Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Савохои тестии идоракунии кормандон

@1.Ҳокимияти маҷбуркунӣ ин-

$A) роҳбар бо мақсади бештар таъсир расонидан ва тағйир додани рафтори тобеъон нисбати фаъолияташон аз роҳҳои гуногуни маъмурию иқтисодӣ истифода мебарад; $B) ба натиҷаҳои ҳақиқии меҳнат мувофиқи илму таҷриба ва ба таври эътимодбахш исботшуд, ба таъмини фаъолияти самарабахши корхона бештар мусоидат мекунад ва таъсири мусбӣ мерасонад; $C) ) тибқи ин шакли ҳокимият кормандон худашонро дар симои роҳбари поквиҷдон, кордон, маслиҳатгар, ғамхору меҳрубон, қадрдону қадршинос дидан мехоҳад; $D) дар ҳамон ҳолат амалӣ мегардад, ки агар роҳбар донишу маҳорати баланди касбӣ, таҷрибаю малакаи зиёди корӣ дошта бошад; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@2. Бюро оиди қабули кормандонро аввалин маротиба ки асос гузоштааст?

$A) фирмаи «Плинтон пресс»; $B) бизнесмени Амрикои Гудриг; $C) ) корхонаи ТАЛКО; $D) корпоратсияи РУСАЛ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@3. Ҳокимияти ҳуқуқӣ ин-

$A) қонуният ва волоияту истифодаи амалии он дар кору зиндагии рузмараю оянда такя мекунад; $B) ба натиҷаҳои ҳақиқии меҳнат мувофиқи илму таҷриба ва ба таври эътимодбахш исботшуд, ба таъмини фаъолияти самарабахши корхона бештар мусоидат мекунад ва таъсири мусбӣ мерасонад; $C) ) тибқи ин шакли ҳокимият кормандон худашонро дар симои роҳбари поквиҷдон, кордон, маслиҳатгар, ғамхору меҳрубон, қадрдону қадршинос дидан мехоҳад; $D) дар ҳамон ҳолат амалӣ мегардад, ки агар роҳбар донишу маҳорати баланди касбӣ, таҷрибаю малакаи зиёди корӣ дошта бошад; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@4. Қувва ё формулаи ҳокимиятро чунин иникос менамоянд:

$A) f = B (x,y,z); $B) Bf = (x,y,z); $C) ) B=f (x,y,z); $D) B= z (x,y, f); $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@5. Мақсади идоракунии хайат – ин

$A) масъалаҳои такмил додани йараёни идоракунй ва баҳодиҳй ба натийаҳои меҳнати онхо алоқаманд мебошад; $B) амалӣ намудани иктидори муътадилнамоии иқтидори кадрӣ барои конеъ намудани эҳтиёҷот тавассути қабул ва ҷобаҷокунии кормандон; $C) мунтазам тайёр кардани кадрҳои касби беҳсозии муҳити маънавй-риҳй ва таъмини кормандонро бо йои кор; $D) мақсад ва ҳадафи идоракунии кормандон; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@6. Қисмати таркибие, ки бештар ба масъалаҳои такмил додани йараёни идоракунй ва баҳодиҳй ба натийаҳои меҳнати онхо равона мегардад___________меноманд

$A) ташаккули ҳайати кормандон; $B) истифодабарии кормандон; $C) устувории ҳайа;$D) ҳамаи вариантҳо дуруст; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@7.Назорати кормандони корхона:

$A) назорати сахти авторитарии роҳбар ба кормандон, худназорати ва худинтизомӣ; $B) идораи стратегӣ; $C) ) назарияи баробарӣ; $D) омилҳои макроиқтисодӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@8.Шакли идоракунии демократӣ дар ҷамъияти баъд аз индустриалӣ:

$A) усули иҷроиши масъалаҳои истеҳсоли «аниқ дар мӯҳлат»; $B) шиори фирмаи «Ай-би-эм», «Мошинаҳо кор мекунад, одам фикр мекунад»; $C) ) машварати истеҳсоли, ташкилоти иттифоқи касаба, созишномаи тарифӣ; $D) дигаргунии шакли ташкили меҳнат; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@9.Ченакҳои нархи меҳнат:

$A) сармояи инсонӣ; $B) сармояи иҷтимоӣ; $C) ) сарфаҳои музди меҳнат, суғуртаи иҷтимоӣ, маблағгузории рухсати меҳнатӣ; $D) худинъикоснамоӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@10.Назорати кормандони корхона:

$A) назорати сахти авторитарии роҳбар ба кормандон, худназорати ва худинтизомӣ;

$B) идораи стратегӣ; $C) назарияи баробарӣ; $D) омилҳои макроиқтисодӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@11.Шакли идоракунии демократӣ дар ҷамъияти баъд аз индустриалӣ:

$A) усули иҷроиши масъалаҳои истеҳсоли «аниқ дар мӯҳлат»; $B) шиори фирмаи «Ай-би-эм», «Мошинаҳо кор мекунад, одам фикр мекунад»; $C) машварати истеҳсоли, ташкилоти иттифоқи касаба, созишномаи тарифӣ; $D) дигаргунии шакли ташкили меҳнат; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@12.Ченакҳои нархи меҳнат:

$A) сармояи инсонӣ; $B) сармояи иҷтимоӣ; $C) сарфаҳои музди меҳнат, суғуртаи иҷтимоӣ, маблағгузории рухсати меҳнатӣ; $D) худинъикоснамоӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@13.Ташкили меҳнат ва шахсияти коргар:

$A) шакли коллективонаи ташкили меҳнат дар корхона; $B) дохила ва берунаи маркетинги кормандон; $C) қабули коргар ба таври умрбод; $D) адаптатцияи кормандон; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@14.Сармояи инсон дар идоракунии кормандон:

$A) дониш, малака, қобилияти касбии коргар; $B) сармояи иҷтимои; $C) сармояи махсусӣ; $D) сармояи умумӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@15. Ҳокимияти маҷбуркунӣ ин –

$A) роҳбар бо мақсади бештар таъсир расонидан ва тағйир додани рафтори тобеъон нисбати фаъолияташон аз роҳҳои гуногуни маъмурию иқтисодӣ истифода мебарад;

$B) ба натиҷаҳои ҳақиқии меҳнат мувофиқи илму таҷриба ва ба таври эътимодбахш исботшуд, ба таъмини фаъолияти самарабахши корхона бештар мусоидат мекунад ва таъсири мусбӣ мерасонад; $C) тибқи ин шакли ҳокимият кормандон худашонро дар симои роҳбари поквиҷдон, кордон, маслиҳатгар, ғамхору меҳрубон, қадрдону қадршинос дидан мехоҳад; $D) дар ҳамон ҳолат амалӣ мегардад, ки агар роҳбар донишу маҳорати баланди касбӣ, таҷрибаю малакаи зиёди корӣ дошта бошад; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@16.Идоракунии кормандон ба амали шавии кадом мақсадҳо нигаронида шудаст?

$A) идора кардан; $B) мутобиқ кардан; $C) ташкилӣ ва шахсӣ; $D) чорабиниҳо ҳуқуқӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@17.Самаранокии иқтисодӣ:

$A) комёбиҳои даромади корхона бо масрафи кам ба кормандон; $B) амалкунии масалаҳо; $C) фаҳмондагири меҳнат; $D) партисипасия; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@18. Функсияҳои идоракунии кормандон:

$A) ба нақшагирӣ, ҷалб кардан, маркетинги кормандон; $B) ҷамъи кадрҳо;

$C) далелнокии кормандон; $D) адаптатцияи кормандон; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@19. Озод кардани кормандон ба кадом сабаб амалӣ мешавад:

$A) бо сабаби камкунии штатҳо, интиқол, барҳам додани корхона; $B) бо сабаби вайрон кардани интизоми истеҳсоли ва меҳнатӣ; $C) такмили ихтисос; $D) аз вазифа ба вазифаи дигар интиқол ёфтан; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@20.Идораи ахбороти корхона:

$A) идораи таъминоти моддӣ-техникӣ; $B) таҳлили ҳисоботу ҳисобгирӣ; $C) таҳлили, ҷудо кардан ва интиқоли ахборот; $D) ҷамъ кардани нишондиҳандаҳои анкетӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@22.Таъминоти иҷтимои коргар:

$A) идоракунии низоъ; $B) бастани муносибатҳои ҳамкорӣ; $C) ба нақшагирӣ ва инкишофи маданияти ташкили; $D) суғуртакунии синну сол, корношоями, хизмати тиббӣ, ёрирасонии рухӣ ва юридикӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@22.Усулхои далелнокии кормандон.

$A) қаноатманд кардани талаботхои муайян; $B) ахборотдихи; $C) таъкид кардан; $D) маҷбурсозии маъмурӣ.; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@23.Усулхои идоракунии маъмурӣ

$A) усули идоракунии коллективона; $B) усули иқтисодӣ; $C) ташкил кардани сохтор ва органҳои идоракунӣ; $D) ичтимоӣ-руҳӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@24.Ҳокимияти эксперти ин-

$A) роҳбар бо мақсади бештар таъсир расонидан ва тағйир додани рафтори тобеъон нисбати фаъолияташон аз роҳҳои гуногуни маъмурию иқтисодӣ истифода мебарад;

$B) ба натиҷаҳои ҳақиқии меҳнат мувофиқи илму таҷриба ва ба таври эътимодбахш исботшуд, ба таъмини фаъолияти самарабахши корхона бештар мусоидат мекунад ва таъсири мусбӣ мерасонад; $C) тибқи ин шакли ҳокимият кормандон худашонро дар симои роҳбари поквиҷдон, кордон, маслиҳатгар, ғамхору меҳрубон, қадрдону қадршинос дидан мехоҳад; $D) дар ҳамон ҳолат амалӣ мегардад, ки агар роҳбар донишу маҳорати баланди касбӣ, таҷрибаю малакаи зиёди корӣ дошта бошад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@25.Усулҳои ичтимоӣ-руҳӣ:

$A) таҳлили коллектив, бо нақшагирии ичтимоӣ; $B) усули идоракунии маъмурӣ;

$C) далелнокӣ ва ҳавасмандгардонии коллектив; $D) самимияти кормандони корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@26.Фарқияти идораи кадрҳо ва сармоияҳои инсонӣ:

$A) идоракунии таъминоти моддӣ-техникӣ; $B) ярмаркаи ҷоиҳои холӣ; $C) манбаи илмии ташкилот; $D) коргузории кадрҳо, идоракунии сармояиҳои инсонӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@27.Элементҳои асосии ИЗИ (УЧР):

$A) менеҷерони маъмури ва хаттӣ; $B) ба назар гирифтани сифати ҷамъ, қабул ва инкишофи кормандон; $C) идораи ҳуҷҷатҳои шахсӣ, маблағгузории меҳнат, қабул ва хориҷ кардан; $D) баланд бардоштани маҳорати функсионалӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@28. Ба нақшагирии карераи корӣ:

$A) адаптатсияи коргар ба муҳити нав; $B) таъмин кардани сатҳи тахасусии вазифаи коргар; $C) роҳбарии кормандон; $D) таъмин кардани реҷаи корӣ мувофиқ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@29.Таъмин кардани реҷаи кории мувофиқ:

$A) тартиб додани реҷаи кори мувофиқ ва мутобиқ барои кормандон; $B) коргузории кадрӣ; $C) бастани муносибатҳои ҳамкорӣ; $D) таъмин кардани бехатарӣ, нигоҳбинии меҳнату саломатӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@30.Дар системаи идоракунии муосир чунин усулҳои идоракунии ҳайат истифода бурда мешавад:

$A) иқтисодӣ, маъмурӣ, иҷтиомӣ-рӯҳӣ; $B) демократӣ, авторитарӣ ва либералӣ; $C) субъективӣ, объективӣ ва озод; $D) инноватсионӣ, коммуникатсионӣ ва стандартӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@31.Таъмин кардани реҷаи кории мувофиқ:

$A) тартиб додани реҷаи кори мувофиқ ва мутобиқ барои кормандон; $B) коргузории кадрӣ; $C) бастани муносибатҳои ҳамкорӣ; $D) таъмин кардани бехатарӣ, нигоҳбинии меҳнату саломатӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@32.Усулхои идоракунии маъмурӣ

$A) усули идоракунии коллективона; $B) усули иқтисодӣ; $C) ташкил кардани сохтор ва органҳои идоракунӣ; $D) ичтимои-руҳӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@33. Ҳокимияти харизма чист?:

$A) роҳбар бо мақсади бештар таъсир расонидан ва тағйир додани рафтори тобеъон нисбати фаъолияташон аз роҳҳои гуногуни маъмурию иқтисодӣ истифода мебарад;

$B) ба натиҷаҳои ҳақиқии меҳнат мувофиқи илму таҷриба ва ба таври эътимодбахш исботшуд, ба таъмини фаъолияти самарабахши корхона бештар мусоидат мекунад ва таъсири мусбӣ мерасонад; $C) тибқи ин шакли ҳокимият кормандон худашонро дар симои роҳбари поквиҷдон, кордон, маслиҳатгар, ғамхору меҳрубон, қадрдону қадршинос дидан мехоҳад; $D) дар ҳамон ҳолат амалӣ мегардад, ки агар роҳбар донишу маҳорати баланди касбӣ, таҷрибаю малакаи зиёди корӣ дошта бошад; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@34. Усулхои иктисодии идоракунӣ ин-

$A) истифодаи мақсадноки категория ва фишангхои иқтисодӣ барои фароҳам овардани шароитҳои мусоиди хоҷагидорӣ ва рушду такомули иқтисодиёт фаҳмида мешавад; $B) усулҳои асосӣ ва фишангу нишондиҳандаҳои иктисодӣ дар амал мохият ва мазмуни қонунхои иктисодиро инъикос намуда; $C) ба эътибор гирифтани хусусият ва таъсири судманди онҳоро ба натиҷаҳои фаъолияти хоҷагӣ ва раванди идоракунй; $D) вариантҳои боло дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@35. Унсурҳои асосии усулхои иқтисодии идоракуниро номбар намоед;

$A) нақшагирии фаъолияти хоҷагӣ, хавасмандкунии щтисодӣ, музди меҳнат; $B) таъсиррасоти ташкилӣ, таъсиррасонш фармоишӣ, ҷавобгарии моддӣ ва ҷаримаситонӣ; $C) ташкили оқилонаи ҳайати кормандон, танзими муносибатҳои байнишахсӣ дар корхона; $D) вариантҳои боло дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@36. Усулҳои маъмурии идоракунй

$A) истифодаи маҷмӯи роҳу воситаҳои таъсиррасонии роҳбарону менеҷерон ба объекти идорашаванда мебошанд, ки фаъолияти мақсаднок ва мураттаби низоми идоракунии корхонаро танзим месозанд; $B) истифодаи мақсадноки категория ва фишангхои иқтисодӣ барои фароҳам овардани шароитҳои мусоиди хоҷагидорӣ ва рушду такомули иқтисодиёт фаҳмида мешавад; $C) усулҳои асосӣ ва фишангу нишондиҳандаҳои иктисодӣ дар амал мохият ва мазмуни қонунхои иктисодиро инъикос намуда; $D) ба эътибор гирифтани хусусият ва таъсири судманди онҳоро ба натиҷаҳои фаъолияти хоҷагӣ ва раванди идоракунй; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@37. Усулҳои маъмуриро таъсири ду омили бо хам алоқаманд ифода мекунанд:

$A) сохтори ташкилот ва ба низом даровардани системаи идоракунӣ, таҳия, қабул ва ташкили назорати иҷрои қарорҳои идоракунӣ; $B) таҳлили ҳисоботу ҳисобгирӣ; $C) ) таҳлили, ҷудо кардан ва интиқоли ахборот; $D) ҷамъ кардани нишондиҳандаҳои анкетӣ.

@38. Одатан панҷ унсури таъсиррасонии маъмурй вуҷуд доранд:

$A) ташкилӣ, фармоишӣ, ҷавобгарии моддӣ ва ҷаримаситонӣ, интизому танбеҳдиҳӣ ва ҷавобгарии маъмурӣ; $B) истифодаи мақсадноки категория ва фишангхои иқтисодӣ барои фароҳам овардани шароитҳои мусоиди хоҷагидорӣ ва рушду такомули иқтисодиёт фаҳмида мешавад; $C) усулҳои асосӣ ва фишангу нишондиҳандаҳои иктисодӣ дар амал мохият ва мазмуни қонунхои иктисодиро инъикос намуда; $D) ба эътибор гирифтани хусусият ва таъсири судманди онҳоро ба натиҷаҳои фаъолияти хоҷагӣ ва раванди идоракунй; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@39.Усулхои иҷтимоӣ-руҳии идоракунӣ чист?

$A) як тарзи таъсиррасонии роҳбари корхона ба рафтори кормандон бо истифода аз имконоти илми сотсиология ва равоншиносй мебошанд; $B) усулҳои иҷтимоию рӯҳӣ ба ташаккулу тараққии коллективи меҳнатӣ таъсири бевосита мерасонанд; $C) тавассути онҳо бештар ба шууру маънавиёти кормандон, масоили тарбия ва маданияти иҷтимоиву ахлокӣ ва динии онҳо таъсир расонидан мумкин аст; $D) ҳамаи вариантҳои боло дурустанд.

@40. Усулҳои ичтимоӣ-руҳӣ:

$A) таҳлили коллектив, бо нақшагирии ичтимоӣ; $B) усули идоракунии маъмурӣ;

$C) далелнокӣ ва ҳавасмандгардонии коллектив; $D) самимияти кормандони корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@41. Ҳокимияти ҳавасмандгардони чист?

$A) роҳбар бо мақсади бештар таъсир расонидан ва тағйир додани рафтори тобеъон нисбати фаъолияташон аз роҳҳои гуногуни маъмурию иқтисодӣ истифода мебарад;

$B) ба натиҷаҳои ҳақиқии меҳнат мувофиқи илму таҷриба ва ба таври эътимодбахш исботшуд, ба таъмини фаъолияти самарабахши корхона бештар мусоидат мекунад ва таъсири мусбӣ мерасонад; $C) тибқи ин шакли ҳокимият кормандон худашонро дар симои роҳбари поквиҷдон, кордон, маслиҳатгар, ғамхору меҳрубон, қадрдону қадршинос дидан мехоҳад; $D) дар ҳамон ҳолат амалӣ мегардад, ки агар роҳбар донишу маҳорати баланди касбӣ, таҷрибаю малакаи зиёди корӣ дошта бошад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@42. Функсияи шӯъбаи кадрҳоро номбар намоед:

$A) мативатсионӣ, роҳбарӣ, омӯзиш, такмил, идоракунии хароҷот, озод, коргузории кадрӣ, идоракунии иттилоотӣ, назорат, идоракунии низоъ ва таъмини иҷтимоии кормандон; $B) таъсиррасоти ташкилӣ, таъсиррасонш фармоишӣ, ҷавобгарии моддӣ ва ҷаримаситонӣ; $C) ташкили оқилонаи ҳайати кормандон, танзими муносибатҳои байнишахсӣ дар корхона; $D) вариантҳои боло дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@43. Манбаҳои ҷалби кормандон ба ҷойҳои корӣ ба ду гурӯҳ ҷудо мешаванд:

$A) мативатсионӣ, роҳбарӣ; $B) таъсиррасоти ташкилӣ, таъсиррасонш фармоишӣ; $C) ташкили оқилонаи ҳайати кормандон; $D) дохилӣ, берунӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@44. Раванди интихоб ва ба кор қабул кардани кадрҳо дар корхонаҳо одатан зинаҳои зеринро дар бар мегирад:

$A) нақшагирии фаъолияти хоҷагӣ, хавасмандкунии щтисодӣ, музди меҳнат; $B) таъсиррасоти ташкилӣ, таъсиррасонш фармоишӣ, ҷавобгарии моддӣ ва ҷаримаситонӣ; $C) ташкили оқилонаи ҳайати кормандон, танзими муносибатҳои байнишахсӣ дар корхона; $D) сӯҳбати пешакӣ бо номзад, пур кардани пурсишнома, гузаронидани санҷишҳои ҳатмии тестӣ, азназаргузаронии тибб; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@45. Мафхуми роҳбарӣ ин-

$A) низоми хислату рафтори роҳбар нисбати тобеон, маҷмӯи тарзу усулҳои таъсиррасонӣ ба фаъолияти меҳнатии онхо мебошад; $B) истифодаи мақсадноки категория ва фишангхои иқтисодӣ барои фароҳам овардани шароитҳои мусоиди хоҷагидорӣ ва рушду такомули иқтисодиёт фаҳмида мешавад; $C) усулҳои асосӣ ва фишангу нишондиҳандаҳои иктисодӣ дар амал мохият ва мазмуни қонунхои иктисодиро инъикос намуда; $D) ба эътибор гирифтани хусусият ва таъсири судманди онҳоро ба натиҷаҳои фаъолияти хоҷагӣ ва раванди идоракунй; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@46. Одатан се навъи услуби роҳбариро аз ҳамдигар фарк мекунанд:

$A) усули идоракунии коллективона, ичтимои-руҳӣ; $B) усули иқтисодӣ, маъмурӣ; $C) ташкил кардани сохтор ва органҳои идоракунӣ; $D) авторитарӣ, демократӣ ва либералӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@47. Ҳокимият чист?

$A) истифодаи мақсадноки категория ва фишангхои иқтисодӣ барои фароҳам овардани шароитҳои мусоиди хоҷагидорӣ ва рушду такомули иқтисодиёт фаҳмида мешавад; $B) усулҳои асосӣ ва фишангу нишондиҳандаҳои иктисодӣ дар амал мохият ва мазмуни қонунхои иктисодиро инъикос намуда; $C) имконият ва қобилияти таъсиррасонидан ба рафтори одамон ҳокимият номида мешавад

$D) вариантҳои боло дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@48. Намояндагони барҷастаи назария мазмунӣ равоншиносони амрикоӣ

$A) А.Маслоу, Ф. Ҳерсберг, ERG Алдерфер; $B) С.Адамс ва Д.Мак-Клелланд;

$C) Портер ва Врум; $D) вариантҳои а ва б дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@49. Ниёзҳои инсон, ки аз ҷониби Давид Мак-Клелланд пешниҳод шудаанд, кадомҳоянд. $A) ниёзҳои физиологӣ, ниёз ба ҳурмату эҳтиром, ниёз ба мансубият; $B) ниёзҳои биологӣ, ниёз ба муваффақият, ниёзҳои иҷтимоӣ; $C) ниёз ба ҳокимият, ниёз ба муваффақият, ниёз ба мансубият; $D) ниёз ба мансубият, ниёз ба ҳокимият, ниёз ба хурмату эҳтиром; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@50. Ҳокимияти маҷбуркунӣ ин-

$A) роҳбар бо мақсади бештар таъсир расонидан ва тағйир додани рафтори тобеъон нисбати фаъолияташон аз роҳҳои гуногуни маъмурию иқтисодӣ истифода мебарад; $B) ба натиҷаҳои ҳақиқии меҳнат мувофиқи илму таҷриба ва ба таври эътимодбахш исботшуд, ба таъмини фаъолияти самарабахши корхона бештар мусоидат мекунад ва таъсири мусбӣ мерасонад; $C) тибқи ин шакли ҳокимият кормандон худашонро дар симои роҳбари поквиҷдон, кордон, маслиҳатгар, ғамхору меҳрубон, қадрдону қадршинос дидан мехоҳад; $D) дар ҳамон ҳолат амалӣ мегардад, ки агар роҳбар донишу маҳорати баланди касбӣ, таҷрибаю малакаи зиёди корӣ дошта бошад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@51. Сиёсати кадрҳо чист?

$A) ин ҳамон мақсаду вазифаҳое мебошанд, ки тавассути меҳнати мақсадноки кормандони корхона дар як давраи муайян ҳаллу фасл мегарданд; $B) истифодаи мақсадноки категория ва фишангхои иқтисодӣ барои фароҳам овардани шароитҳои мусоиди хоҷагидорӣ ва рушду такомули иқтисодиёт фаҳмида мешавад; $C) усулҳои асосӣ ва фишангу нишондиҳандаҳои иктисодӣ дар амал мохият ва мазмуни қонунхои иктисодиро инъикос намуда; $D) ба эътибор гирифтани хусусият ва таъсири судманди онҳоро ба натиҷаҳои фаъолияти хоҷагӣ ва раванди идоракунй; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@52. Идораи ахбороти корхона:

$A) идораи таъминоти моддӣ-техникӣ; $B) таҳлили ҳисоботу ҳисобгирӣ; $C) таҳлили, ҷудо кардан ва интиқоли ахборот; $D) ҷамъ кардани нишондиҳандаҳои анкетӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@53.Усулҳои иқтисодӣ

$A) усули ҳавасмандгардонӣ; $B) усули иттилоотӣ; $C) таҳлили техники-иқтисодӣ, асосгузории техникӣ-иқтисодӣ; $D) ичтимои- руҳӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@54.Муайян кардани идораи кормандон:

$A) далелнокӣ, дескриптивӣ, муайян кардани мақсадҳо; $B) муносибатҳои шахси дар корхона; $C) вазифаҳои функсионалии менеҷер; $D) ба ҳисоб гирифтани фардияти коргар; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@55.Истилоҳи «ҳайат» аз решаи кадом калима гирифта шудааст?

$A) калимаи лотинии persona; $B) калимаи лотинии conflictus; $C) ) калимаи лотинии comunis; $D) калимаи лотинии stratos; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@56. Шӯъбаи кадрҳо кадом сол ва аз тарафи кадом корхона ташкил шудааст.

$A) солҳои 1920-1925 дар ИМА; $B) соли 1900 бизнесмени Амрикои Гудриг; $C) соли 1910 низ фирмаи «Плинтон пресс»; $D) солҳои 1921-1922 дар СССР; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@57. Низоми идоракунии кормандон аз се қисмати таркибӣ иборат аст, ки номбар кунед:

$A) ташаккул, истифода ва устувории ҳайати кормандон; $B) стратегия, тактика ва миссияи кормандон; $C) объект, субъект ва предмети кормандон; $D) мақсад ва ҳадафи идоракунии кормандон; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@58. Унсурҳои асосии усулхои иқтисодии идоракуниро номбар намоед;

$A) нақшагирии фаъолияти хоҷагӣ, хавасмандкунии щтисодӣ, музди меҳнат; $B) таъсиррасоти ташкилӣ, таъсиррасонш фармоишӣ, ҷавобгарии моддӣ ва ҷаримаситонӣ; $C) ташкили оқилонаи ҳайати кормандон, танзими муносибатҳои байнишахсӣ дар корхона; $D) вариантҳои боло дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@59. Ҳокимияти ҳавасмандгардонӣ чист?

$A) роҳбар бо мақсади бештар таъсир расонидан ва тағйир додани рафтори тобеъон нисбати фаъолияташон аз роҳҳои гуногуни маъмурию иқтисодӣ истифода мебарад; $B) ба натиҷаҳои ҳақиқии меҳнат мувофиқи илму таҷриба ва ба таври эътимодбахш исботшуд, ба таъмини фаъолияти самарабахши корхона бештар мусоидат мекунад ва таъсири мусбӣ мерасонад; $C) ) тибқи ин шакли ҳокимият кормандон худашонро дар симои роҳбари поквиҷдон, кордон, маслиҳатгар, ғамхору меҳрубон, қадрдону қадршинос дидан мехоҳад; $D) дар ҳамон ҳолат амалӣ мегардад, ки агар роҳбар донишу маҳорати баланди касбӣ, таҷрибаю малакаи зиёди корӣ дошта бошад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@60. Ташкилот ин

$A) банақшагирӣ; $B) гурухи одамон ба мацсади ягона; $C) технология; $D) ин усули идоракуние мебошад, ки дар доираи он роҳбарон ҳокимияти худро нисбати тобеон амалӣ мегардонанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@61. Таърихан 3 нуқтаи назар оиди ҳалли проблемаи пешвоӣ мавҷуд аст:

$A) далелнокӣ, дескриптивӣ, муайян кардани мақсадҳо; $B) муносибатҳои шахси дар корхона; $C) вазифаҳои функсионалии менеҷер; $D) сифатҳои шахсӣ, рафторӣ, ҳолатӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@62.Функсияҳои пешво дар ташкилот нишон диҳед:

$A) далелнокӣ, дескриптивӣ, муайян кардани мақсадҳо, сифатҳои шахсӣ; $B) муносибатҳои шахси дар корхона, рафторӣ, ҳолатӣ; $C) вазифаҳои функсионалии менеҷер; $D) гузориши мақсад, мотиватсия, худташкилнамоӣ, ташаккулдиҳӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@63.Пешво механизмҳои зеринро дорад:

$A) пешво дар гурӯҳи расмӣ ; $B) пешво дар гурӯҳи ғайрирасмӣ ; $C) пешво дар соҳаи иҷтимоӣ – психологӣ; $D) вариантҳои боло дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@64. Мативатсия ин –

$A) ҷараёни водор кардани худ ва дигарон ба фаъолият; $B) маҷмӯи муайяни қувваҳои ҳаракатдиҳанда мебошад, ки инсонро барои иҷро намудани ин ё он амал водор месозад; $C) мавриде мебошад, ки инсонро барои қонеъ намудани ниёзҳои мавҷуд буда водор месозад; $D) вариантҳои боло дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@65.Асосгузорӣ амалияи мотиватсия ин:

$A) Э. Мейо; $B) Ф.Тейлор; $C) Ф. Ҳерсберг; $D) ERG Алдерфер; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@66. Звеноҳои асосии ҳайатро ба чанд зина ҷудо мекунанд.

$A) 6; $B) 5; $C) 7; $D) 4; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@67.Назарияҳои асосии мотиватсияро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд:

$A) субъективӣ ва объективӣ; $B) дохилӣ ва берунӣ; $C) мазмунӣ ва ҷараёнӣ; $D) инноватсионӣ ва инвеститсионӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@68. Одатан панҷ шакли асосии ҳокимиятро аз ҳамдигар фарқ мекунанд:

$A) ҳокимияти идоракунии коллективона, ичтимои-руҳӣ, иқтисодӣ, маъмурӣ; В) маҷбуркунӣ, ҳавасмандкунӣ, харизма, қонунӣ, экспертӣ; $C) ташкил кардани сохтор ва органҳои идоракунӣ; $D) авторитарӣ, демократӣ, либералӣ, стратегӣ, оперативӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@69. Корманде, ки дар корхона poҳбapии шӯъбаро ба ӯҳдадорад, ба кадом зинаи идоракунӣ дохил мешавад:

$A) ба зинаи олии идоракунӣ; $B) ба зинаи миёнаи идоракунӣ; $C) ба зинаи поёнии идоракунӣ; $D) ба зинахои идоракунӣ дохил намешавад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@70.Озмоишҳое, ки равоншиносӣ намоён ва яке аз намоянадгони мактаби «Муносибатҳои инсонӣ» – Э.Мейо гузаронидааст, бо кадом ном машҳур аст:

$A) «озмоишҳои Мейо»; $B) «озмоишҳои Чикаго»; $C) «озмоишҳои Хоторнӣ»; $D) «озмоишҳои инсонӣ»; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@71. Гурӯҳҳои расмӣ аз ғайрирасмӣ аз ҳамдигар чӣ тафовут доранд:

$A) тафовут надоранд; $B) гурӯҳҳои расмӣ дар асоси тартибот ва қоидаҳои амалкунандаи корхона созмон дода мешаванд. Гурӯҳҳои ғайрирасми бошанд, аз ҷониби гурӯҳи одамон ба таври номуташаккил пайдо мегарданд; $C) ) гурӯҳҳои расмӣ бо хохиши менеҷерони зинаи олӣ ва гурӯҳҳои ғайрирасми бо фармони менеҷерони зинаи миёна ташкил мешаванд; $D) гурӯҳҳои расмӣ аз ҷониби макомоти идоракунии давлатӣ ташкил карда мешаванд. Гурӯҳҳои ғайрирасми бошанд, аз ҷониби иттифоқҳои касаба созмон меёбанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@72. Омили асосии хавасмандгардонии мехнатӣ кормандон чист:

$A) аз кор озод намудани кормандон; $B) конеъ намудани ниёзҳои гуногуни онхо; $C) ба вазифаи дигар гузаронидани кормандон; $D) аҳамият надодан ба натиҷахои меҳнатӣ онхо; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@73. Кадом олим «Аҳроми ниёзхои инсон»-ро пешниход кардааст:

$A) Фредерик Тейлор; $B) Карл Маркс; $C) Абрахам Маслоу; $D) Фредерик Херсберг; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@74. Абрахам Маслоу дар «Аҳроми ниёзҳои инсон» чанд гурӯҳи ниёзҳои инсонро ҷудо кардааст:

$A) 2; $B) 3; $C) 4; $D) 5; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@75. Панҷ гурӯҳи ниёзҳои пешниҳоднамудаи А.Маслоуро нишон диҳед.

$A) ниёзҳои физиологӣ ва биологӣ, ниёзхои иттилоотӣ, ниёз ба ҳокимият, ниёз ба мансубият, ниёзҳои иҷтимоӣ; $B) ниёзхои физиологӣ ва биологӣ, ниёзхои иттилоотӣ, ниёз ба ҳокимият, ниёз ба мансубият, ниёзҳои иҷтимоӣ; $C) ниёзҳои физиологӣ ва биологӣ, ниёзҳо оиди таъмини бехатарии ҳаёт ва боварӣ ба оянда, ниёзҳои ичтимоӣ, ниёзҳо ба ҳурмату эҳтиром, худшукуфоӣ; $D) ниёзхои физиологӣ, ниёзҳои гигиенӣ, ниёзҳои иҷтимоӣ, ниёзҳо ба ҳурмату эҳтиром, ниёз ба худшукуфоӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@76. Ниёзҳои инсон, ки аз ҷониби Давид Мак-Клелланд пешниҳод шудаанд, кадомҳоянд. $A) ниёзҳои физиологӣ, ниёз ба ҳурмату эҳтиром, ниёз ба мансубият; $B) ниёзҳои биологӣ, ниёз ба муваффақият, ниёзҳои иҷтимоӣ; $C) ниёз ба ҳокимият, ниёз ба муваффақият, ниёз ба мансубият; $D) ниёз ба мансубият, ниёз ба ҳокимият, ниёз ба хурмату эҳтиром; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@77. Ҳертсберг модели мотиватсионии дуомиларо тарҳрезӣ намуд ва омилҳоеро, ки ба рафтори кормандон таъсир мерасонанд, ба ду гурӯҳ кисмат намуд. Онҳоро номбар кунед:

$A) омилҳои гигиенӣ ва физиологӣ; $B) омилҳои гигиенӣ ва ангезишӣ (мотватионӣ); $C) омилҳои ангезишӣ (мотватионӣ) ва иҷтимоӣ; $D) омилҳои ичтимоӣ ва биологӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@78. Омилҳои гигиенӣ ба кадом назарияи мотиватсионӣ дохил мешаванд?

$A) «аҳроми ниёзҳо»-и А.Маслоу; $B) назарияи дуомилаи Ф Ҳерсберг; $C) назарияи интизории Врум; $D) назарияи мотиватсионии Портер-Лоулер; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@79. Мафхуми «усул»-и идоракунӣ тарҷумаи калимаи юнони «metodos» буда, воситаи ноил гаштан ба ягон ҳадаф мебошад: $A) «Conflictus»; $B) «Methodos»; $C) «Function»; $D) «Busness»; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@80. Тавре маълум аст, ҳамаи усулҳои идоракунӣ аз руи мазмунашон ба се гуруҳи асосӣ тасниф мешаванд. Онҳоро номбар кунед:

$A) усулхои иктисодӣ, тахлилӣ ва ичтимоӣ; $B) усулхои иктисодӣ, ичтимоӣ ва илмӣ;С) усулхои маъмурӣ, ичтимоӣ ва руҳӣ; $D) усулхои иктисодӣ, маъмурӣ ва ичтимоӣ-рухӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@81. Зери мафхуми __________истифодаи максадноки категория ва фишангҳои иктисодӣ барои фароҳам овардани шароитҳои мусоиди хочагидорӣ фахмида мешавад:

$A) усулҳои маъмурии идоракунӣ; $B) усулҳои иҷтимоии идоракунӣ; $C) усулҳои рухии идоракунӣ; $D) усулҳои иқтисодии идоракунӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст; @82. Унсурҳои асосии усулҳои иқтисодии идоракунӣ инҳоянд:

$A) накшагири фаъолияти хочагӣ, хисоби тиҷоратӣ, нарх ва низоми нархгузорӣ, ҳавасмандгардонии иктисодӣ, музди мехнат; $B) таъсиррасонии ташкилӣ, нақшагирии фаъолияти хочагӣ, музди мехнат, низоми нархгузорӣ;$C) ҳавасмандкунии иқтисодӣ, низоми нархгузорӣ, хисоби хочагӣ, музди меҳнат, таъсиррасонии ташкилӣ; $D) нақшагирии фаъолияти хочагӣ, музди мехнат, нарх ва низоми нархгузорӣ, ҷавобгарии интизомӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@83. Унсурҳои асосии ҳисоби тичоратиро номбар кунед.

$A) накшагирии фаъолияти хочагӣ, мустакилияти корхонаҳо, худкифоӣ; $B) худкифоӣ, низоми нархгузорӣ, сиёсати андоз; $C) хавасмандгадонӣ, худкифоӣ, худмаблаггузоӣ; $D) ҳисоби хоҷагӣ, худкифоӣ, худмаблаггузорӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@84. Абрахам Маслоу дар «Аҳроми ниёзҳои инсон» чанд гурӯҳи ниёзҳои инсонро ҷудо кардааст:

$A) 2; $B) 3; $C) ) 4; $D) 5; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@85.Асосгузорӣ амалияи мотиватсия ин:

$A) Э. Мейо; $B) Ф.Тейлор; $C) Ф. Ҳерсберг; $D) ERG Алдерфер; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@86. Шӯъбаи кадрҳо кадом сол ва аз тарафи кадом корхона ташкил шудааст.

$A) солҳои 1920-1925 дар ИМА; $B) соли 1900 бизнесмени Амрикои Гудриг; $C) соли 1910 низ фирмаи «Плинтон пресс»; $D) солҳои 1921-1922 дар СССР; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@87.Шакли идоракунии демократӣ дар ҷамъияти баъд аз индустриалӣ:

$A) усули иҷроиши масъалаҳои истеҳсоли «аниқ дар мӯҳлат»; $B) шиори фирмаи «Ай-би-эм», «Мошинаҳо кор мекунад, одам фикр мекунад»; $C) машварати истеҳсоли, ташкилоти иттифоқи касаба, созишномаи тарифӣ; $D) дигаргунии шакли ташкили меҳнат; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@88. Озод кардани кормандон ба кадом сабаб амалӣ мешавад:

$A) бо сабаби камкунии штатҳо, интиқол, барҳам додани корхона; $B) бо сабаби вайрон кардани интизоми истеҳсоли ва меҳнатӣ; $C) такмили ихтисос; $D) аз вазифа ба вазифаи дигар интиқол ёфтан; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@89. Мафҳуми рафтори мутташакил ин;

$A) интихоби ин ё он вариант аз алтернативаи мавчуда рафтори мутташакил мебошад; $B) таҳлилӣ, илмии рафтори фард, гурӯҳ, ташкилот ба пуррагӣ, пешгӯӣ ва такмили иҷроиши фардӣ ва функсионалии ташкилот; $C) усулҳои таъсир расонидани роҳбарон ба рафтори кормандон рафтори мутташакил номида мешавад; $D) ҷараёни идора намудани ҳайати кормандони корхона маънои рафтори мутташакилро дорад; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@90.Сабабҳои асосии срзадани низоъро дар корхонаҳо ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд онҳоро номбар кунед.

$A) бо гуноҳи истеъмолгарон ва рақибон; $B) бо гуноҳи роҳбарон ва тобеон; $C) бо гуноҳи тобеон ва рақибон; $D) бо гуноҳи истеъмолгарон ва роҳбарон; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@91. Дар навбати худ рафтори мутташакил аз як қатор усулҳои тадқиқотбарӣ иборат мебошад, ки инҳоянд.

$A) пурсиш байни корхона ва мухити берунии он; иртиботи байни корхона ва давлат; $B) пурсиш, ҷамъкунии ахборотҳои бақайдгирифташуда, мушоҳида; $C) иртиботи байни шуъбахои корхона; иртиботи байни рохбарон ва тобеон; $D) пурсиш байни корхона ва муҳити берунии он; иртиботи байни зинаҳои идоракунӣ ва қисматхои корхона; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@92. Илм рафтори мутташакил дар асосӣ якқатор меъёрҳои фанҳои тахассусӣ гурӯҳбанди мешавад, ки инҳоянд.

$A) тавассути иртиботи расмӣ, тавассути васоити ахбори умум; $B) дараҷаи таҳлил ва ҷамъбасткунӣ, ҷамбаҳои хоси ҳайёти ташкилот, меъёрҳои ҷудонамоии ташкилот ба қисмҳо; $C) тавассути иртиботи гайрирасмӣ; $D) асосҳои алоқамандӣ бо мақсади ташкилот, бо маҳсулот ё хизмат; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@93. Рафтори мутташакил ба худ на камтар комбинатсияи ду илмӣ анъанавии мактаби бизнесро инъикос мекунад, ки инҳоянд:

$A) таҳвилгар, ва қабулкунанда; $B) мактаби идоракунӣ, ва «муносибатҳои инсонӣ»; $C) хабар, кабулкунанда, шабака ва системаи иттилоотӣ; $D) шабака ва тобеон; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@94. Ба нақшагирии карераи корӣ:

$A) адаптатсияи коргар ба муҳити нав; $B) таъмин кардани сатҳи тахасусии вазифаи коргар; $C) роҳбарии кормандон; $D) таъмин кардани реҷаи корӣ мувофиқ; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@95. Хусусиятҳои пешворо номбар намоед. $A) хоксор ва меҳнатдӯстбошад; $B) ақлу фаросати расова дониши ҳаматарафа, аз ҷумла дониши касби дошта бошад; $C) қавиирода ва дар ҳалли масъалаҳои хоҷаги устувору нотарс бошад; $D) вариантҳои боло дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@96.Усулҳои асосии бартараф намудани ҳолатҳои низоиро номбар кунед.

$A) дури ҷустан аз низоъ маҷбуркунӣ ҳамкорӣ дохилшавй ба мавқеи тарафи муқобил созиш; $B) усули иҷтимоӣ ҳамкорӣ созиш ҳавасмандкунӣ; $C) мачбуркунӣ розӣ кунонидан бахшидан иқтисодӣ; $D) вобаста ба усули пешгирифтаи роҳбар; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@97. Роҳбари ширкати тиҷоратӣ барои сафари хидматӣ ба ҷопон рафт. Вале надонистани забони хориҷӣ ба у монеа гашт. Нишон диҳед, ки ин омил ба кодом гуруҳи монеаҳои иртиботи дохил мешавад. $A) микромонеаҳои иртиботӣ; $B) макромонаехои иртиботӣ; $C) надонистани забон монеаи иртиботи нест; $D) монеаи иктисодӣ; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@98. Сабабхои пайдоиши низоъро ба ду гурӯҳ ҷудо мекунанд:

$A) бо айби роҳбар ва менеҷерон; $B) бо айби роҳбар ва бо айби кормандон ё гурӯҳи онҳо; $C) бо айби кормандон ё гурӯҳи онҳо; $D) вариантҳои боло дурустанд; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

@99. Ташкилот ин

$A) банацшагиры; $B) гурухи одамон ба мацсади ягона; $C) технология; $D) ин усули идоракуние мебошад, ки дар доираи он роҳбарон ҳокимияти худро нисбати тобеон амалӣ мегардонанд; $E) ҳамаи чавобхои боло дуруст;

@100. Асоси омӯзиш рафтори мутташакил аз чи иборат аст.

$A) муаяйн намудани максаду вазифахо, нақшагирии фаъолияти хочагӣ, назорат, таҳлил ва баҳо додан ба фаъолияти гуруҳҳои корӣ, омӯхтани хислату рафтор ва баланд бардоштани сатхи касбии хар як корманди корхона; $B) ташаккули рафтори фард ва гурӯҳ барои ба даст даровардани мақсадҳои дар пеш гузошташуда ва барои баландбардории самаранокии фаъолияти ташкилот; $C) муайянкунӣ ва накшагирии эхтиёч ба иттилоот, ташкили таъмини иттилоотии низоми идоракунӣ, татбики технологияхои иттилоотии пешқадам дар раванди идоракунӣ, танзими иттилоот, ташкили шабакаҳои иттилоотӣ барои мубодилаи иттилоот; $D) тадқиқи бозор барои маҳсулоти нав, ояндабинии фаъолият, муайян намудани воситаҳои фуруши махсулоти нав, тадқиқи вазъи бозори манобеъ, таҳлили арзиши аслии маҳсулот, нархи он; $E) ҳамаи чавобхои боло нодуруст;

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *