, объективй, дохили берунй; $B) моддй, маънавй, саҳомй; $C) таҳлили тренди, муқоисавй, коэфитсентй; $D) вариантҳои боло дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@49.Намудҳои сармояро ҷудо намоед:

$А) субъективӣ, объективӣ; $B) дохилӣ, берунӣ; $C) қарзӣ, саҳомӣ; $D) моддӣ, маънавӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@50. Мафҳуми макромуҳитро маънидод намоед.

$А) муҳите, ки бо ташкилот дар робита аст ва таъсири бавосита мерасонад; $B) макромуҳит берун аз таъсири худи компания ҷой дошта метавонад ва соҳаро муайян мекунад; $C) макромуҳит гуфта муҳити иҳотакардаи васеъро мефаҳмем, ки берун аз ҳудуди соҳа ва бозори ташкилот амал доранд; $D) омилҳои мустақим ва ғайримустақиме, ки ба ташкилот таъсир мерасонанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@51. Аз рўи пешниҳоди олимони америкоӣ Гинтер ва Дункан соли 1990 таҳлили макромуҳит аз чанд қисм иборат аст.

$А) 4; $B) 3; $C) 5; $D) 2; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@52. Дар асари «Macroenvironmental analysis» Гинтер ва Дункон таҳлили нобарори макроиҳотаи гузаронидаи кадом компанияҳоро ба сифати мисол овардаанд ва аз ин мавриди қулай кадом компания истифода намудааст.

$А) ба сифати мисол Rebok ва Philips, компанияи манфиатбурда Opel; $B) ба сифати мисол Adidas ва Sony, компанияи манфиатбурда Ford; $C) ба сифати мисол Adidas ва Convrse, компанияи манфиатбурда Nike; $D) ба сифати мисол Adidas ва Convrse, компанияи манфиатбурда Sony; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@53.Муҳити сиёсӣ чиро дар бар гирифтааст.

$А) ин қисми иҳотаи макроиқтисодие, ки бавосита зери назорат ва таъсирасонй аз ҷониби давлат қарор нагирифтааст; $B) ин қисми иҳотаи микроиқтисодие, ки бевосита зери назорат ва таъсирасонй аз ҷониби давлат қарор гирифтааст; $C) ин қисми иҳотаи макроиқтисодие, ки бевосита зери назорат ва таъсирасонй аз ҷониби давлат қарор гирифтааст; $D) ин ҳамаи муносибатҳои сиёсии кишварро ифода менамояд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@54. Давлат ба кадом самтҳо бештар таъсир мерасонад.

$А) қонунгузорӣ ва танзими ҳуқуқӣ,сиёсати иқтисодӣ,фаъолияти давлатии иқтисодӣ,сиёсати байналхалқӣ – тиҷорати байналхалқӣ; $B) қонунгузориҳо, санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ, муносибатҳои кишварҳо, вазъи иқтисодӣ, савдои байналхалқӣ; $C) вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, маориф, танзимкунӣ, қонунгузориҳо, сатҳи зиндагонӣ; $D) фаъолияти бурунмарзӣ, фаъолияти бонкӣ, фаъолияти ширкаҳои тиҷоратӣ, рушди соҳибкорӣ, рушди туризм ва ғ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@55. ИТИЭС- таҳлил чиро дар назар дорад.

$А) иқтисодиёт, технопарк, иҷтимоиёт, экология ва сотсиология; $B) иҷтимоиёт, таҷҳизот, иқлим, экотуризм ва стратегия; $C) иқтисодиёт, технология, иҷтимоиёт, экология ва сиёсат; $D) илм, техника, ирфон, эҳсос ва санъат; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@56. Сиёсати фискалӣ ва қарзӣ – молиявӣ (СФҚМ) ба кадом нишодиҳандаҳо таъсир мерасонанд.

$А) суръати рушди иқтисодиёт, сатҳи даромад дар иқтисодиёт, ҳосилнокӣ, музди меҳнат ва суръати афзоиши он,таваррум,бекорӣ, мубодилаи арз; $B) даромад, хароҷот, фоиданокӣ, маҳсулнокӣ, сифат ва ғ; $C) суръати рушди иқтисодиёт,сатҳи даромад дар иқтисодиёт, ҳосилнокӣ, муҳоҷирати меҳнатӣ; $D) ҳосилнокӣ, музди меҳнат ва суръати афзоиши он,таваррум,бекорӣ, мубодилаи арз; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@57.Саҳми бозорӣ чиро мефаҳмонад.

$А). ченаки баҳодиҳии натиҷаҳои фаъолияти ширкат бо назардошти қобилияти азхуднамоӣ ва нигоҳдории харидорон мебошад; $В).аз рўи миқдори ҳар як маҳсулоти дар бозорфурўхташудаи ширкат муайянкарда мешавад; $С).ченаки баҳодиҳии натиҷаҳои амали ширкат бо назардошти қобилияти азхуднамой ва нигоҳдории истеъмолгарон мебошад; $D). ҳар он чиро ки харидор аз маҳсулот чашминтизор аст ифода мекунад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@58.Се мафҳуми умумиқабулшудаи бозорро номбар намоед.

$А). ба маҳсулот вобаста ё асосгирифта; барои қонеъгардонии талабот ё функсияи иҷрошуда асос гирифта; ба харидор такия намудан асос гирифта; $б).ба ашё вобаста ё асосгирифта; барои қонеъгардонии истеъмолгар ё функсияи иҷрошуда асос гирифта; ба муштарӣ такия намудан асос гирифта; $в).ба маҳсулот вобаста ё асосгирифта; барои қонеъгардонии арза ё функсияи иҷрошуда асос гирифта; ба мизоҷон такия намудан асос гирифта; $D).ба сифати маҳсулот вобаста ё асосгирифта; барои қонеъгардонии талабот ё функсияи иҷрошуда асос гирифта; ба фурўшанда такия намудан асос гирифта; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@59.Табақабандии бозор гуфта чиро мегўянд.

$А) Дар ҳудуди як бозор гурўҳи харидорони бо талаботҳои якхела мавҷуданд, ва ана ҳамин монандии талабот ва хоҳишҳо як қисми бозорро аз дигараш фарқ менамояд. Ин субъектҳои бозорро табақабандии бозорй (ба қисматҳои таркибй ҷудо намудани бозор) меноманд; $В)Дар ҳудуди бозорҳои гуногун гурўҳи харидорони бо талаботҳои ҳархела мавҷуданд, ва ана ҳамин монандии талабот ва хоҳишҳояк қисми бозорро аз дигараш фарқ менамояд. Ин субъектҳои бозорро табақабандии бозорй (ба қисматҳои таркибй ҷудо намудани бозор) меноманд; $С)Дар ҳудуди як бозор гурўҳи истеъмолгарони бо талаботҳои якхела мавҷуданд, ва ана ҳамин монандии хоҳишҳояк қисми бозорро аз дигараш фарқ менамояд. Ин субъектҳои бозорро табақабандии бозорй (ба қисматҳои таркибйҷудо намудани бозор) меноманд; $D)Дар ҳудуди як бозор гурўҳи муштариён бо талаботҳо мавҷуданд, ва ана ҳамин талабот ва хоҳишҳояк қисми бозорро аз дигараш фарқ менамояд. Ин субъектҳои бозорро табақабандии бозорй (ба қисматҳои таркибй ҷудо намудани бозор) меноманд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@60.Кадом меъёрҳои асосиро барои муқараркунии табақабандии бозорро медонед.

$А) ғунҷоиши бозор, ҳаммонандӣ ё баробарии табақабандии бозор, андозашавандагии табақабандӣ, дастрасии табақабандӣ, тавсифи рафтори харидорони сегмент; $В)конъюктураи бозор, ҳаммонандӣ ё баробарии қасматҳои бозор, андозашавандагии табақабандӣ, тавсифи рафтори харидорони сегмент; $Сғунҷоиши бозор, гурўҳбандӣ ва ё ба қисмҳои алоҳида ҷудо намудани баъзе қиматҳои бозор, баҳисобгарии табақабандӣ, дастрасии табақабандӣ, тавсифи рафтори харидорони сегмент; $D )вазъи бозор, андозашавандагии табақабандӣ, дастрасии табақабандӣ, тавсифи рафтори фурўшандагони сегмент; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@61. Табақабандӣ дар асоси кадом принсипҳо ба роҳ монда мешавад.

$А) демографӣ, ҷуғрофӣ, психографикӣ, рафторӣ; $B) демократӣ, стратегӣ, психологӣ, муносибат; $C) дисконтӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сегментӣ; $D) демографӣ, ҷуғрофӣ, сотсиологӣ, оморӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@62. Кадом олим, соли чанд модели панҷзинагии маҳсулотро таҳия намудааст.

$А) Ф.Котлер соли 1997; $B) А.Файол соли 1947 ; $С)М.Фоллет соли 1987; $D) Портер соли 1993; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@63. Давраи ҳаётии маҳсулотро шарҳ диҳед.

$$А) воридшавӣ, болоравӣ, камолот, танназул; $B) дохилшавӣ, болоравӣ, тараққиёт, танназул; $С)воридшавӣ, пешравӣ, камолот, эҳёшавӣ; $ D)наврасӣ, ҷавонӣ, камолот, кўҳнашавӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@64. Се нуқтаи назарро доир ба табақабандии маркетингӣ нишон диҳед.

$А) маркетинги ғайритафриқавӣ, маркетинги тафриқавӣ, маркетинги ҷалбнамоӣ; $В)маркетинги омехта, маркетинги тафриқавӣ, маркетинги молиявӣ; $С).маркетинги мақсаднок, маркетинги портфелӣ, маркетинги ҷалбнамоӣ; $D) маркетинги соҳавӣ, маркетингӣ дохилӣ, маркетинги хориҷӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@65. Вобаста аз мақсадҳои тадқиқот якқатор гуруҳи асосии коэфитсентҳои молиявиро ҷудо менамоянд:

$А) дисконтӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сегментӣ; $В ) демократӣ, стратегӣ, психологӣ, муносибат; $С)коэфитсенти натиҷанокӣ, коэфитсенти самаранокӣ, коэфитсенти бозоргирӣ; $D) демографӣ, ҷуғрофӣ, сотсиологӣ, оморӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@66.Нисбати соҳаҳо ва бозор кадом олим ва кай нуқтаи назари худро таҳия намудааст.

$А). Рей, 1997; $В). Мей, 1990; $С). Кей, 1995; $D). Сей, 2000; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@67.Таҳлили соҳавии панҷ омила аз ҷониби кӣ ва кадом сол таҳия гардидааст.

$А) Минсберг, 1995; $B) Майлз, 1997; $C) Портер, 1980; $D) Сноу, 2000; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@68.Таҳлили соҳавии панҷ омилаи Портер, ки сатҳи рақобатнокиро муайян месозанд, шарҳ диҳед .

$А) Таҳдиди пайдошавии рақабони нав дар соҳа; хатари пайдошавии молҳои ивазшаванда ё хадамоти ивазшаванда; фишанги таъсиррасонии харидорон; фишанги таъсиррасонии таҳвилгарон; сатҳи рақобат дар соҳа; $В). навгонӣ (маҳорат) ва ҳуқуқи рақибон; ҷобаҷогузории намудҳои фаъолият дар занҷири арзишҳо; технологияи истифодашаванда; миқдор ва андозаи нисбии рақибон дар соҳа; натиҷаҳои фаъолияти рақибон (хусусан дар ҳисоби молиявӣ); $C) Ин гуна таҳлил ба ширкат ёри мерасонад то ки ҳуқукҳои меҳвардори худ, рақибони асоси ва ҳуқуқҳои меҳвардории онҳо, ҳамчунин таҳдидҳо ё имкониятҳои ҳамкории рақибонро аниқ дарк намояд; $D) даромадан ба каналҳои тақсимот; имконияти ҳамкори бо истеъмолгарон; ба соҳа воридшавии оддӣ; имконияти пурзуршавии рақобат; зарурияти сохтани ҳуқуқҳои нав; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@69.Соҳа гуфта чиро мефаҳмед.

$А) мол ва хадамотро истеҳсол намуда, муҳити пешниҳод (таклифот, тақозо) дар низоми иқтисодӣ мебошад; $B) мол ва хадамоти истеҳсолшудаи соҳаҳоро истеъмол менамоянд ва муҳити арза (спрос) дар низоми иқтисодӣ ба ҳисоб мераванд; $C)мол ва хадамотро тавлид намуда, мўхити пешниҳод дар бозор мебошанд; $D)дар асоси таъмини гурўҳи истеъмолгарон, баҳои эҳтиёҷотҳо, маҳсулот ва қонеъшавӣ амал мекунад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@70.Бозор чист?

$А) мол ва хадамоти истеҳсолшудаи соҳаҳоро истеъмол менамоянд ва муҳити арза (спрос) дар низоми иқтисодӣ ба ҳисоб мераванд; $В)мол ва хадамотро истеҳсол намуда, муҳити пешниҳод (таклифот, тақозо) дар низоми иқтисодӣ мебошад; $СВ)ин имуҳитест, ки истеъмокунада талаботи худро қонеъ мегардонад; $D) барои таъмини гурўҳи истеъмолгарон ва эҳтиёҷотҳои онҳо амал мекунад; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@71.Бозорҳои молӣ гуфта чиро мегўянд.

$А) ин он бозорҳое, ки дар онҷо ширкат ҳуқуқҳои худро истифода мебарад ва маҳсулот ё хадамоти худро ба фурўш мегузорад; $В)мол ва хадамотро истеҳсол намуда, муҳити пешниҳод (таклифот, тақозо) дар низоми иқтисодӣ мебошад; $С). мол ва хадамоти истеҳсолшудаи соҳаҳоро истеъмол менамоянд ва муҳити арза (спрос) дар низоми иқтисодӣ ба ҳисоб мераванд; $D)дар он ҷо танҳо мол ба савдо гузошта мешавад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@72.Таҳлили соҳаҳо ва бозорҳо ба компания имконият медиҳад, то:

$А) соҳаҳои дигарро муайян кард, ки дар он ҷойҳо ҳуқуқҳои меҳвардории худро истифода намоянд; $В)омўзиши харидорон ва табиати талаботҳои онҳо, бозорҳои дигарро пайдо кардан лозим то ҳуқуқҳои меҳвардорро истифода кунанд; $С)хавфу хатарҳои аз рақибони амалкунандаро ва пуриқтидор ба вуҷуд омадаро бояд омўхт ва ғайра; $D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@73. Навгонӣ (маҳорат) ва ҳуқуқҳои рақибон, ҷобаҷогузории намудҳои фаъолият дар занҷири арзишҳо, технологияи истифодашаванда, миқдор ва андозаи нисбии рақибон дар соҳа, натиҷаҳои фаъолияти рақибон, мураккабӣ ё ба осонӣ даромадан ба соҳа ё баромадан аз он, гурўҳбандии стратегӣ – барои чӣ лозим аст.

$А) барои таҳлили харидорон; $B)барои таҳлили рақибон; $C) барои таҳлили соҳаҳо; $D)барои таҳлили бозорҳо; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@74.Се варианти стратегияи генерикиро номбар намоед.

$А).стратегияи фарқкунӣ, стратегияи навоварӣ, стратегияи найрангбозӣ; $В)стратегияи фарқкунӣ, стратегияи маркетингӣ, бадастории харҷҳои кам дар истеҳсолот; $C) стратегияи фарқкунӣ, стратегияи пешсафӣ оид ба хароҷотҳо, стратегияи найрангбозӣ; $D) стратегияи хароҷот, стратегияи фарқкунӣ, стратегияи молиявӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@75.Сарчашмаи пайдоиши қобилиятҳои фарқкунандаи компанияро кӣ ва кай таҳия намудааст.

$А) Кей соли 1993, $B) Кей соли 1997, $С) Кей соли 1985, $D) Кей соли 1990; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@76.Таърифи рақобатпазироии афзалиятнокро Портер дар кадом ҳолат гуфтааст.

$А)ҳангоми таҳияи модели стратегияи генерикӣ(меросӣ); $B) ҳангоми таҳияи модели 5 омила; $C) ҳангоми таҳияи бозори рақобатпазиро; $D)ҳангоми гузаронидани таҳлили соҳаҳо ва бозор; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@77.Модели «Маҳсулот- бозор»-ро кӣ тавсия намудааст.

$А) Ансоф И.; $B) Портер; $C) Минсберг; $D) Мэйо; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@78.Матритсаи Ансоф аз чанд қисм тарби ёфтааст.

$А)оридшавӣ ба бозор, азхуднамоии бозор, коркарди маҳсулот, диверсификатсия;

$B) дохилшавӣба бозор, мавқеъ пайдокунӣ дар бозор, таҳияи маҳсулот, интенсификатсия;

$C) воридшавӣба бозор, ишғолкунии бозор, камолот, диверсификатсия; $D) таҳлили бозор, интихоби бозор, пешниҳоди маҳсулот, диверсификатсия; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@79.Омилҳои ба сарчашмаи фарқкунандаи компания таъсиррасонро номбар намоед.

$А) сохтор, шўҳрат, навоварӣ ва активҳои стратегӣ; $B) мақсад, миссия, эътиборнокӣ ва амалҳои стратегӣ; $C) сохтор, функсия, навоварӣ ва татбиқи стратегия; $D). шўҳрат, бозорёбӣ, такмилдиҳӣва рақобаттобоварӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@80.Қарорҳои стратегӣ дар кадом сатҳ қабул карда мешаванд.

$А) поёнӣ $В).миёна, $C) олӣ, $D) дар маъмурият; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@81.Қарорҳои стратегӣ барои ҳали кадом масъалаҳо нигаронида шудаанд.

$А)онҳо бо қарорҳое алоқаманданд, ки барои ҳамаи ташкилот, мақоми он дар муносибат бо маҳсулот, бозорҳои захираҳо, рақибон ва макромуҳит нигаронида шудааст; $В)онҳо бо қарорҳое алоқаманданд, ки барои ҳамаи ширкат, мақоми он дар муносибат бо харидор, бозорҳои захираҳо, рақибон ва микромуҳит нигаронида шудааст; $С)онҳо боқарорҳое алоқаманданд, ки барои ҳамаи қисматҳои корхона, мақоми он дар бозори маҳсулот, бозорҳои ашё, рақибон ва муҳити атроф нигаронида шудааст; $D).онҳо пеш аз ҳама ба масъалаҳои ҳифзи мақоми корхона дар бозори рақобатпазиро нигаронида шудаанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@82.Масъалаҳои асосие, ки дар сатҳи стратегия дида мешаванд, чун қоида чанд соҳаи асосиро дар бар мегиранд.

$А) соҳаҳои мухталиф; $B) чор соҳа; $C) се соҳа; $D)панҷ соҳа; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@83.Масъалаҳои асосие, ки дар сатҳи стратегия се соҳаи асосиро дар бар гирифтаанд нищон диҳед.

$А)қарорҳое, ки бо интихоби маҳсулот ва бозорхо вобастагӣ доранд; қарорҳое, ки бо интихоби стратегияҳои генерикӣ (табии, меросӣ) алоқаманданд; қарорҳое, ки болоравӣ ва тараққиёт алоқамандӣ доранд; $В)қарорҳое, ки бо интихоби мол ваталаботи харидоронвобастагӣ доранд; қарорҳое, ки бо интихоби стратегияҳои гибридӣ (дураг$А) алоқаманданд; қарорҳое, ки болоравӣ ва тараққиёт алоқамандӣ доранд; $С)қарорҳое, ки бо интихоби муштарӣ ва бозорҳо вобастагӣ доранд; қарорҳое, ки бо интихоби стратегияҳои муҳофизатӣ алоқаманданд; қарорҳое, ки болоравӣ ва тараққиёт алоқамандӣнадоранд; $D).қарорҳое, ки бо таҳияи маҳсулот ва интихоби бозорҳои мақсадноквобастагӣ доранд; қарорҳое, ки бо интихоби стратегияҳои генерикӣ (табии, меросӣ) алоқаманданд; қарорҳое, ки барои шўҳратёбӣ дар бозор алоқамандӣ доранд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@84.Агар баҳамин чор савол: Оё стратегияи интихобшуда мувофиқ аст? Оё стратегияи интихобгардида аз нигоҳи техникӣ – иқтисодӣ асоснок шудааст? Оё стратегияи интихобшуда мақул (қобилим қабул) муҳокима шудааст? Оё стратегияи интихобшуда имкони ба дастории афзалиятҳои рақобатпазириро медиҳад? ҷавоб гирифта шавад, он гоҳ:

$А) интихоб «аз озмоиш мегузарад»; $В)интихоб «ба талабот ҷавобгў аст»; $C) интихоб «баҳадаф наздик аст»; $D) интихоб «беҳтарин аст»; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@85.Соҳаҳои асосии таҳлили молиявиро номбар намоед.

$А) пешгўикунии анбўҳи пулӣ ва баҳои самаранокии сармоягузориҳо; $B) барномарезии молиявӣ ва баҳои судмандии маблағгузориҳо; $C) банақшагирии воситаҳои пулӣ ва фоиданокии сармогузориҳо; $D) пешгўикунии маблағҳо ва истифодабарии оқилонаи онҳо; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@86.Мафҳуми стратегия чӣ маъно дорад.

$А) Мафҳуми «стратегия» аз забони лотинӣ гирифта шуда, (stratus-«қўшун», санъати генерал) маънои санъати фармондеҳиро дорад; $ВМафҳуми «стратегия» аз забони олмонӣ гирифта шуда, (stratus-«қўшун», санъати генерал) маънои санъати фармондеҳиро дорад; $С).Мафҳуми «стратегия» аз забони англисӣ гирифта шуда, (stratus-«қўшун», санъати генерал) маънои санъати фармондеҳиро дорад; $D)Мафҳуми «стратегия» аз забони фаронсавӣ гирифта шуда, (stratus-«қўшун», санъати генерал) маънои санъати фармондеҳиро дорад; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@87.Бори аввал мафҳуми стратегияро кӣ ва кай истифода намудааст.

$А) Тахминан дар солҳои 400 ва 421-и то мелод, аз ҷониби фармондеҳи ҳарбии Чин Сун-Изы китобе навишта шуда буд бо номи «Санъати стратегӣ»; $Б)Тахминан дар солҳои 300 ва 321-и то мелод, аз ҷониби фармондеҳи ҳарбии Чин Мао- Кси китобе навишта шуда буд бо номи «Маҳорати стратегӣ»; $В)Тахминан дар солҳои 430 ва 461-и то мелод, аз ҷониби фармондеҳи ҳарбии Чин Сун-Дун китобе навишта шуда буд бо номи «Қобилияти стратегӣ»; $D) Тахминан дар солҳои 400 ва 421-и то мелод, аз ҷониби фармондеҳи ҳарбии Чин Тсзи-Дун китобе навишта шуда буд бо номи «Зарурияти стратегӣ»; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@88.Дар солҳои чанди асри ХХ мафҳуми стратегия дар амали хоҷагидорӣ мавриди истифода қарор гирифтааст.

$А) Мафҳуми «Стратегия» дар соҳаи хоҷагидорӣ бори аввал солҳои 50-уми асри ХХ бар ивази ибораи нақшагирии дарозмудат истифода карда шудааст; $В)Мафҳуми «Стратегия» дар соҳаи хоҷагидорӣ бори аввал солҳои 40-уми асри ХХ бар ивази ибораи нақшагирии дарозмудат истифода карда шудааст; $С)Мафҳуми «Стратегия» дар соҳаи хоҷагидорӣ бори аввал солҳои 60-уми асри ХХ бар ивази ибораи нақшагирии дарозмудат истифода карда шудааст; $D)Мафҳуми «Стратегия» дар соҳаи хоҷагидорӣ бори аввал солҳои 80-уми асри ХХ бар ивази ибораи нақшагирии дарозмудат истифода карда шудааст; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@89.Каҷхаттаи стратегӣ (стратегическая траектория) чӣ маъно дорад.

$А) Хати умумии ҳаракат ва ё фаъолияти қабул намудани қарорҳои стратегиро дар доираҳои касбӣ – тахассусӣ «Каҷхаттаи стратегӣ» меноманд; $B) Самти асоси фаъолият ва ё тартиби таҳияи барномаҳоро дар корхона- «Каҷхаттаи стратегӣ» меноманд; $С)Тартиби таҳия ва ё фаъолияти қабул намудани қарорҳои стратегиро дар доираҳои амалӣ – тахассусӣ «Каҷхаттаи стратегӣ» меноманд; $D)Роҳи умумии ҳаракат ва ё фаъолияти баррасӣ намудани қарорҳои стратегиро дар доираҳои касби – тахассусӣ «Каҷхаттаи стратегӣ» меноманд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@90.Вазифаҳои стратегия аз кадом қисмҳо иборат аст.

$А)ташкили афзалияти рақобатӣ дар фирма, бартарафсозии таъсирҳои манфӣ ва ноустувории муҳити иҳотакунандаи фирма, таъмин даромаднокӣ ва мувозинии талаботҳои беруна бо имконияҳои дохилӣ; $B) ташкили сохтори идоракунӣ, ба инобат гирифтани имкониятҳо дохилӣ ва берунӣ, таъмини судмандии фаъолият, ҳамкорӣ бо ширкатҳои дигар; $С)ба инобат гирифтани манфиатҳои рақобатӣ дар фирма, бартарафсозии ҳолатҳои низоӣ дар муҳити иҳотакунандаи фирма, таъмин даромаднокӣ ва фоиданокии корхона; $D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@91. Ба ҳама намуди стратегия чанд талаботҳои асосӣ пешниҳод карда мешавад.

$А) 8; $В)7; $С)6; $D)4; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@92.Мавқеи ташкилот дар оянда чи гуна буда метавонад, хусусан дар 5-10 соли наздик. Муқарароти (миссия, маром) пешакии он дар чӣ ифода ёфта аст? Чи чизи мушаххасро бояд ба даст овард (мақсад).Чиро ва чигуна барои он иҷро кардан зарур аст (вазифа, қоида, амалиёт). Ба ин саволҳо чӣ бояд ҷавоб гўяд.

$А). миссия; $B) мақсад; $C) стратегия; $D) нақша; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@93.Стратегия самаранок аз 3- қисми асосӣ иборат аст:

$А) Итихоби дурусти мақсадҳои дарозмуддат; дақиқ ва дуруст дарк намудани вазъияти муҳити атроф; баҳои воқеӣ додан ба захираву имкониятҳои худӣ; $В)Итихоби дурусти мақсадҳои кўтоҳмуддат; дақиқ ва дуруст дарк намудани вазъияти иқтисодӣ; баҳои воқеӣ додан ба захираву имкониятҳои беруна; $С)Итихоби дурусти мақсадҳои миёнамуддат; дақиқ ва дуруст дарк намудани вазъияти муҳити дохилӣ; баҳои воқеӣ додан ба захираву имкониятҳои рақибон; $D)Итихоби дурусти мақсадҳои фаврӣ; дақиқ ва дуруст дарк намудани вазъияти муҳити беруна; баҳои воқеӣ додан ба захираву имкониятҳои худӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@94.Мафҳуми стратегия гуфта чиро мефаҳмед.

$А) Стартегия – ин нақша, самти асосии корхонаро дар ҳама гуна соҳаҳои фаъолият таҷассум менамояд; $B) Вобаста аз он, ки муҳити иҳотакардаи мо дар тағирёбии ҳамешагӣ аст, зарурияти азнавсозии мақсадҳои стратегӣ пайдо мешаванд; $C) Мафҳуми стратегия дар он ифода ёфтааст, ки ҳарчи зудтар бизнесро бояд ба муҳити иҳотакарда мувофиқ (мутобиқ) кард; $D) Стратегия эҳтимолияти дар оянда тарақи ёфтани корхона муайян мекунад; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@ 95. Стратегия чист?

$А) Стратегия – ин муаянкунии мақсадҳои асосии дарозмуддат, ояндабинӣ ва вазифаҳои переспективии корхона, интихоби самти фаъолият ва ҷобаҷогузории захираҳо барои иҷрои ин мақсадҳо мебошад; $B) Стратегия- бефосилагии раванди идоракуниро аз рўи вақт, яъне на фақат дар доираи барномасозӣ ва ояндабинӣ, балки дар ҷараёни иҷрои чорабиниҳо ва дар танзими доимии онҳо иштирок мекунад; $С)Стратегия- ин муайян кардани мақсадҳои кўтоҳмуддат ва ояндабинии фаъолияти корхонаву ширкатҳо мебошад; $D) Стратегия- ин мутобиқшавии корхона ба муҳити атроф ва таъмин кардани иҷрои нақшаҳои миёнамуддати фаъолият дар шароити бозор аст; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@96. Таҷрибаи менеҷменти стратегӣ нишон медиҳад, ки асосан се қоидаи иҷрои он аз ҳамдигар фарқ карда мешаванд.

$А) Мақсаднокӣ, таҳаввулот, табадуллот; $B) Номуайянӣ, таваккалӣ, тағирёбӣ;

$С)Ҳамоҳангсозӣ, усулҳои идоракунӣ, ояндабинӣ; $D) Банақшагирӣ, буҷагирӣ, оптималӣ будани қарорҳо; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@97. Ҷараёни менеҷменти стратегӣ вобаста аз вақти иҷроишӣ ба чор давраи калон ҷудо карда мешавад, онҳоро номбар намоед.

$А)Номуайянӣ, таваккалӣ, тағирёбӣ, имконпазирӣ; $B) Асосноккунии мақсад, таҳлили стратегӣ, коркарди стратегия, амалигардонии стратегия; $C) Асосноккунии мақсад, коркарди стратегия, интихоби стратегия, татбиқи стратегия; $D) _ Таҳлили стратегӣ, амалигардонии стратегия, баҳодиҳии стратегӣ, назорати стратегия; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@98. Стратегия аз соҳаи ҳарбӣ гирифта шуда чӣ маъно дорад.

$А) Санъати генерал; $В)Санъати менеҷер; $С)Санъати роҳнамо; $D) Санъати коршинос; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@99. Стратегия чиро мефаҳмонад.

$А) Стратегия- барномарезии фаъолияти кори шахсро мефаҳмонад; $B) Стратегия – ин тартибдиҳии дурнамои дарозмуддати корхона аст; $C) Стратегия- нақшагирии фаъолияти корхонаву муссисаҳо аст; $D) Стратегия- ин муайянкунии миссия ва мақсадҳои менеҷер аст; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст ;

@100.Вобаста ба равияҳои умумӣ 3 шакли менеҷменти стратегӣ фарқ карда мешавад, онҳоро нишон диҳед.

$А) Стратегияи мунтазам, стратегияи инкишоф, стратегияи муҳофизат; $B) Стратегияи инкишоф, стратегияи муҳофизатӣ, стратегияи перспективӣ; $C) Стратегияи муҳофизат, стратегияи бизнес, стратегияи рақобатӣ; $D) Стратегияи ҳарбӣ, стратегияи тиҷорат, стратегияи бозиҳо; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *