Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволхои тести дар бораи ташкили чамъиятхои сахоми

@1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷамъиятҳои саҳоми бо тағйироту иловаҳо кай қабул гашт?

$A) 07.03.2007c; $B) 03.07.2007c; $C) 01.01.2010c; $D) 16.10.2000c; $E) 18.10.2011с.

@2. Мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Ҷамъияти саҳомӣ ҳамчун субъекти хоҷагидорӣ чӣ ҳуқуқҳо доранд?

$A) ба тиҷорат машғул шудан; $B) ба сохтумони роҳҳо машғул шудан;

$C) ба ҳамагуна намуди фаъолият; $D) ба ҳамагуна намуди фаъолиятба истисно намудҳои муайни; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@3. Мўҳлати фаъолияти ҶСмувофиқ қонунгузори чанд сол мебошад.

$A) аз 1 то 2 сол; $B) аз 3 то 5 сол; $C) аз 10 то 15 сол; $D) маҳдуд намесозад;

$E) аз 5 то 7 сол.

@4. Сармояи ҳадди аққали оиномавии ҶСК чӣ қадаро ташкил мекунад?

$A) маблағи 400 ҳадди аққали музди меҳнат ; $B) маблағи 1000 ҳадди аққали музди меҳнат; $C) маблағи 3000 ҳадди аққали музди меҳнат; $D) маблағи 3400 ҳадди аққали музди меҳнат. $E) маблағи 2000 ҳадди аққали музди меҳнат.

@5.Афзалияти асосии ҶС кушода дар чист?

$A) имконияти бештари ҷалби сармояҳо дорад; $B) имконияти бештари ҷалби қувваи кориро дорад; $C) имконияти бештар содироти молро дорад;

$D) имконият бештари воридоти молро дорад; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@6. Шумораи саҳмдорони ҶС кушода чанд нафаро ташкил мекунад?

$A) 50 – нафарро; $B) 400 – нафарро; $C) 450 – нафарро; $D) 500 – нафарро; $E) маҳдуд нест.

@7. Шумораи саҳмдорони ҶС –пушида чанд нафарро ташкил медиҳад?

$A) 20 – нафар; $B) 40 – нафар; $C) 50 – нафар; $D)60 – нафар; $E) 30 – нафар.

@8. Вобаста ба хусусиятҳои пардохти суди саҳмияҳо яъне дивидент ҶС – кадом намуди саҳмияҳоро мебарорад?

$A) оддӣ; $B) имтиёзнок; $C) одди ва имтиёзнок; $D) ҳамагуна саҳмияҳоро; $E) исмӣ.

@9.Кадом сол аз тарафи ширкати Голандии «OST INDIA» бори аввал дар таърихи ҶС дивидент пардохт карда шуд?

$A) соли 1809; $B) соли 1609; $C) соли 1909; $D) соли 1910; $E) соли 1889.

@10.Саҳмияи оддӣ ба даромадааш чӣ ҳуқуқҳоро фароҳам месозад?

$A) ҳуқуқ доранд дар маҷлиси умуми ҳангоми ҳалли ҳамаи масъалаҳои барои овоздиҳӣ пешниҳод шуда иштирок намоянд; $B) ба саҳмдор барои гирифтани суди саҳмияҳо ҳуқуқ медиҳад; $C)ба саҳмдор барои ба даст овардани қисми молу мулки ҷамъияти саҳоми, ки баъди барҳамдиҳии он боқи мондааст ҳуқуқ медиҳад; $D) ҷавобҳои овардашуда дурустанд;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@11. Дар кадом ҳолат ҶС –ҳуқуқ надорад ба пардохти саҳмияҳо қарор қабул кунад?

$A) то пурра пардохтани тамоми сармояи оиномавии ҷамъият

$B) агар дар ҷамъият нишонаҳои муфлисшавӣ мушоҳида шавад;

$C) агар ҳаҷми сармояи оиномавӣ кам боша два ё дар натиҷаи қабули қарори мазкур кам гардад; $D) ҳама ҷавобҳо дурустанд; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@12. Авалин маротиба дар кадом сол қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҶС қабул карда шуд?

$A) 23.12.1991с.; $B) 30.12.1995с.; $C) 20.05.2000с.; $D) 25.06.2005с.; $E) 22.09.1989с.

@13. Кадом сабабҳо буданд, ки барои ташкили ҶС таъсири мусбат расонидан?

$A) фариони Президент Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 1996 тахти № 611 «Дар бораи тадбирҳои суръатбахшии саҳомикунонии корхонаҳо»;

$B) қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 августи соли 1997 ки мувофиқи он бояд 400 корхона бо шумораи зиёд аз 100 ҷойи корӣ ба ҶС табдил дода мешуданд;

$C) фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 марти соли 1996 «Дар бораи воридкунии суратҳисобҳои хусусигардони; »$D) ҳама ҷавобҳо дурустанд; $E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд.

@14.Мувофиқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи аъзоёни кооператив бояд чанд нафар бошад?

$A) аз 5 нафар; $B) камтар аз 5 нафар; $C) 3 нафар; $D) 2 нафар; $E) 8 нафар.

@15. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷамъиятҳои саҳоми аз чанд боб иборат аст»?

$A) 15 боб; $B) 12 боб; $C) 10 боб; $D) 14 боб; $E) 16 боб.

@16. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҶС аз чанд мода иборат аст»?

$A) аз 105 модда; $B) аз 110 модда; $C) аз 116 модда; $D) аз 120 модда; $E) аз 130 модда.

@17. Моликияти муштараки кадом шакли ташкили сармояи саҳоми мебошад?

$A) саҳмияҳои он танҳо ба нафарони дар ширкат фаъолкунанда дахл дорад;

$B) саҳмияи ин ширкат ба нафарони алоҳида дахл дорад; $C) саҳмияи ин ширкат ба иштирокчиёни маҷлиси умум дахл дорад; $D) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд;

$E) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд.

@18. Фарқиятҳои асосии байни кооператив ва ҷамъиятҳо дар чист?

$A) ҳангоми идоракунии кооператив дар ҷараёни амалисозии фаъолияти идоракунӣ ҳар як аъзои он новобаста аз ҳаҷми ҳиссаи гузоштааш як овоз дорад;

$B) овозҳои ҳалкунанда дар ҶДММ дар байнми иштирокчиён вобаста ба ҳаҷми ҳиссаи гузоштаашон тақсим карда шудааст; $C) барои кооперативҳо ҳаҷми даромад аз бузургии ҳиссаҳои гузаштаи аъзоёнаш вобастагӣ надорад; $D) номгўи ҳуҷҷатҳои таъсиси барои ҷамъиятҳо ва кооперативҳо гуногун аст; $E) ҳама ҷавобҳо дурустанд.

@19. Оинома кадом маълумотҳоро дар бар гирад?

$A) номгўи пурра ва мухтасари фирмавии ҶС; $B) маҳали ҷойгиршавӣ ва намуди ҶС (пушида ё кушода); $C) миқдор, арзиши номиналӣ, ва дигар намудҳои саҳмияҳо;

$D) ҳуқуқи саҳмдорон-соҳибони саҳмияҳои ҳар як намуд; $E) ҳама ҷавобҳо дурустанд.

@20. Дар роҳи таъсису бунёди Ҷ/С дар иқтисодиёти ҶТ кадом камбудиву норасоиҳо дохил мешуданд?

$A) набудани механизмҳои ҳақиқии муайянсозии арзиши моликияти корхонаҳои давлатӣ;

$B) набудани инфраструктураи инкишофёфтаи бозорӣ, молиявӣ ва хоҷагидорӣ, мавҷудияти бюрократия ; $C) назори мухолиф доштан ба қоғазҳои қимматнок, ки паҳнкунии онҳоро дар байни аҳолӣ мушкил менамуд; $D) набудани мутахассисони соҳа; $E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@21. Дар соли 2000 вазни қиёсии моликияти саҳомӣ дар шумораи умумии корхонаҳои саноати чанд фоизро ташкил медод?

$A) 16%; $B) 20%; $C) 18%; $D) 22%; $E) 28%.

@22. Шумораи иштирокчиёни ҶДММ – чанд нафарро ташкил медиҳад?

$A) 40-нафар; $B) 30 –нафар; $C) 50-нафар; $D) 60-нафар; $E) 65 – нафар.

@23. Арзиши номиналии саҳмияҳои имтиёзнок чанд фоизи сармояи оиномавии ҶС ташкил медиҳад?

$A) 15%; $B) 20%; $C) 25%; $D) 30%; $E) 35%.

@24. Дар лаҳзаи бақайдгирии давлатии Ҷ/С чанд фоизи арзиши саҳмияҳо пардохт карда мешаванд?

$A) 35%; $B) 60%; $C) 50%; $D)70%; $E) 75%.

@25. Сармояи оиномавӣ ҳамчун асоси молу мулки ҷамъияти саҳомӣ кадом вазифаҳоро иҷро менамояд?

$A) вазифаи оғознамоии –ҳуқуқи ба фаъолияти соҳибкорӣ даст задании саҳмдороро инъикос менамояд; $B) вазифаи кафолати; $C) сармояи оиномавӣ ин қисми моликияти ҶС. мебошад, ки барои ҳисоббаробаркунӣ бо кредиторон истифода карда мешавад;

$D)вазифаи муайянкунии ҳиссаи иштироки ҳар як саҳмиядор дар ҷамъият;

$E) ҳамаи ҷавобҳо овардашуда дурустанд.

@26. Ба дороиҳои моддии ҷамъият чиҳо дохил мешаванд?

$A) ҳуқуқи истифодабарии замин; $B) бинову иншоотҳои таъиноти истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ доштаи ҷамъият ; $C) биноҳои маъмурӣ, истиқоматӣ, таълимӣ табобати ва дигар биноҳое, ки дар тавозуни ҷамъият нишон дода шудаанд;

$D) захираҳои ашёи хом сўзишворӣ ва нимсохтҳо, маҳсулот тайёр;

$E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@27. Ба дороиҳои молиявии ҷамъият аз кадом унсурҳо иборат мебошад?

$A) нақдинаҳои хазинавӣ; $B) депозитҳои дар бонк буда; $C) амонатҳо, чекҳо ва полисҳои суғуртавӣ; $D) маблағҳои ба қоғазҳои қиматнок сармоягузоришуда;

$E) ҳама ҷавобҳо дурустанд.

@28. Ба дороиҳои ғайримоддӣ Ҷ.С. чиҳо дохил мешаванд?

$А) иҷозатнома ва дигар ҳуқуқҳо ба моликияти зеҳнӣ; $B) ҳуқуқи истифодаи замин об захираҳои табии, бино иншоот ва таҷҳизот; $C) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд;

$D) ҳуқҳои молу мулкӣ ва нишонаҳои моли; $E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@29. Кадом ҳуҷҷатҳои зарурӣ барои бақайдгирии давлатии ҶС дар ҶТ истифода мешаванд?

$А) аризаи муассисаи дар бораи бақайдгирӣ; $B) оиномаи тасдиқнамудаи муассисон;

$C) қарори мақомоти идоракунии муассисаи дар бораи таъсис ва иштирок дар ташкили ҶС; $D) пайнавишти маҷлиси муассисон оиди қабули қарор дар бораи таъсиси ҶС ва ҳуҷҷати пардохти боҷи бақайдгирӣ; $E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@30. Мақомоти идоракунии ҶС кадомҳолянд?

$А) мақоми оли- маҷлиси умуми саҳмдорон; $B) мақоми идора-Шўрои директорони ҶС;

$C) мақоми иҷроия – директор, директории генералӣ, раёсат;

$D) мақоми назорати – комиссияи тафтишотӣ; $E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@31. Маҷлиси умуми саҳмдорон ҳамчун мақомоти олии идоракунии ҶС кадом салоҳиятҳоро дорад?

$А) ворид намудани тағироту иловаҳо ба оиномаи ҶС; $B)азнавташкилдиҳии ихтиёрии ҶС; $C)барҳамдиҳии ҶС, таъини комиссияи барҳамдиҳӣ; $D) муайян намудани шумораи аъзои Шўрои директорони ҶС, интихоби аъзои он ва пеш аз мўҳлат қатъ намудани ваколатҳои онҳо; $E) ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@32. Ба салоҳияти Шўрои директорони ҶС ҳалли кадом масъалаҳои роҳбарии умумии фаъолият дохил мешавад?

$А) муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҶС; $B) даъвати маҷлиси солона ва ғайринавбатии умуми саҳмдорон; $C) барпо кардани комиссияи баҳисобгирӣ ҳангоми овоздиҳии ғоибона бе гузаронидани ҷаласаи маҷлиси умуми саҳмдорон;

$D) тасдиқи рўзномаи маҷлиси умумии саҳмдорон ва муайян намудани санаи таҳияи рўйхати шахсони дорои ҳуқуқи иштирок дар маҷлиси умуми саҳмдорон;

$E) ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@33. Протоколи маҷлиси Шўрои директорони ҶС дар кадом муҳлат баъди гузаронидани он тартиб дода мешавад?

$А) на дертар аз 3-рўз; $B) на дертар аз 7-рўз; $C) на дертар аз 10-рўз; $D) на дертар аз 12-рўз; $E) надертар аз 15 – рўз.

@34. Дар протоколи маҷлиси ҶС кадом масъалаҳои зикр мегардад?

$А) ҷой ва вақти гузаронидани маҷлис; $B) шахсони дар маҷлис иштирокдошта;

$C) рўзномаи маҷлис; $D) масъалаҳое, ки ба овоздиҳӣ гузошта шудаанд, натиҷаи овоздиҳӣ оид ба онҳо ва қарорҳои қабулгардида; $E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@35. Протоколи маҷлиси Шўрои директорони ҶС аз ҷониби ки имзо карда мешавад?

$А) аз ҷониби директории генералӣ; $B) аз ҷониби саҳмдорони ҶС;

$C) аз ҷониби дорандагони саҳмияҳои имтиёзнок; $D) аз ҷониби раискунанда ва котиби маҷлис; $E) аз ҷониби дорандаи саҳмияи тиллоӣ.

@36. Пешбурди феҳрасти саҳмдорони ҶС то кадом мўҳлат бояд аз қайди давлати гузашта таъмин гардад?

$А) на дертар аз 7- рўз; $B) на дертар аз 14-рўз; $C) на дертар аз 1 –моҳ; $D) на дертар аз 2- моҳ; $E) на дертар аз 3-моҳ.

@37. Маҷлиси умумии ғайринавбатии саҳмдорон, к ибо талаби комиссияи тафтишоти (ревизори) ҶС, аудитории ҷамъият ё саҳмдорони дорои на камтар аз 10% саҳмияҳои овоздори ҶС даъват мегардад дар давоми чанд рўз аз лаҳзаи пешниҳод гузаронида шавад?

$А) дар давоми 20- рўз; $B) дар давоми 30- рўз; $C) дар давоми 40 – рўз; $D) дар давоми 45 –рўз; $E) дар давоми 50 – рўз.

@38. Қарорҳои қабулнамудаи маҷлиси умумии саҳмдорон, инчунин натиҷаи овоздиҳӣ тибқи тартиб ва муҳлати пешбининамудаи қонун ё оиномаи ҶС дар давоми чанд рўз аз санаи қабули қарорҳо ба маълумоти саҳмдорон расонида шавад?

$А) на дертар аз 30 – рўз; $B) на дертар аз 40 – рўз; $C) на дертар аз 50 – рўз;

$D) на дертар аз 45 – рўз; $E) на дертар аз 55 – рўз.

@39. Барои ҶС соҳибони саҳмияҳои одди ва дигар саҳмияҳои овоздори ҶС ки шумораашон аз 500- нафар бештар аст ҳайати аъзои Шўрои директорон чанд нафар бояд бошад?

$А) камтар аз 2- нафар; $B) камтар аз 3 – нафар; $C) камтар аз 5 – нафар;

$D) камтар аз 6 – нафар; $E) камтар аз 7 –нафар.

@40.Барои ҶС соҳибони саҳмияҳои оддӣ ва дигар саҳмиячҳои овоздори ҷамъият ки шумораашон зиёда аз 2 – ҳазор нафар аст ҳайати Шурои директорон чанд нафар бояд бошад?

$А) камтар аз 3 – нафар; $B) камтар аз 4 – нафар; $C) камтар аз 5 – нафар; $D) камтар аз 6 – нафар; $E) камтар аз 7 – нафар.

@41. Ба фаъолияти ҷории ҶС мақоми ки роҳбари мекунад?

$А) соҳибони саҳмияҳои оддӣ ҶС; $B) соҳибони саҳмияи имтиёзнок ҶС;

$C) директории генерали ё раёсат ҶС; $D) соҳибони саҳмияҳои одди ва имтиёнок ҶС;

$E) соҳибони саҳмияи тиллоии ҶС.

@42. Феҳрасти ҶС пеш аз ҳама кадом маълумотҳоро дар бар мегирад?

$А) ҷамъияти саҳоми, суроғаи ҳуқуқи, маълумот дар бораи бақайдгирии давлатӣ;

$B) ҳаҷми умуми сармояи оиномавӣ, миқдор, арзиши номиналӣ, навъи саҳмия;

$C) маълумот дар бораи пардохти суди саҳмия; $D) маълумот (реквизит) дар бораи саҳмдор ( суроға, суратҳисоб), ҷои истиқомат. Маълумотҳои шиноснома; $E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@43. Шахси дар феҳрасти саҳмдорони ҶС ба қайд гирифташуда ҳангоми тағир ёфтани маълумоти худ дар муҳлати чанд рўз ба дорандаи феҳраст иттилоъ диҳад?

$А) 3 – рўз; $B) 4 – рўз; $C) 5 – рўз; $D) 6 – рўз; $E) 7 – рўз.

@44. Молияи ҶС аз кадом унсурҳо иборат аст?

$А) муносибат бо муассисон оид ба ташаккули сармояи оиномавӣ ва тақсими даромад;

$B) муносибат бо саҳмдорон оид ба пардохти суди саҳмия, муносибат бо филиал, намояндагӣ ва ҷамъиятҳои фаръи; $C) муносибат бо таъминкунандагон ва истеъмолкунандагон оид ба фурўши маҳсулот; $D) муносибат бо низоми бонки оиди гирифтан ва баргаронидани қарз, муносибат бо ширкатҳои суғуртавӣ, фондҳои сармоягузори ва мақомоти давлатӣ; $E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@45. Захираҳои молиявии ҶС ки барои инкишофи ки барои инкишофи он равона карда мешавад аз кадом сарчашмаҳо ташаккул меёбанд?

$А) бордоштҳои истеҳлокӣ; $B) фоидаи аз ҳама намуди фаъолияти хоҷагидорӣ ва молиявӣ ба даст омада; $C) воситаҳои аз барориши вомбаргҳо ба даст омода;

$D) қарзҳои дарозмуддати бонкӣ ва дигар сарчашмаҳои қонунии ҷалби воситаҳои пулӣ;

$E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@46. Ба вазифаҳои муҳимтарини менеҷменти молиявии ҶС ҳали кадом масъалаҳои зерин дохил мешавад?

$А) идоракунии сармояи асоси, идораи доираҳои гардон ва ўҳдадориҳои қарзи, воситаҳои қарзи; $B) таҳияи сиёсати қарзӣ, идоракунии хароҷотҳои ҷорӣ ва фоида;

$C) идоракунии ҷараёнҳои пулӣ; $D) баҳодиҳии ҶС, арзиши бозории он, вазъи молиявӣ –иқтисодии он; ва идоракунии хавфҳои молиявӣ;

$E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@47. Дар ҷараёни идоракунии молияи ҷамъиятҳои саҳомӣ мақоми идоракунандаи ҷамъият дар назди худ кадом вазифаҳоро мегузорад.

$А) баландбардории самаранокии сохтор ва арзиши сармоя, ки манфиатҳои моддии ҳайати кормандон ва саҳмдоронро таъмин намояд; $B) нигоҳдории қобилиятнокӣ, пардохтпазирӣ ва таъмини фоиданокӣ, даромаднокӣ ҳамчун сарчашмаи инкишофи иқтисоди;

$C) таъмини фоиданокӣ ва даромаднокӣ ҳамчун сарчашмаи инкишофи иқтисодӣ;

$D) ҷалби сармоя тавассути эмиссияи қоғазҳои қимматноки корпаротивӣ лизинги молиявӣ ва иштирок дар бозори молиявӣ; $E) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд.

@48. Дар иттилоот оид ба гузаронидани маҷлиси умуми саҳмдорон кадом маълумотҳо бояд зикр гардад.

$А) номи пурраи фирмавии ҶС. ва маҳалаи ҷойгиршавии он; $B) шакли гузаронидани маҷлиси саҳмдорон (маҷлис ё овоздиҳии ғоибона); $C) сана, маҳал, вақти гузаронидани маҷлиси умуми саҳмдорон; $D) санаи таҳияи рўйхати шахсоне, ки барои иштирок дар маҷлиси умумии саҳмдорон ҳуқуқ доранд, рўзномаи маҷлиси умумии саҳмдорон ва тартиби шиносои бо маводҳо; $E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурўстанд.

@49. Ҳисоботи солонаро то баргузории маҷлиси солонаи саҳмдорон Шўрои нозирон дар кадом мўлат бояд пешниҳод намояд.

$А) на дертар аз 10 рўз; $B) на дертар аз 20 рўз; $C) на дертар аз 30 рўз; $D) на дертар аз 40 рўз; $E) на дертар аз 60 рўз.

@50. Шартҳои асосии дурустии таҳияи ҳисоботҳои молиявӣ кадомҳоянд?

$А) ба пуррагӣ инъикос намудани ҳамаи амалиётҳои хоҷагидорӣ дар давраи ҳисобӣ;

$B) мувофиқи маълумотҳои ҳисобгирии синтетикӣ ва аналитикӣ;

$C) мақомоте, ки ҶС ба он тобеъ аст ва иштирокчиён (муассисон), мувофиқи ҳуҷҷатҳои таъсиси ; $D) ҳаммаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд; $E) мақомоти давлатии андоз ва омор.

@51. Барои ташкил додани Шўрои директорон (Шўрои нозирон) дар ҶС шумораи саҳмдорон чанд нафаро бояд ташкил кунад?

$А) 40; $B)50; $C)60; $D)70; $E)80.

@52.Мақсади асосии ҶС дар бозори қоғазҳои қимматнок ин гирифтани фоида мебошад ва барои ноил шудан ба ин мақсад кадом шароитҳо заруранд:

$А) ҷалби мутахассисони баландихтисос; $B) истифодаи хуби имкониятҳои молиявӣ ;

$C) баландбардории сифатҳои инвеститсионии қоғазҳои қимматнок, эътимоднокии онҳо, бехатарии ва қобилиятнокии онҳо; $D)ояндабинии вазъи ҶС дар бозори қоғазҳои қимматнок; $E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@53. Кай ва дар куҷо аввалин холдингҳо таъси ёфтаанд?

$А) 1888 сол дар ИМА; $B) 1889 сол дар Япония; $C) 1890 сол дар Франсия;

$D) 1892 сол дар Германия; $E) 1894 сол дар Хитой.

@54. Кадом маҳдудиятҳои муайян дар мавриди пардохти суди саҳмияҳо мавҷуд ҳастанд, ки ҳангоми маҷлиси умумии саҳмдорон ҳуқуқ надорад дар бораи пардохти онҳо қарор қабул намоянд?

$А) то пурра пардохт намудани сармояи оиномавии ҶС; $B) то бозпас харида гирифтани саҳмиҳое, ки ҶС бояд мувофиқа талаби саҳмдорон онҳоро бояд харидори намояд;

$C) агар дар рўзи қабули қарори дахлдор дар Ҷ/С нишонаҳои муфлисшавӣ дида шавад;

$D) дар натиҷаи пардохти суди саҳмияҳо ҳолати муфлисшавӣ ба вуҷуд ояд;

$E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@55. Нақши сиёсати дивидентӣ аз кадом ҷиҳатҳои зерин инъикос меёбад?

$А) ба муносибат бо сармоягузорон таъсир мерасонад; $B) ҳаҷми маблағгузории беруниро муайян мекунад; $C) ба ҳаракати воситаҳои пули Ҷ/С таъсир мерасонад;

$D) сиёсати дивидентӣ ва сохтори сармоя ба арзиши бозории ширкат таъсир мерасонад;

$E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@56. Дар таҷриба кадом намудҳои сиёсати дивидентиро истифода менамоянд?

$А) сиёсати бақиявии пардохтҳои дивидендӣ; $B) сиёсати ҳаҷми муътадили пардохтҳои дивидендӣ; $C) сиёсати зариби муътадили даромади дивидендӣ;

$D) сиёсати экстра – дивидендӣ; $E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@57. Кадом омилҳое мавҷуданд, ки ба интихоби сиёсати дивидентӣ таъсир мерасонад?

$А) омилҳое, ки ба маҳдудиятҳои объективӣ алоқаманданд; $B) маҳдудиятҳое, ки хислати ҳуқуқи доранд; $C) омилҳое, ки имкониятҳои инвеститсионии ширкатро баҳо медиҳанд;

$D) омилҳое, ки имконияти ташаккули захъираҳои молиявиро аз сарчашмаҳои алтернативӣ тавсиф медиҳанд; $E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@58. Кадом омилҳо ба маҳдудиятҳои объективӣ ҶС алоқаманданд?

$А) дараҷаи андозбандии фоида ва дивидендҳо; $B) дараҷаи андозбандии моликият;

$C) ҳаҷми ҳақиқии фоидаи гирифташаванда; $D) ҳаҷми ҳақиқии фоидаи даромаднокии сармояи худи; $E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@59. Омилҳое, ки имконияти ташаккули захираҳои молиявиро аз сарчашмаҳои аллтернативӣ тавсиф медиҳанд кадомҳоянд?

$А) сикли ҳаётии ширкат; $B) арзиши ҷалби сармояи саҳомии иловагӣ, ва арзиши ҷалби сармояи қарзии иловагӣ; $C) дараҷаи қобилияти қарзӣ доштани Ҷ.С, ки аз рўи вазъӣ молиявии ҷории он муайян карда мешавад; $D) кушиши менеҷерон баҳри нигоҳдории назорат аз болои фаъолияти ҶС; $E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@60. Ҳангоми эмиссияи иловаги кадом мақсадҳои зерин пойгирӣ карда мешаванд?

$А) азнавтақсимкунии моликият дар байни саҳмдорони «кўҳна» ва «нав»;

$B) муқараркунӣ ва афзоиш додани назорат аз болои сармоя; $C) тағйири самти фаъолият ва таҷдиди истеҳсолот; $D) тағйир сохтори идоракунӣ ва ивазшавии дастгоҳи идоракунӣ;

$E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда дурустанд.

@61. Корхонаҳои хурд аз рўи кадом хусусиятҳо муайян карда мешаванд:

$A)Сармоя, маҳсулоти истеҳсолшаванда, ҳаҷми корхона; $B)Ҳаҷми истеҳсолот, сармоя, шакли моликият; $C)шумораи коргарон, ҳаҷми истеҳсолот, сармоя;

$D) шакли моликият, хусусияти соҳавӣ, ҳаҷми истеҳсолот; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@62.Хусусиятҳои зерин хоси фаъолияти соҳибкорианд:

$A)навоварӣ; $B)эҷодкорӣ; $C)ташаббускорӣ; $D) ҳамаи ҷавобҳо дурустанд;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@63.Маънои мафҳуми «бизнес» чист:

$A)сармоядор; $B)Кор, фаъолият; $C)Тоҷир; $D)Тиҷорат; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@64.Мақсади асосии фаъолияти соҳибкорӣ ин:

$A)қонеъ намудани талаботи аҳолӣ; $B)фаъолият намудан; $C) гирифтани фоида ва даромади шахсӣ; $D) тиҷорат кардан; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@65.Намуди зерини фаъолияти соҳибкорӣ мавҷуд нест:

$A) миёнаравӣ; $B)истеҳсолӣ; $C)тиҷоратӣ; $D)саҳомӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@66.Ба намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ дохил мешаванд:

$A)миёнаравӣ, саҳомӣ, тиҷоратӣ; $B.саҳомӣ, хусусӣ давлатӣ; $C.муштарак, холдинг;

$D)истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, молиявӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@67.ҚонунҶТ «Дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ» кай қабул шудааст:

$A) 12.02.1995; $B) 23.12.1991; $C) 07.03.2007; $D) 20.05.2005; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@68.Сарчашмаи боигариро Р.Кантилон дар чӣ медид:

$A)сармоя; $B)пул ва тилло; $C)қобилияти соҳибкорӣ; $D)замин ва меҳнат; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@69. Дар соҳибкории тиҷоратӣ соҳибкор ба сифати кӣ баромад мекунад.

$A) молиягузор; $B) сармоягузор; $C)иқтисодчӣ; $D)коммерсант; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@70.Соҳибкории истеҳсолӣ машғул аст бо:

$A)миёнаравӣ; $B)тиҷорат; $C)савдогарӣ; $D)истеҳсолот; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@71.Соҳибкории молиявӣ ба:

$A)хариду фурўши маҳсулоти тайёр; $B)хариду фурўши маҳсулти кишоварзӣ;

$C) хариду фурўши пул ва қоғазҳои қимматнок; $D) тиҷорати ахбор ва маълумотҳо;

@72.Ба қайдгирии давлатӣба шароити зерини фаъолияти соҳибкорӣ дохил мешавад:

$A)ҳуқуқӣ; $B)иқтисодӣ; $C)иҷтимоӣ; $D)сиёсӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@73. Аз рўи намуд ва ё таъинот фаъолияти соҳибкорӣ ҷудо мешавад, ба:

$A)ба истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, молиявӣ, маслиҳатдиҳӣ(миёнаравӣ); $B)саҳомӣ, муштарак, давлатӣ, коллективӣ; $C) хусусӣ, коллективӣ, иттиҳодиявӣ;

$D) хурд, миёна, калон; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@74.Соҳибкории молиявӣ фаъолияти зеринро дар бар мегирад:

$A)идоракунии кадрҳо; $B) истеъмоли истеҳсолии молҳо;

$C)биржаҳои молӣ; $D)биржаҳои фондӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@75.Соҳибкор дар фаъолияти худ амалҳои зеринро амалӣ мегардонад:

$A)ҳосил кардани ақидаҳо; $B) омодакунии бизнес-нақша;

$C)қабули қарорҳои соҳибкорӣ; $D) ҷавобҳои овардашуда дуруст аст;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@76.Таърифи зерин ба кадом олим тааллуқ дорад «Соҳибкорӣ – ҷараёни ба вуҷуд овардани ягон чизи нав мебошад, ки дорои арзиш аст, соҳибкор – бошад, ин шахсе мебошад, ки барои ҳамаи ин тамоми вақт ва қувваи худро сарф мекунад, тамоми эҳтимоли зарари молиявӣ, психологӣ ва иҷтимоиро ба ўҳда гирифта, ба ивази он фоида мегирад ва бо он қаноатманд мешавад»:

$A) Алберт Шапиро; $B) Роберт Хизрич; $C) Ричард Кантилон; $D) Йозеф Шумпетер;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@77.Ба ақидаи А. Смит соҳибкор-ин:

$A)соҳиби корхона буда, барои баамалбарории хоҳиши муайяни тиҷоратӣ ва гирифтани фоида таваккал мекунад; $B)соҳиби моликият буда, баҳри баамалбарории манфиатҳои муайяни тиҷоратӣ ва гирифтани фоида таваккал мекунад;

$C)соҳиби воситаҳои истеҳсолот буда, барои баамалбарории натиҷаҳои муайяни тиҷоратӣ ва гирифтани фоида таваккал мекунад;

$D)соҳиби сармоя буда, баҳри баамалбарории ҳадафи муайяни тиҷоратӣ ва гирифтани фоида таваккал мекунад; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@78.Ба ақидаи Питер Друкер соҳибкор ин:

$A)соҳибкор ин шахсе мебошад, ки ҳар як имкониятро бо манфиати калон истифода мебарад; $B)соҳиби воситаҳои истеҳсолот буда, барои баамалбарории натиҷаҳои муайяни тиҷоратӣ ва гирифтани фоида таваккал мекунад; $C)соҳиби сармоя буда, баҳри баамалбарории ҳадафи муайяни тиҷоратӣ ва гирифтани фоида таваккал мекунад;

$D)соҳиби сармоя буда, баҳри баамалбарории ҳадафи муайяни тиҷоратӣ ва гирифтани фоида таваккал мекунад; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@79.Кадоме аз ин далелҳо соҳибкоронро ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шудан ҳавасманд мекунад:

$A)савдо; $B)пул; $C)сармоя; $D)технология; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@80. Калимаи соҳибкорӣ аз кадом забон пайдо шудааст:

$A)англисӣ; $B)лотинӣ; $C)юнонӣ; $D)франсавӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@81.Дар байни сифатҳои муҳими соҳибкор қобилиятҳои зеринро номбар кардан зарур аст:

$A)қабул намудани қарорҳои хусусияти навоварона дошта, баҳо додани вазъи бозорӣ аз нуқтаи назари гирифтани даромади иловагӣ, таҳлил намудани ахборот ва аз нуқтаи назари вазъи бозорӣ хулосаҳои дуруст баровардан; $B)ҷустуҷўи ақидаҳои нави истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ, баҳо додани пешомадҳои онҳо аз нуқтаи назари гирифтани даромади иловагӣ, фавран баҳо додани навовариҳо аз нуқтаи назари самаронокии ниҳоии онҳо;

$C)ҷ устуҷўи ақидаҳои нави истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ, баҳо додани пешомадҳои онҳо аз нуқтаи назари гирифтани даромади иловагӣ, таҳлил намудани ахборот ва аз нуқтаи назари вазъи бозорӣ хулосаҳои дуруст баровардан, таваккал кардан; $D) ҷавобҳои овардашуда дуруст аст;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@82.Фаъолияти ҷамъиятҳои саҳомиро дарҶТ ба танзим медарорад:

$A)қонун «дар бораи корхонаҳо»; $B)қонун «дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ»;

$C)қонун «дар бораи лизинг»; $D)қонун«дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ»;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@83.Субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ – ин:

$A)истеъмолкунандагон; $B)шаҳрвандони хориҷӣ; $C)таъминкунандагон;

$D)шаҳрвандон ва иттиҳодияи онҳо; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@84.Мақсади асосии корхонаҳои хурд:

$A)Андози имтиёзнок супоридан; $B)Қонеъ намудани талабот;

$C)Гирифтани фоида; $D)Забт кардани бозор; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@85.Вазифаи асосии корхонаҳои хурд дар саноат – ин:

$A)бартараф намудани инҳисори истеҳсолоти маҳсулот; $B)муайн намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот; $C)ба кор таъмин намудани корхона; $D)истеҳсоли маҳсулотҳои ниёзи мардум; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@86.Ба хусусиятҳои фаъолияти соҳибкорӣдохил мешаванд:

$A)озодии фаъолият; $B)қаллобӣ; $C)пасткунии нарх; $D)омўзиши талабот;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@87.Сабабҳои асосии ба вуҷуд омадани эҳтимоли зарар дар фаъолияти соҳибкорӣ:

$A)рақобати ноодилона, рақобати истеъмолкунандагон, рақобати монополӣ;

$B)ҷорӣ кардани намудҳои нави андоз, баланд шудани намудҳои андозҳо, тағйир додани вазъи андозҳо; $C)номусоид тағйир ёфтани вазъи бозор, номусоид тағйир додани вазъӣ бозор; $D)номувофиқии омилҳои истеҳсолӣ, харҷи зиёди омилҳои истеҳсолӣ, талафи омилҳои истеҳсолӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@88.Корхонаи истеҳсолӣба намуди зерини фаъолияти соҳибкорӣ дохил мешавад:

$A)тиҷоратӣ; $B)молиявӣ; $C)истеҳсолӣ; $D)миёнаравӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@89. Сабабҳои бавуҷудоии зарарҳоро ба кадом гурўҳҷудо кардан мумкин аст:

$A)моддӣ,молиявӣ,меҳнатӣ; $B)оддӣ,махсус; $C)хусусӣ, коллективӣ; $D)пешбинишаванда, пешбининашаванда; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@90. Намудҳои эҳтимоли зарари соҳибкориро муайян намоед:

$A)истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, молиявӣ, миёнаравӣ; $B)истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, молиявӣ, бозорӣ;

$C) истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, хизматрасонӣ, бозорӣ; $D)истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, хизматрасонӣ;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@91.Мубодилаи мол ба молро чӣ ном мебаранд:

$А)харид меноманд; $В)фурўш меноманд; $С)шартнома меноманд; $D)бартер меноманд;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@92.Дар ҳолате, ки корхона аз ҷониби як шахс таъсис дода мешавад кадом ҳуҷҷати зерин тартиб дода намешавад:

$A)оиннома; $B)шартномаи муассисон; $C)гирифтани иҷозатнома; $D)маълумотномаи пардохти боҷи давлатӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@93.Ҳадафи асосии ташкили фаъолияти соҳибкорӣ – ин:

$A)қонеъ гардонидани талабот; $B)гирифтани фоида; $C)пардохти боҷи давлатӣ;

$D)иникшофи иқтисодиёт; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@94.Агар дар корхона 40 нафар фаъолият намоянд, чӣ гуна корхонаба ҳисоб меравад:

$A)давлатӣбаҳисоб меравад; $B)миёна баҳисоб меравад;

$C)бузург баҳисоб меравад; $D)хурд баҳисоб меравад;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@95.Натиҷаи фаъолияти соҳибкорӣ –ин:

$A) субъект ва объекти соҳибкорӣ; $B) омилҳои истеҳсолӣ; $C) пешниҳоди молу хизматҳо;

$D)фаъолияте, ки даромад меорад; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@96.Кадоме аз ин хусусиятҳо ба соҳибкор таалуқ надорад:

$A) таваккалкорӣ ва ҷавобгарӣ; $B)қабули қарорҳои идоракунӣ;

$C)муайянкунии талабот; $D)ташаббускорӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@97.Яке аз бартариятҳои асосии корхонаҳои хурд -ин:

$A) такмил додани қонунгузорӣ, к ибо тараққиёти соҳибкории хурду миёна алоқаманданд; $B)коркарди захира ва муайянкунии ҳаҷми истеҳсолоти корхона; $C)қабул намудани қарорҳои хусусияти навоворона дошта; $D)ба вуҷуд овардани миқдори зиёди ҷойҳои нави корӣ;

@98. Усулҳои асосии паст намудани эҳтимоли зарарро муайян намоед:

$A)банақшагирии чорабиниҳо ва гузаронидани тақсимот; $B)коркарди захира ва муайянкунии ҳаҷми истеҳсолот; $C)омӯзиши сатҳи истеҳсолот ва вазъи иҷтимоӣ;

$D)коркарди бизнес- нақша ва таҳияи амиқи муаммоҳои имконпазир; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@99.Эҳтимоли зарар-ин:

$А)имконияти ба вуҷуд омадани ҳолатҳои номувофиқ дар рафти амалигардонии амалиёт;

$B)гирифтани зарари моддӣ, меҳнатӣ, молиявӣ; $C)талафи моликияти соҳибкор;

$D)номуайянии натиҷаи фаъолияти соҳибкорӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@100.Соҳибкории тиҷоратӣ гуфта:

$A)соҳибкориеро меноманд, ки бе хариду фурўши молҳо, мубодилаи молҳо ва амалиёти молию пулӣ алоқамандӣ дорад; $B)соҳибкориеро меноманд, ки бо хариду фурўши молҳо, мубодилаи молҳо ва амалиёти молию моддӣ алоқамандӣ дорад;

$C)соҳибкориеро меноманд, ки бо хариду фурўши молҳо, мубодила ва истеҳсоли молҳо ва амалиёти молию пулӣ алоқамандӣ дорад; $D)соҳибкориеро меноманд, ки бо хариду фурўши молҳо, мубодилаи молҳо ва амалиёти молию пулӣ алоқамандӣ дорад;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@101.Вазифаи асосии корхонаҳои хурд дар саноат – ин:

$A)истеҳсоли маҳсулотҳои ниёзи мардум; $B)бартараф намудани инҳисори истеҳсолоти маҳсулот; $C)ба кор таъмин намудани кормандон; $D)муайян намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@102.Корхонаҳои хурд аз рӯи кадом хусусиятҳо муайян карда мешаванд:

$A)шумораи коргарон,ҳаҷми истеҳсолот,сармоя; $B)ҳ аҷми истеҳсолот, сармоя, шакли моликият; $C)шакли моликият, хусусияти соҳавӣ, ҳаҷми истеҳсолот;

$D)сармоя,маҳсулоти истеҳсолшаванда,ҳаҷми корхона; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@103. Афзалиятҳои корхонаҳои хурд дар чӣ зоҳир меёбад:

$A)ҳ амаи ҷавобҳои пешин дуруст аст; $B)қ обилияти ба рақобат тобоварӣ доштан;

$C)мутобиқшавӣба шароити бозор; $D)тезҳаракатӣ ва зудамалӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@104.Яке аз бартариятҳои асосии корхонаҳои хурд-ин:

$A)ба вуҷуд овардани миқдори зиёди ҷойҳои нави корӣ; $B) қобилияти ба рақобат тобоварӣ доштан; $C)мутобиқшавӣба шароити бозор; $D)тезҳаракатӣ ва зудамалӣ;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@105.Яке аз равандҳои дастгирии соҳибкории хурд-ин:

$A)қобилияти рақобатӣ ва демократӣ пайдо кардани истеҳсолот; $B)фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои сермаҳсулгардонии меҳнат; $C)кӯмак барои тайёр намудани кадрҳои соҳибкорӣ; $D)ба кор таъмин намудани кормандон; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@106. Яке аз марҳилаҳои ҷараёни идоракунии эҳтимоли зарар ин:

$A)таҳлили эҳтимоли зарар; $B)истеҳсол ва фурӯши маҳсулот; $C)ҷараёни фурӯши молҳои харидаи соҳибкор; $D)пасту баланд шудани воҳиди пули миллӣ ё ин ки қурби асъори хориҷӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@107.Барои рушди иқтисодиёт кадом намуди соҳибкориро тараққӣ

додан зарур аст:

$A)соҳибкории миёнаравӣ; $B)соҳибкории давлатӣ; $C)соҳибкории истеҳсолӣ;

$D)соҳибкории тиҷоратӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@108.Ба хароҷоти зиёди моддӣ дохил мешавад:

$A)харҷи зиёди ашё, масолеҳҳо, сӯзишворӣ, қувваи барқ; $B)воситаҳои пулӣ ва камшавии фоида; $C)паст будани сифати маҳсулот; $D)ба инобат нагирифтани баландшавии андозаи андозҳо; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@109.Зарарҳо вобаста ба андозаи захираҳо ҷудо карда мешавад ба:

$A)ба ду гурӯҳ; $B)ба чор гурӯҳ; $C)ба се гурӯҳ; $D)ба панҷ гурӯҳ;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@110.Фарқи байни фаъолияти соҳибкорӣ аз бизнес дар чист:

$A)фаъолияти соҳибкорӣ қисми таркибии бизнес; $B)бизнес қисми таркибии фаъолияти соҳибкорӣ; $C)фаъолияти соҳибкорӣ бо бизнес ягон алоқамандӣ надорад;

$D)фаъолияти соҳибкорӣ ва бизнес ду тарафи як масъалаанд; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@111.Кадом намудҳои соҳибкорӣ мавҷуд аст:

$A)истеҳсолӣ,тиҷоратӣ,молиявӣ,миёнаравӣ; $B)хизматрасонӣ, тиҷоратӣ, хусусӣ, стеҳсолӣ;

$C)тиҷоратӣ, молиявӣ, истеъмолӣ, хусусӣ; $D)ҳамаи ҷавобҳо дуруст;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@112.Барои рушди иқтисодиёт кадом намуди соҳибкориро тараққӣ додан зарур аст:

$A)соҳибкории миёнаравӣ; $B)соҳибкории давлатӣ; $C)соҳибкории тиҷоратӣ;

$D)соҳибкории истеҳсолӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@113.Вазифаи асосии соҳибкор- ин:

$A)истифодаи самараноки захираҳо; $B)дидаву дониста таваккал кардан;

$C)ҷалб намудани сармоя; $D)ташабусскор будан; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@114.Субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ-ин:

$A)шахсони ҳуқуқӣ; $B)шаҳрвандон ва иттиҳодияҳои онҳо; $C)шахсони воқеӣ;

$D)шаҳрвандони резидент ва ғайрирезидент; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@115.Шакли моликият метавонад шуда:

$A)хусусӣ, давлатӣ, мунитсипалӣ; $B)шахсӣ, инфиродӣ, коллективӣ;

$C)ҳ уқуқӣ, воқеӣ, хусусӣ; $D)молиявӣ, иқтисодӣ, мунитсипалӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@116.Шумораи иштирокчиёни рафоқатҳо бояд чанд нафарро ташкил диҳад:

$A)як нафар; $B)на кам аз ду нафар; $C)на бештар аз ду нафар; $D)аз ду то даҳ нафар; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@117.Намуди соҳибкории истеҳсолӣ кадом аст:

$A)навоварӣ; $B)савдо ва харид; $C)маъмурӣ; $D)аудиторӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@118.Вобаста ба шумораи моликиятдорони фаъолияти соҳибкорӣ метавонад:

$A)хусусӣ ва шахсӣ; $B)ташкилӣ-ҳуқуқӣ ва ташкилӣ-иктисодӣ;

$C)инфиродӣ ва коллективӣ; $D)рафоқатҳо ва иттиҳодияи ҷамъиятҳо;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@119.Консерн:

$A)шакли иттиҳодияи ихтиёрии корхонаҳо; $B)ҷамъияти саҳҳомии бисёрсоҳавӣ мебошад;

$C)иттиҳодияи соҳибкоронро ифода мекунад; $D) муттаҳидкунии фурӯши маҳсулоти соҳибкорони яксоҳа; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@120.Соҳибкории тиҷоратӣ кадом намуди соҳибкорӣ мебошад:

$A)оид ба истеҳсолӣ молу маҳсулот; $B)оид ба хариду фурӯши молҳо;

$C)оид ба фаъолияти навоварӣ, илмӣ-техникӣ; $D)ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@121.Синдикат-ин:

$A) муттаҳидкунии фурӯши маҳсулоти соҳибкорони яксоҳа; $B) муттаҳидкунии фурӯши маҳсулоти соҳибкорони ду соҳа; $C) муттаҳидкунии фурӯши маҳсулоти соҳибкорони якчанд соҳа; $D) муттаҳидкунии ҷамъиятии саҳҳомии бисёрсоҳавӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@122.Ба фондҳои асосии истеҳсолӣ дохил мешавад:

$A)масолеҳҳои асосӣ ва ёрирасон, захираҳои сӯзишворӣ ва ашёи хом; $B)биноҳо, иншоот, мошину таҷҳизотҳои қувватдиҳанда; $C)асбобҳои камарзиш, таҷҳизотҳои лабараторӣ, техникаи ҳисоббарор; $D)ҳамаи ҷавобҳо дуруст; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@123.Соҳибкории молиявӣ-ин:

$A)фурӯши молҳо, хизматҳо; $B) мубодилаи молҳо ва амалиёти молию пулӣ;

$C)хариду фурӯши асъор, қоғазҳои қимматнок; $D)хариди мол барои фурӯши минъбада;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@124.Соҳибкориии миёнаравӣ бевосита:

$A) молу маҳсулот истеҳсол мекунад; $B) мол, асъор, қоғазҳои қиммат мефурӯшанд;

$C) молу маҳсулот истеҳсол намекунад, аммо дар ҷараёни муомилоти он дар миён аст;

$D)хариду фурӯши молҳо ва мубодилаи молҳо; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@125.Доираи фаъолияти соҳибкории тиҷоратӣ-ин:

$A)биржаҳои фондӣ ва биржаҳои молӣ; $B)биржаҳои молӣ ва ташкилотҳои тиҷоратӣ;

$C)биржаҳои меҳнат ва ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ; $D)биржаҳои фондӣ ва ҷамъиятҳои саҳҳомӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@126.Намуди фаъолияти соҳибкории молиявӣ-ин:

$A)намуди бонкӣ; $B)намуди тиҷоратӣ; $C)намуди истеҳсоли молҳо;

$D)намуди технологияи ахборӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@127.Картел-ин:

$A) иттиҳодияи соҳибкорон; $B)муттаҳидкунии фурӯши маҳсулоти сохибкорони яксоҳа;

$C) созишномаи байни корхонаҳои як соҳа; $D) муттаҳидкунии ҷамъияти саҳҳомии бисёрсоҳавӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@128.Мақсади асосии корхона –ин:

$A)истеҳсол ва фурӯши маҳсулот; $B)таъминоти захиравии истеҳсолот;

$C)ҷалб намудани сармоя; $D)қонеъгардонидани талаботи ҷамъият ва гирифтани фоида;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@129.Созишномаи байни корхонаҳои як соҳа оид ба нархи маҳсулот, хизматҳо, тақсими бозори фурӯш, ҳисса дар ҳаҷми умумии истеҳсолот-ин:

$A)картел; $B)синдикат; $C)консорсиум; $D)консерн; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@130.Иттиҳодияи муваққатии соҳибкорон, ки бо мақсади муштарак гузаронидани амалиётҳои бузурги молиявӣ барпо карда мешавад:

$A)картел; $B)консерн; $C)консорсиум; $D)ассотсиатсия; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@131.Субъекти мустақили хоҷагидорӣ мебошад, ки барои истеҳсоли маҳсулот, иҷрои кор ва расонидани хизмат бо мақсади қонеъгардонидани талаботи ҷамъият ва гирифтани фоида ташкил карда шудааст-ин:

$A)корхона; $B)бозор; $C)ҷамъияти саҳҳомӣ; $D)Истеҳсолот; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@132.Ба муҳити дохилии корхона дохил мешавад:

$A)воситаҳои истеҳсолот, сармоя, кормандон, омилҳои сиёсӣ; $B)ҳайати кормандон, сармоя, омилҳои демографӣ; $C)воситаҳои истеҳсолот, ахбор, сармоя, ҳайати кормандон;

$D)сармоя, ахбор, воситаҳои истеҳсолот, истеъмолгарон; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@133.Мазмуни асосии рақобат-ин:

$A)мубориза байни истеҳсолкунандагон ва истеъмолгарон; $B)мубориза баҳри истеъмолгарон барои пурра қонеъгардонидани талаботи онҳо; $C)муборизаи иқтисодии истеҳсолкунандагони молҳои якхела; $D)муборизаи корхонаҳо, ширкатҳо барои самаранок ва беҳтар маблағгузорӣ кардани сармоя, фурӯши маҳсулот (кору хизматҳо);

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@134.Сирри соҳибкорӣ-ин:

$A)маълумотҳо дар бораи истеҳсолот, ахбороти технологӣ, идоракунии молиявӣ; $B)маълумотҳо дар бораи истифодабарии захираҳои моддӣ; $C)маълумотҳо дар бораи фоидаи ба даст овардашуда, аз ҷумла баланси солона; $D)маълумотҳо дар бораи таъминкунандагон; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@135.Статуси соҳибкор ба воситаи чӣ бароварда мешавад:

$A)ба воситаи бақайдгирии ташкилотҳои расмӣ; $B)ба воситаи бақайдгирии ташкилотҳои ғайрирасмӣ; $C)ба воситаи бақайдгирии давлатии корхона; $D)ба воситаи институтҳои молиявӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@136.Ташкили нақшаи корхонаҳои муштарак дар ҶТ-ин:

$A.ҷалб намудани технологияи пешқадами хориҷӣ, таҷрибаи пешқадами идоракунӣ;

$B) ҷалб намудани ҷойҳои корӣ барои аҳолии бекор; $C)ба даст овардани фоида аз сармоягузориҳои хориҷӣ; $D)инкишофи корхона ва афзоиши ҳаҷми истеҳсолот;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@137.Шаклҳои ташкилии соҳибкориро ба шакл ҷудо кардан мумкин аст-ин:

$A) 4- шакл; $B) 2- шакл; $C) 6- шакл; $D) 5- шакл; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@138.Ба фондҳои асосии истеҳсолӣ дохил мешавад:

$A)зарфҳо ва масолеҳҳои зарфӣ; $B) захираҳои сӯзишворӣ ва энергетикӣ;

$C)биноҳо ва иншоотҳо; $D)асбобҳои камарзиш ва тезхӯрдашаванда;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@139.Соҳибкории муштарак-ин:

$A)саҳмгузории ду ва зиёда давлат; $B)саҳмгузории як давлат;

$C.саҳмгузории корхонаҳои хусусӣ; $D.саҳмгузории соҳибкории истеҳсолӣ;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@140.Созишномаи байни корхонаҳои як соҳа оид ба нархи маҳсулот, хизматҳо,тақсими бозори фурӯш, дар ҳаҷми умумии истеҳсолот-ин:

$A)картел; $B)синдикат; $C)консорсиум; $D)консерн; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@141.Мақсади ташкили корхонаҳои муштарак-ин:

$A)аз худ намудани боигариҳои табиӣ; $B)таъмини фаровонии бозорҳои дохилии кишварҳои иштироккунанда ба тамоми молҳои зарурӣ; $C)суръат бахшидан ба рушди илмию техникӣ; $D)инҳисор намудани бозорҳои нави фурӯш; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@142.Ба фондҳои истеҳсолии гардон дохил мешавад:

$A)воситаҳои интиқолӣ, асбобоҳои ченкунанда; $B)таҷҳизотҳои лабараторӣ, воситаҳои нақлиёт; $C)ашё, масолеҳҳои асосӣ ва ёрирасон; $D)техникаи ҳисоббарор, асбобу олот;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@143.Мақсади ташкили корхонаҳои муштаракро дар ҶТ нишон диҳед:

$A)забт кардани бозори дохилӣ; $B)баромадан ба бозорҳои нави фурӯш; $C)кам кардани хароҷотҳои истеҳсоли маҳсулот; $D)паст кардани нарх; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@144.Бартариятҳои соҳибкории муштарак дар чӣ зоҳир меёбад:

$A)истифода кардани ашёи хом; $B)тез ҷорӣ кардани техника ва технологияи нав;

$C)мустақилияти иқтисодӣ; $D)ташкили истеҳсоли маҳсулот; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@145.Барои тараққиёти корхонаҳои муштарак дар ҶТ фароҳам овардани шароитҳои зерин зарур аст:

$A)зиёд кардани содироти маҳсулот; $B)кам кардани воридоти маҳсулот;

$C)фароҳам овардани иқлими мусоиди сармоягузорӣ;

$D)дастгирии давлатии соҳибкорон; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@146.Бештар корхонаҳои муштарак дар кадом соҳаи иқтисодиёт ташкил карда шудаанд:

$A) дар соҳаи тиҷорат; $B) дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти нассоҷӣ; $C) дар соҳаи истеҳсоли сангҳои қимматбаҳо; $D) дар соҳаи истихроҷи канданиҳои фоиданок;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@147. Яке аз барномаи амалиёти тиҷоратӣ-ин:

$A)Ба даст овардани ахбороти зарурӣ барои банақшагирӣ ва танзими амалиёт;

$B)истеҳсол ва фурӯши маҳсулот; $C) ҳайати кормандон, сармоя,омилҳои демографӣ;

$D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@148.Дар соҳибкории хурд дар соҳаи саноат ва сохтмон бояд чанд нафарро коргарро ташкил кунад:

$A) 70-нафар; $B. 90-нафар; $C) 50-нафар; $D) 60-нафар; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@149.Бозоршиносӣ, идоракунии кадрҳо ба намуди соҳибкории:

$A) соҳибкории истеҳсолӣ; $B) соҳибкории молиявӣ; $C) соҳибкории тиҷоратӣ;

$D) соҳибкории миёнаравӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@150.Ширкатҳои молиявӣ, бонкҳо ва ширкатҳои аудиторӣ ба соҳибкории …дохил мешавад:

$A) соҳибкории истеҳсолӣ; $B) соҳибкории молиявӣ; $C)соҳибкории миёнаравӣ; $D) соҳибкории тиҷоратӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@151. Ширкатҳои холдингӣ– ин:

$A) дорои пакети назоратии саҳҳмияи чандин ширкатҳои саҳҳомӣ мебошад;

$B) дорои пакети назоратии саҳҳмияҳои ҶДММ мебошад; $C) дорои пакети назорати нестанд; $D) ҳамаи ҷавобҳо нодурустанд; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@152.Соҳибкор ин шахсӣ:

$A) мустақил; $B)оқил; $C)сиёсатмадор; $D) бекор; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@153.Ба салоҳияти Маҷлиси умумии саҳмдорон инҳо мансубанд:

$A) муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти ҷамъиятҳои саҳҳомӣ;

$B)ворид намудани тағйиру иловаҳо ба оинномаи ҷамъияти саҳҳомӣ;

$C)ба даст овардани қоғазҳои қимматнокӣ эммисионӣ дар ҳолатҳои пешбининамудаи қонуни мазкур; $D) таъсиси филиалҳо ва кушодани намояндагиҳои ҷамъияти саҳҳомӣ;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@154.Қонуни асосие,ки шароитҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии фаъолияти сармоягузориро дар иқтисоди миллӣ муайян менамояд:

$A)қонун «Дар бораи сармоягузориҳои хориҷӣ дар ҶТ»; $B)қонун «Дар бораи сармоягузорӣ» дар ҶТ; $C) қонун «Дар бораи фаъолияти сармоягузорӣ» дар ҶТ;

$D)Қонун «Дар бораи фаъолияти иқтисоди хориҷӣ»; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@155.Ҷамъияти саҳомӣ-ин ташкилоти тичоратие,ки:

$A) сармояи оинномавии он ба миқдори муайяни саҳҳмияҳо тақсим мешаванд;

$B) сармояи оинномавии он аз рӯи ҳисса муайян карда намешавад; $C)аз ҷониби дув а зиёда шахсони воқеӣ дар асосӣ шартнома таъсис гардидааст; $D)ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@156.Барномаи дастгирии соҳибкорӣ дар солҳои 2002-2005 коркардшуда такя мекард ба:

$A)суръат бахшидан ба роҳандозии илмию техникӣ; $B)қобилияти рақобат ва демократӣ пайдо кардани истеҳсолот; $C)такмил додани қонунгузорӣ, ки бо тараққиёти соҳибкории хурду миёна алоқаманданд; $D) ба хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ҷалб намудани захираҳои иловагии моддӣ ва молиявӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@157.Соҳибкор ин шахсе мебошад, ки ташабусс нишон медиҳад, механизмҳои иҷтимоӣ-иқтисодиро ташкил мекунад-ин ақидаи кадом олим мебошад:

$A)Дэвид Рикардо; $B)Йозеф Шумпетер; $C)Питер Друкер; $D)Алберт Шапиро;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@158.Моҳияти иқтисодии соҳибкорӣ дар чӣ зуҳур меёбад:

$A)дар тиҷоратӣ молу маҳсулот; $B)таваккал кардан дар ҷараёни фаъолият;

$C)дар гирифтани фоида; $D)дар истеҳсоли маҳсулот ва қонеъгардонидани талабот;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@159.Ба зараҳои шикастовар мансуб мешаванд:

$A)зарарҳое,ки андозаи он аз фоидаи ҳисоботии амалиёти соҳибкорӣ зиёд нест;

$B)зараҳое, ки андозаи он аз фоидаи ҳисоботи зиёдтар аст;

$C)зарарҳое, ки андозаи он аз имкониятҳои пулӣ ва боигарии молу мулкии соҳибкор аз ҳад зиёд мебошанд; $D.ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@160.Илмӣ-техникӣ ва ахбор ба кадом намуди соҳибкорӣ мансуб мебошад:

$A)соҳибкории тиҷоратӣ; $B)соҳибкории молиявӣ; $C)соҳибкории миёнаравӣ; $D)соҳибкории истеҳсолӣ;

@161.Кадом сохтор ширкати саҳомиро идора мекунад:

$A)шӯрои нозирон; $B)комиссияи тафтишотӣ; $C)комиссияи барҳамдиҳӣ;

$D)раёсат; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@162.Дивиденд – ин:

$A)даромадеро меноманд,ки аз ҳисоби захираҳои корхона ба саҳмдорон пардохт карда мешавад; $B)даромадеро меноманд,ки аз фурӯши саҳмияҳо ба даст оварда мешавад;

$C)даромадеро меноманд,ки байни саҳмиядорон аз ҳисоби қисми фоидаи софи ҷамъияти саҳомӣ пардохта мешавад; $D)даромадеро меноманд,ки байни саҳмгузорон аз ҳисоби фурӯши маҳсулот тақсим мешавад; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@163.Аз рӯи кадом намуди саҳмияҳо дивиденд дар як чанд сол як маротиба пардохт карда мешавад:

$A)тиллоӣ; $B)номӣ; $C)пешниҳодкунанда; $D)кумулятивӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@164.Саҳмиядор дорои ҳуқуқҳои зерин шуда наметавонад:

$A)ҳуқуқи иштирок дар идоракунии ҷамъият; $B)ҳуқуқи озодона ихтиёрӣ намудани саҳмияҳо; $C)ҳуқуқи гирифтани як қисми амвол ҳангоми барҳамхурии ҷамъияит;

$D)ҳуқуқи зиёд намудани арзиши саҳмия; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@165.Муҳити фаъолияти соҳибкорӣ – ин:

$A)бозор; $B)корхона; $C)қонун; $D)сарқонун; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@166.Шароитҳои инкишофи соҳибкориро муайян намоед:

$A)иқтисодӣ,тиҷоратӣ,иҷтимоӣ; $B)иқтисодӣ,иҷтимоӣ,ҳуқуқӣ;

$C)иқтисодӣ,иҷтимоӣ,ташкилӣ; $D)ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@167.Муҳити берунии соҳибкорӣ кадом зерсиситемаро дар бар мегирад:

$A)вазъи иқтисодӣ дар мамалакат ва минтақаҳо; $B)баланд бардоштани сатҳи иқтисодӣ ва илмӣ; $C) муайянкунии вазъи иҷтимоии аҳолӣ; $D)гузаронидани чорабиниҳои илмӣ;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@168.Муваффақияти соҳибкорӣ ба истифодаи омилҳои зерин вобаста аст:

$A)Омилҳои соҳибкорӣ; $B)Омилҳои психологӣ; $C)Омилҳои равонӣ; $D)Омилҳои ҳуқуқӣ;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@169.Саҳмияҳои номӣ саҳмияҳое,ки:

$A)ба соҳиби он ҳуқуқи овоздиҳӣ намедиҳад; $B)ҳуқуқи озодона ихтиёрдорӣ намудани саҳмияҳо; $C)саҳмияҳое,ки ному насаби саҳмиядор навишта шудааст,дар китоби махсус бақайдгирӣ сабт карда мешавад; $D)саҳмияҳое,ки озодона хариду фурӯш карда мешавад;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@170.Соҳибкор ин шахси боғайрат мебошад,ки дар шароити таваккали мӯътадил амал мекунад,ақидаи кадом олим аст:

$A)Йозеф Шумпетер; $B)Ричард Кантилон; $C)Дэвид Маклелланд; $D)Алберт Шапиро;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@171.Ба мақсадҳои соҳибкорӣ мансуб карда мешаванд:

$A)фоиданоки максималӣ аз хариди неъматҳои моддӣ ва хизматҳои ширкати муайян; $B)Афзоиши шуғл дар иқтисодиёт; $C)пўшонидани хароҷотҳо; $D)муққараркунии андозҳои мўътадил; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@172.Пасту баланд шудани воҳиди пули миллӣ ё ин ки қурби асъори хориҷӣ-ин:

$A)эҳтимоли хатари молиявӣ; $B)эҳтимоли хатари тиҷоратӣ; $C)эҳтимоли хатари бозорӣ;

$D)эҳтимоли хатари истеҳсолӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@173.Тақсимоти эҳтимоли зарар байни иштирокчиёни лоиҳа-ин:

$A)усулҳои асосии паст кардани зарарҳо; $B)сабабҳои бавуҷудоии зарарҳо;

$C)номувофиқии омилҳои истеҳсолот; $D)ҳамаи ҷавобҳо дуруст;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@174.Соҳибкор ин навовар аст:

$A)Йозеф Шумпетер; $B)Ричард Кантилон; $C)Дэвид Маклелланд; $D)Алберт Шапиро;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@175.Имконияти бозории моли ширкат бо омилҳои зерин муайян карда мешаванд:

$A)нархи максималӣ; $B)вазифаи шӯъбаи банақшагирӣ; $C)рақобатпазирии корхона;

$D)вазифаи шӯъбаи фурӯш; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@176.Таваккали тиҷоратӣ-ин:

$A)бо истеҳсол ва фурӯши маҳсулот алоқаманд аст; $B)бо пасту баланд шудани воҳиди пули миллӣ ё ин ки асъори хориҷӣ алоқаманд аст; $C)бо хариду фурӯши пул алоқаманд аст;

$D)дар ҷараёни фурӯши молҳои харидаи соҳибкор ва дар ҷараёни хадамотҳо ба вучуд меояд;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@177.Вазъи иқтисодӣ дар мамлакат ва минтақаҳо ин зерсиситемаи:

$A)муҳити берунии соҳибкорӣ; $B) муҳити дохилии соҳибкорӣ; $C)муҳити дохилӣ ва берунии соҳибкорӣ; $D)муҳити соҳибкорӣ; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@178.Дар корхонаҳое,ки ҳаҷми сармояи хориҷӣ аз 100 ҳазор доллари ИМА то зиёда аз 5 млн доллари ИМА-ро ташкил медиҳад аз супоридани андоз аз фоида аз чанд то чанд сол озод карда мешаванд:

$A) аз 2 то 4 сол; $B) аз 5 то 10 сол; $C) аз 2 то 5 сол; $D) аз 1 то 5 сол; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@179.Ҷамъиятҳои саҳомие, ки иштирокчиёнаш саҳмияҳои худро бе ризояти саҳмдорони дигар бегона карда метавонанд-ин :

$A)мҷамъияти саҳомии кушода; $B) ҷамъияти саҳомии пӯшида; $C) ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд; $D) ҷамъияти дорои масъулияташ номаҳдуд; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@180.Саҳмия – ин:

$A)қоғази қимматнокест,ки аз тарафи ҷамъияти саҳомӣ бароварда мешавад;

$B)қоғази қимматнокест,ки аз тарафи корхонаи муштарак бароварда мешавад;

$C) қоғази қимматнокест,ки аз тарафи давлат бароварда мешавад; $D) ҳамаи ҷавобҳо дуруст аст; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@181. Бозори коғазҳои қиматнок – ин:

$A) механизме мебошад, ки ба инвестор имкон медиҳад аз амалиётҳо бо коғазҳои қиматнок даромад гирад; $B) маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ оид ба ташкил ва истифодабарии фондҳои маблағҳои пулӣ мебошад; $C) маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ оид ба барориш ва муомилоти коғазҳои қиматнок байни иштирокчиёни он мебошад; $D) ҷое мебошад, ки асъори хориҷӣ фурӯхта мешавад; $E) ҷое мебошад, ки қоғазҳои қиматнок ва асъори хориҷӣ фурўхта мешавад..

@182. Саҳмияҳо тибқи қонунгузории Тоҷикистон мешаванд:

$A) номӣ ва манзурӣ; $B)бо гарав таъмин буда; $C) ордерӣ; $D) дисконтӣ; $E) бегарав.

@183. Соҳиби саҳмияи имтиёзнок ҳуқуқ надорад:

$A) барои дар навбати аввал қонеъ гардонидани талаботҳояш оид ба сахмияҳо хангоми бархамхурии ҷамъияти саҳомӣ; $B) барои гирифтани суди саҳмия; $C) барои овоздиҳӣ ҳангоми напардохтани суди саҳмияҳо; $D) барои овоздиҳӣ оиди масъалаҳои умумӣ;

$E) барои овоздиҳӣ масъалаҳои умумӣ ҳуқуқ доранд.

@184. Вомбарг – ин коғази қиматнокест, ки муносибатҳои қарзиро байни :

$A) саҳмдор ва эмитент ифода менамояд; $B) дорандаи он ва интишоргар ифода менамояд;

$C) қарздор ва бонк ифода менамояд; $D) корхона ва қарздор ифода менамояд;

$E) ҳамаи ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@185. Саҳмияи оддӣ коғази қиматноки _____________ мебошад.

$A) мӯҳлатнок; $B) бемӯҳлат; $C) қарзӣ; $D) ҳосилавӣ; $E) асосӣ.

@186. Дар рӯи сахмия арзиши ________________ нишон дода шуда аст.

$A) бозорӣ; $B) қурбӣ; $C) тавозунӣ; $D) номиналӣ; $E) эмиссионӣ.

@187. Вомбарг пӯшонида мешавад бо арзиши:

$A) номиналӣ; $B) бозорӣ; $C) эмиссионнӣ; $D) қурбӣ; $E) тавозунӣ.

@188.Аввал метавонад дода шавад:

$A) фақат барои қарздор; $B) фақат барои векселдиҳанда; $C) барои ҳама гунна шахсони аз рӯи вексел ӯҳдадор; $D) фақат барои индоссант; $E) фақат барои ўҳдадор.

@189.Опсион «пут» мебошад:

$A) опсиони америкоӣ; $B) опсион барои фурӯш; $C) опсиони аврупоӣ; $D) опсион барои харид; $E) опсиони японӣ.

@190. Дилер даромад мегирад дар намуди:

$A) ҳақки амал; $B) фарқияти байни нархи хариду – фурӯш;

$C) фоизҳо; $D) пардохтҳои мизоҷон; $E) пардохти фоизҳо.

@191. Бозори ғайрибиржавӣ наметавонад бошад:

$A) анъанавӣ; $B) номуташаккил; $C) муташаккил; $D) электронӣ;

$E) компютерикунонидашуда.@192. Арзиши бозории саҳмия бо хисоб ба 100 воҳиди пули номинал ном дорад:

$A) қурб; $B) арзиши тавозунӣ; $C) индекс; $D) арзиши барҳамдиҳӣ; $E) арзиши нигоҳдорӣ.

@193. Яке аз мақсадҳои бозхариди саҳмияҳои худ аз тарафи ҶС мебошад:

$A) гирифтани фоида дар намуди суди саҳмия; $B) ҳуқуқи овоз пайдо кардани роҳбарият дар маҷлиси саҳомон; $C) кам кардан сармояи оинномавӣ; $D) барҳамдиҳии ҶС;

$E) зиёд кардани саҳмияҳои имтиёзнок.

@194. Дисконт гуфта фахмида мешавад:

$A) илова ба нарх; $B) ду маротиба зиёд кардани арзиш; $C) тахфиф;

$D) даромад; $E) хароҷот.

@195. Агар дар вексел мӯҳлати пардохт нишон дода нашуда бошад, ҳисоб карда мешавад, ки вай бояд пардохт гардад:

$A) пас аз гузаштани як сол баъди додан; $B) ҳангоми манзур кардан; $C) якчанд вақт пас аз манзур кардан; $D) пас аз шаш моҳи додани он; $E) пас аз ду моҳ.

@196.Опсион «колл» мебошад:

$A) опсиони америкоӣ; $B) опсион барои фурӯш; $C) опсиони аврупоӣ; $D) опсион барои харид; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@197. Фаъоляит аз рўи ба ҳисоб гирифтани талаботу ўҳдадориҳои тарафҳо , ки дар ҳисобу китоб иштирок карда, дар натиҷаи бастани аҳд бо қоғазҳои қиматнок амалӣ карда мешавад, ном дорад:

$A) трастӣ; $B) депозитарӣ; $C) клирингӣ; $D) ба боварӣ асосёфта; $E) фаъолият оид ба нигоҳдорӣ реестр.

@198. Биржаи фондӣ наметавонад бошад:

$A) муташаккил; $B) анъанавӣ; $C) номуташаккил; $D) компютерикунонидашуда;

$E) ҳуҷҷатӣ.

@199. Ҳангоми ҳисобу китоби даромаднокии интиҳоӣ ҳатман бояд ба назар гирифта шавад:

$A) фурӯши сахмияҳо; $B) гирифтани суди саҳмияҳо; $C) гирифтани фоида;

$D) хариди саҳмия ва гирифтани суди саҳмия; $E) гирифтани қурби асъор.

@200. Ҳуқуқи афзалиятноки харидорӣ намудани саҳмияҳои саҳмдорони ҳамин ҷамъиятро сахмдороне доранд, ки:

$A) соҳиби саҳмияи имтиёзнок мебошанад; $B) соҳиби саҳмияи ҷамъияти саҳомии пӯшида (ҶСП) мебошанд; $C) соҳиби саҳмияи оддӣ мебошанд; $D) соҳиби саҳмияи чамъияти саҳомии кушода мебошанд; $E) соҳиби саҳмияи тиллоии ҷамъияти саҳомӣ кушода мебошад.

@201.Аксепт метавонад бошад:

$A) пурра, нопурра; $B) пурра, кисман; $C) номӣ, манзурӣ; $D) ордерӣ;

$E) ҳама ҷавобҳо нодурустанд.

@202. Дар кадом шакл вексел бароварда мешавад:

$A) хаттӣ; $B) ғайрихаттӣ; $C) ғайриҳуччатӣ; $D) электроннӣ; $E) ҳуҷҷатӣ.

@203. Опсионе, ки ба харидораш хуқуқ медихад нисбати дороии биржавӣ аҳди фурӯшро анҷом дихад, ном дорад:

$A) опсиони амрикоӣ; $B) опсион барои фурӯш; $C) опсиони аврупоӣ; $D) опсион барои харид;

$E) опсион барои хариду фурўш.

@204. Фаъолият оид ба идора кардани коғазхои киматнок ном дорад:

$A) трастӣ; $B) клирингӣ; $C) депозитарӣ; $D) фаъолият оид ба нигоҳдории реестр;

$E) ба бовари асосёфта.

@205. Коғази қиматнок – ин:

$A) ҳуҷҷате мебошад, ки бо риояи шакли муқарраргардида ва реквизитҳои ҳатмӣ ҳукуқи амволиеро тасдиқ менамояд, ки татбиқ ё гузашт кардани онҳо танҳо дар сурати нишон додани он имконпазир аст; $B) хуҷҷате мебошад, ки ба соҳибаш ҳуқуки гирифтани даромади комиссионӣ медиҳад; $C) ҳуҷҷате мебошад, ки ҳуқуқи истифодаи канданиҳои фоиданокро медиҳад; $D) ҳуҷҷате мебошад, ки барои гирифтани хизмати муайяни маишӣ ва коммуналӣ ҳуқуқ медиҳад; $E) ҳуҷҷтест, ки дорои арзиш мебошад, аммо реквизит надорад.

@206. Мувофиқи қонунгузории ҶТ ҳадди ниҳоии ҳуқуқи афзалиятноки ба даст овардани саҳмияхои ба фуруш мондашуда аз тарафи саҳомдорони ҶСП муқаррар шудааст:

$A) 10 рӯз; $B) 30 рӯз; $C) ду моҳ; $D) се моҳ; $E) шаш моҳ.

@207.Дар давоми кадом мӯҳлат сахмияҳои ҷамъияти саҳомие, ки ҳангоми ташкили он паҳн шудаанд, бояд пардохт гарданд:

$A) аз лаҳзаи қайди давлатӣ; $B) се мох аз лаҳзаи қайди давлатӣ; $C) шаш моҳ;

$D) 30 рӯз; $E) 45 рўз.

@208.Индоссамент мебошад:

$A) розигӣ барои пардохт; $B) ба зиммаи дигар шахс вогузор кардани ӯҳдадорӣ;

$C) қайди интиқолӣ; $D) қайди мақомоти ваколатдор; $E) ҳуҷҷат барои гирифтани қарз.

@209.Сертификати депозитӣ ин коғази қиматнокест, ки:

$A) ҳуқуқи сахмдорро барои гирифтани суди саҳмия медихад; $B) ҳуқуқи саҳмдорро барои идоракунии ҷамъияти саҳомӣ медиҳад; $C) ӯҳдадории эмитентро дар назди қарздиҳанда таҷассум менамояд; $D) маблағи пасандози ба бонк гузошта шударо тасдик менамояд ва ба амонатгузор ҳуқуқ медиҳад пас аз гузаштани мӯхлати муқарраргардида маблаги пасандоз ва фоизи онро гирад; $E) маблағи пасандози ба бонк гузошта шударо тасдиқ наменамояд.

@210. Опсионе, ки ба харидораш хуқуқ медихад нисбати дороии биржавӣ аҳди харидро анҷом дихад, ном дорад:

$A) опсиони амрикоӣ; $B) опсион барои фурӯш; $C) опсиони аврупоӣ; $D) опсион барои харид; $E) опсиони японӣ.

@211.Фаъолияте, ки ҷамъ, муайянкунӣ, таҳия, нигоҳдорӣ ва пешниҳоди маълумотро амалӣ гардонида ба муқаррар намудани соҳиби қоғази қиматнок дар санаи муайян имконият медиҳад, ном дорад:

$A) идоракунии коғазҳои қиматнок; $B) оид ба пешбурд ва нигоҳдории реестр;

$C) депозитарӣ; $D) клирингӣ; $E) фарвардӣ.

@212. Вобаста аз шакли барориш коғазҳои қиматнок мешаванд:

$A) мӯхлатнок, бемӯҳлат; $B) ҳуҷҷатӣ, ғайриҳуҷҷатӣ; $C) инвеститсионӣ, ғайринвеститсионӣ;

$D) давлатӣ; $E) ғайридавлатӣ.

@213. Ҳадди ниҳоии саҳмдорони ҷамъияти саҳомии шакли кушода (ҶСК):

$A) 50; $B) 100; $C) на зиёда аз 1000; $D) бе маҳдуд; $E) на зиёда аз 10 000

@214. Ҳадди ниҳоии саҳмдорони ҷамъияти саҳомии пӯшида тибқи қонунгузории ҶТ:

$A) 50; $B) 100; $C) на зиёда аз 1000; $D) бе маҳдуд; $E) 60.

@215.Қайди интиколӣ гуфта фахмида мешавад:

$A) авал; $B) аллонж; $C) аксепт; $D) индоссамент; $E) васиқа.

@216.Сертификати амонатӣ ин коғази қиматнокест, ки:

$A) ҳуқуқи сахмдорро барои гирифтани суди саҳмия медихад; $B) ҳуқуқи саҳмдорро барои идоракунии ҷамъияти саҳомӣ медиҳад; $C) ӯҳдадории эмитентро дар назди қарздиҳанда таҷассум менамояд; $D) маблағи пасандози ба бонк гузошта шударо тасдик менамояд ва ба амонатгузор ҳуқуқ медиҳад пас аз гузаштани мӯхлати муқарраргардида маблаги пасандоз ва фоизи онро гирад; $E) ҳуқуқи саҳмдоро барои гирифтани суди саҳмия намедиҳад.

@217. Кадом опсион метавонад хар вақт то ба охир расидани мӯхлати муомилоти он иҷро шавад:

$A) аврупоӣ; $B) асъорӣ; $C) америкоӣ; $D) фючерсӣ; $E) хитоӣ.

@218. Аз рӯи кадом коғазҳои киматнок реестр бурда мешавад:

$A) ордерӣ; $B) номӣ; $C) манзурӣ; $D) давлатӣ; $E) қарзӣ.

@219. Коғази қиматноке, ки дар шакли қайдҳои ҳисобии ташкилотҳои вобастакардашуда вуҷуд дорад, ном дорад:

$A) бемӯҳлат; $B) инвеститсионӣ; $C) ордерӣ; $D) ғайриҳуҷҷатӣ; $E) ба мўҳлат.

@220. Тибқи қонунгузории ҶТ ҳадди минималии сармояи оинномавии ҶСК муқаррар шудааст:

$A) на камтар аз 5000 сомонӣ; $B) на камтар аз 1000 сомонӣ; $C) на камтар аз 2000 сомонӣ.;

$D) на зиёда аз 10 000 сомонӣ; $E) на зиёда аз 100000 сомонӣ.

@221. Тибқи қонунгузории ҶТ ҳадди минималии сармояи оинномавии ҶСП муқаррар шудааст:

$A) на камтар аз 500 сомонӣ; $B) на камтар аз 1000 сомонӣ; $C) на зиёда аз 5000 сомонӣ;

$D) на зиёда аз 10 000 сомонӣ; $E) на зиёда аз 100000 сомонӣ.

@222. Шахсеро, ки қайди интиқолиро амалӣ мегардонад, ном мебаранд:

$A) индоссант; $B) индоссат; $C) авалист; $D) сессионер; $E) сармоягузор.

@223. Вобаста ба он ки чӣ тавр ҳуқуқҳои соҳибмулк амалӣ карда мешаванд, коғазҳои киматнок чудо мешаванд ба:

$A) номӣ, манзурӣ, ордерӣ; $B) ҳиссавӣ, қарзӣ; $C) ҳуҷчатӣ, ғайриҳуҷҷатӣ;

$D) давлатӣ, ғайридавлатӣ; $E)ҷойгиршуда ва эълоншуда.

@224. Кадом опсион метавонад фақат ба санаи иҷроиш амалӣ гардад:

$A) аврупоӣ; $B) асъорӣ; $C) америкоӣ; $D) фючерсӣ; $E) тоҷикӣ.

@225. Шахсе, ки қоғази қиматнокро ба муомилот баровардааст, ном дорад:

$A) миёнарави фондӣ; $B) сармоягузор; $C) интишоргар; $D) актуар; $E) соҳибкор.

@226. Бозори коғазҳои қиматнок – ин:

$A) механизме мебошад, ки ба инвестор имкон медиҳад аз амалиётҳо бо коғазҳои қиматнок даромад гирад; $B) маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ оид ба ташкил ва истифодабарии фондҳои маблағҳои пулӣ мебошад; $C) маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ оид ба барориш ва муомилоти коғазҳои қиматнок байни иштирокчиёни он мебошад; $D) ҷое мебошад, ки асъори хориҷӣ фурӯхта мешавад; $E) ҷое мебошад, ки қоғазҳои қимматнок ба пули миллӣ иваз мешавад.

@227. Саҳмияҳо тибқи қонунгузории Тоҷикистон мешаванд:

$A) номӣ ва манзурӣ; $B)бо гарав таъмин буда; $C) ордерӣ; $D) дисконтӣ; $E) камуллиятивӣ.

@228. Соҳиби саҳмияи имтиёзнок ҳуқуқ надорад:

$A) барои дар навбати аввал қонеъ гардонидани талаботҳояш оид ба сахмияҳо хангоми бархамхурии ҷамъияти саҳомӣ; $B) барои гирифтани суди саҳмия; $C) барои овоздиҳӣ ҳангоми напардохтани суди саҳмияҳо; $D) барои овоздиҳӣ оиди масъалаҳои умумӣ; $E) барои боз пас хондани саҳмияҳои харидааш.

@229. Вомбарг – ин коғази қиматнокест, ки муносибатҳои қарзиро байни :

$A) саҳмдор ва эмитент ифода менамояд; $B) дорандаи он ва интишоргар ифода менамояд;

$C) қарздор ва бонк ифода менамояд; $D) корхона ва қарздор ифода менамояд;

$E) ҷавобҳои оварда шуда нодурустанд.

@230. Шахсе, ки векселро дар натиҷаи қайди интиқолӣ гирифтааст, ном мебаранд:

$A) седент; $B) индоссат; $C) индоссант; $D) авалист; $E) сармоягузор.

@231. Кадом хусусиятро шартномаи фючерсӣ назар ба шартномаи форвардӣ доро намебошад:

$A) стандартӣ будан; $B) ғайрибиржавӣ будан; $C) иҷро шудан дар оянда; $D) нархи иҷроишаш кайд гардидаро; $E) шартномаи тарафайн.

@232. Иштирокчии бозори коғази қиматнокро, ки ба бозор молашро пешниход менамояд, ном мебаранд:

$A) инвестор; $B) миёнарави фондӣ; $C) ташкилоти хизматрасон; $D) эмитент; $E) ҷавобҳои оварда шуда нодурустанд.

@233.Объекти бозори коғазҳои киматнок мебошанд:
$A) иштирокчиён; $B) коғазҳои қиматнок; $C) маблағҳои пулӣ; $D) активҳои ҳақиқӣ; $E) маблағҳои қарзӣ.

@234. Сахмия шаҳодат медихад, ки соҳиби он мебошад:

$A) роҳбари корхона; $B) кредитори корхона; $C) саҳомдори корхона; $D) сохиби корхона;

$E) корманди корхона.

@235. Саҳмияхои имтиёзнок намешаванд:

$A) табдилпазир; $B) бозхондшаванда; $C) маҳдудшуда; $D) кумулятивӣ; $E) бозхонднашаванда.

@236. Вобаста ба эмитент (интишоргар) вомбаргҳо мешаванд:

$A)давлатӣ, корпоративӣ, хориҷӣ; $B) шахсӣ, давлатӣ; $C) шахсӣ ва хусусӣ; $D) миллӣ, байналхалқӣ; $E) минтақавӣ, миллӣ.

@237.Индоссамент бояд :

$A) бо шартҳо бошад; ©B) оддӣ ва ба ҳеҷ чиз вобаста набошад ; $C) бо ӯҳдадорӣ бошад;

$D) ба қисматҳо ҷудо шавад; $E) бе ўҳдадори бошад.

@238. Опсион «колл» ба соҳибаш:

$A) ҳуқуқи фурӯхатни активи дар опсион таҷассумёфтаро медиҳад; $B)ӯҳдадории харидорӣ намудани активи дар опсион таҷассумёфтаро медиҳад; $C) ҳуқуқи харидорӣ намудани активи дар опсион таҷассумёфтаро медиҳад; $D) ӯҳдадории фурӯхтани активи дар опсион таҷассумёфтаро медиҳад; $E) ҳуқуқ ва ўҳдадории фурўхтани активӣ дар опсион таҷассумёфтаро медиҳад.

@239. Иштирокчии бозори коғази қиматнокро, ки коғазҳои қиматноки ба муомилот баровардаро мехарад, ном мебаранд:

$A)эмитент; $B) ташкилоти хизматрасон; $C) инвестор; $D) палатаи клирингӣ;

$E) кредитор.

@240. Бозоре, ки дар он аҳдҳо бо коғазҳои қиматнок бо риояи расмиёт ва шартҳои ташкилкунандаи савдо амалӣ мегардад, ном дорад:

$A) асъорӣ; $B) номуташаккил; $C) муташаккил; $D) ғайрибиржавӣ; $E) бозори электронӣ.

@241.Саҳмияи имтиёзноки ҷамъшаванда (кумулятивӣ) – ин:

$A) саҳмияест, ки ҳуқуқи овоз медиҳад; $B) саҳмияест, ки имкони ивази онро ба оддӣ медиҳад;

$C) саҳмияест, ки имкони харидани ҷамъиятро медиҳад; $D) саҳмияе мебошад, ки суди саҳмияаш аз ҳисоби набудани фоидаи ҷамъияти саҳомӣ пардохта нашудааст ва дар солҳои минбаъда ҷуброн карда мешавад; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@242.Саҳмияи имтиёзноки табдилпазир – ин саҳмияест, ки:

$A) ҳуқуқҳои махсусро барои барориши иловагӣ медиҳад; $B) имкон медихад суди саҳмияи бештар гирифта шавад; $C) онро ба оддӣ табдил додан мумкин аст; $D) ба ҷамъяит имкон медиҳад, ки он бозхарид карда шавад; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@243. Тибқи қонунгузории ҶТ вомбаргҳо метавонанд бошанд:

$A) танҳо номӣ; $B) танҳо манзурӣ; $C) номӣ ва манзурӣ; $D) танҳо ордерӣ;

$E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@244. Қайди интиқолӣ амалӣ мегардад дар:

$A) тарафи ростаи вексел; $B) тарафи чапи вексел; $C) фақат дар аллонж; $D) дар тарафи ростаи аллонж; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@245. Шартҳои кадоме аз ин коғазҳои қиматноки ҳосилавӣ стандартизатсия нашудаанд ва бо розигии тарафайн муайян мегардад:

$A) опсион; $B) варрант; $C) фючерс; $D) форвард; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@246. Бастани аҳду паймонҳо бо коғазхои қиматнок аз номи худ ба манфиат ва аз ҳисоби шахси дигар бо супориши ў ном дорад:

$A) фаъолияти клирингӣ; $B) фаъолияти брокерӣ; $C) фаъолияти дилерӣ; $D) фаъолият оид ба идоракунии коғазҳои қиматнок; $E) ҷавобҳои овардашуда нодурустанд.

@247. Бозоре, ки дар он коғазҳои қиматноки нав интишоршуда аз ҷониби эмитент фурӯхта мешавад, ном дорад:

$A) асосӣ; $B) анъанавӣ; $C) биржавӣ; $D) аввалия; $E) дуюминдараҷа.

@248. Суди саҳмия даромадест, ки саҳомдор метавонад гирад аз ҳисоби:

$A) даромади пулии ҷамъияти саҳомӣ; $B) аз нав фурухтани он; $C) фоидаи умумӣ; $D) кисми фоидаи соф; $E) фонди захиравӣ.

@249. Мувофиқи қонунгузории ҶТ андозаи саҳмияҳои имтиёзнок дар сармояи оинномавии ҶC набояд бештар бошад аз:

$A) 30%; $B) 20%; ; $C) 25%; $D) 50%; $E) 75%.

@250. Кӣ ҳангоми амалӣ нашудани пардохтҳо аз рӯи вомбаргҳо ҷавобгариро ба ӯҳда дорад:

$A) кредитор; $B) соҳибмулк; $C) инвестор; $D) эмитент; $E) дилер.

@251. Аллонж мебошад:

$A) қайди интиқолӣ; $B) варақаи оддии ба вексел иловашуда; $C) варакаи шакли махсус;

$D) тарафи чапи вексел; $E) тарафи рости вексел.

@252. Иҷрои кадом коғази қиматноки ҳосилавӣ бояд бо расонидани активи дар он таҷассумёфта хотима ёбад:

$A) опсион; $B) форвард; $C) фючерс; $D) варрант; $E) вексел.

@253. Аз тарафи шахси ҳуқуқӣ бастани аҳду паймонҳо бо коғазхои қиматнок аз номи худ ва аз ҳисоби худ бо ўҳдадории бастани паймонҳо оид ба нархҳои хариду фурўш, ном дорад:

$A) ташкили савдо; $B) фаъолияти брокерӣ; $C) фаъолияти дилерӣ; $D) фаъолият оид ба идораи маҷмӯи коғазҳои қиматнок; $E) фаъолияти миёнаравӣ.

@254. Бозоре, ки дар он савдои коғазҳои қиматнок берун аз биржаи фондӣ амалӣ мегардад, ном дорад:

$A) электронӣ; $B) асосӣ; $C) ғайрибиржавӣ; $D) анъанавӣ; $E) хориҷӣ.

@255. Саҳмияи оддӣ коғази қиматноки _____________ мебошад.

$A) мӯҳлатнок; $B) бемӯҳлат; $C) қарзӣ; $D) ҳосилавӣ; $E) имтиёзнок.

@256. Дар рӯи сахмия арзиши ________________ нишон дода шуда аст.

$A) бозорӣ; $B) қурбӣ; $C) тавозунӣ; $D) номиналӣ.$E) интиқолӣ

@257. Вомбарг пӯшонида мешавад бо арзиши:

$A) номиналӣ; $B) бозорӣ; $C) эмиссионнӣ; $D) қурбӣ; $E) тавозунӣ.

@258.Опсион «пут» мебошад:

$A) опсиони америкоӣ; $B) опсион барои фурӯш; $C) опсиони аврупоӣ; $D) опсион барои харид; $E) опсион барои гарав.

@259. Дилер даромад мегирад дар намуди:

$A) ҳақки амал; $B) фарқияти байни нархи хариду – фурӯш; $C) фоизҳо;

$D) пардохтҳои мизоҷон; $E) музди маош.

Главный Редактор

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *