Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволҳои экология

 1. Беосеноз чист? + Баҳамзистии байниҳамдигарии организмҳо.
 2. Истилоҳи биосенозро кадом олим пешноҳод кардааст? + Олими олмони К.Мёбиус.
 3. Маънои биосеноз чист? +“Био” ҳаёт “сеноз” ҷамоа.
 4. Биосенозҳо ба кадом гурӯҳҳо тақсим мешаванд? +Сернамуд ва камнамуд.
 5. Дар ҷойҳое, ки шароити муҳит мӯътадил аст, биосенозҳо чи гуна мешаванд? +СЕРНАМУД.
 6. Дар ҷойҳое, ки шароити муҳит номусоид аст, биосенозҳо чи гуна мешаванд? +КАМНАМУД.
 7. Биосфера чист? + Кураи ҳаёт.
 8. Истилоҳи биосфераро авалин маротиба кадом олим ва кадом сол пешниҳод кардааст? + СОЛИ 1875 ОЛИМИ АВСТРАЛИЯГӢ ЗЮСС.
 9. Асосгузори илми биосфера кадом олим мебошад? + И. В. ВЕРНАДСКИЙ.
 10. Қабатҳои асосии биосфераро номбар кунед? +ЛИТОСФЕРА, ГИДРОСФЕРА, АТМОСФЕРА.
 11. Моддаҳои ғайри зиндаро ба кадом гурӯҳҳо тақсим мекунанд? + ТААСУБӢ, БИОГЕНӢ , БИОТААСУБӢ.
 12. Ноосфера чист? +КУРАИ АҚЛ.
 13. Сарватҳои табии гуфта чиро меноманд? + Ҳамаи он чизе, ки дар табиат инсонро иҳота кардааст.
 14. Сарватҳои табии ба кадом гурӯҳҳо тақсим мешаванд? + Тамомшаванда ва тамомнашаванда.
 15. Сарватҳои табии тамомшаванда чи гуна мешаванд? + Барқароршаванда ва барқарорнашаванда.
 16. Ба сарватҳои табии барқароршаванда кадомҳо дохил мешаванд? + Олами растаниҳо, ҳайвонот ва хок.
 17. Канданиҳои фоиданок ба кадом гурӯҳи сарватҳои табии дохил мешаванд? + Барқарорнашаванда.
 18. Сарватҳои табии тамомшаванда кадомҳоянд? + Нури офтоб ва ҳаво.
 19. Олами наботот ба кадом гурӯҳи сарватҳои табии дохил мешавад? + Тамомшаванда.
 20. Ба гурӯҳи гидрофитҳо кадом растаниҳо дохил мешаванд? + Растаниҳои обӣ.
 21. Ба гурӯҳи гигрофитҳо кадом растаниҳо дохил мешаванд? + Растаниҳои сернам.
 22. Ба гурӯҳи мезофитҳо кадом растаниҳо дохил мешаванд? + Растаниҳои миёнаи намнокӣ.
 23. Ба гурӯҳи ксерофиҳо кадом растаниҳо дохил мешаванд? + Растаниҳои биёбону нимбиёбон.
 24. Ҳавои атмосфераро бо гази оксиген чи таъмин мекунад? + Растаниҳо.
 25. Таркиби ҳаво асосан аз кадом газҳо иборат аст? + Нитроген, оксиген, инертӣ ва карбон.
 26. Дар таркиби ҳаво чанд фоиз гази нитроген мавҷуд аст? + 78%.
 27. Дар таркиби ҳаво чанд фоиз гази оксиген мавҷуд аст? + 21%.
 28. Дар таркиби ҳаво чанд фоиз газиҳои инерти мавҷуд аст? + 0,94%.
 29. Дар таркиби ҳаво чанд фоиз гази карбон мавҷуд аст? + 0.03%.
 30. Роҳҳои ифлосшавии ҳавои атмосфера кадомҳоянд? + Табиӣ ва сунъӣ.
 31. Чиро урбанизатсия меноманд? + Афзуншавии аҳолии шаҳрро.
 32. Дар шаҳрҳои калон қариб, ки кадом ҷузъҳо тағйир меёбанд? + Муҳити табиӣ.
 33. Гурӯҳи шаҳрҳои ба ҳам наздик ҷойгирифтаро, ки иқтисодиёти онҳо ба ҳам алоқаи зич дорад, чи меноманд? + КОНУРБАНИЗАТСИЯ.
 34. Барои пурсамар истифодабарии ҳудуд ва фазои шаҳрҳо кадом сохтори экологи машғул мебошад? + Архитектураи экологи.
 35. Тағйирёбии иқлими шаҳр ба ҳосилшавии чи бурда мерасонад? + “Ҷазираи гармӣ”.
 36. Партовҳои нақлиёти дар худ миқдори зиёди кадом моддаҳои заҳрноки химиявиро доранд? +Сурб ва озон.
 37. Дуоксиди сулфур асосан ба кадом узвҳои организмҳои инсон зара мерасонад? + Нафаскашӣ.
 38. Масоҳати ҶТ чи қадар мебошад? + 143,1 км2 .
 39. Чанд фоизи ҶТ кӯҳистон аст? + 93%.
 40. Аз ҳама қуллаи баландтарини ҶТ чи ном дорад? + И. СОМОНӢ.
 41. Итифоқи байналмиллалии ҳивзи табиат (ИБҲТ) ва сарватҳои он кадом сол таъсис ёфтааст? + 1948.
 42. Китоби сурхи ҶТ кадом сол ба таъб расидааст? + 1988.
 43. Дар ҶТ ҳивзи табиат вазифаи ки мебошад? + Умумидавлатӣ.
 44. Маконе ки дар он олами наботот, ҳайвонот ва манзараҳои табии ҳивз карда мешаванд чӣ меноманд? + Мамнӯъгоҳ.
 45. Мамнӯъгоҳҳои ҶТ ро номбар кунед? + Бешаи палангон, Даштиҷум, Ромит, Зоркӯл.
 46. Мам. Бешаи палангон кадом сол ташкил шудааст ва чӣ қадар масоҳат дорад? + С. 1938. ва 49 786га.
 47. Мам. Ромит кадом сол ташкил шудааст ва чӣ қадар масоҳат дорад? + С. 1959. 16 100га.
 48. Мам. Дашти Ҷум кадом сол ташкил шудааст ва чӣ қадар масоҳат дорад? + С. 1983. 19 700га.
 49. Мам. Зоркӯл кадом сол ташкил шудааст ва чӣ қадар масоҳат дорад? + С.2000. 87 700га.

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Один комментарий

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *