Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволномаҳо аз фанни Назария ва методикаи таълимии тарбияи ҷисмонӣ

1) Варзиш як рукни кадоме аз ин фанҳо ба ҳисоб меравад?

-гимнастика

+тарбияи ҷисмонӣ

-методика

-ин як фанни алоҳида аст

-ҷавобҳо нодуруст

2) Варзиш чист?

+фаъолияти мусобиқавӣ, бозигузаронӣ ва тайёрӣ барои он мебошад.

-раванди педагогӣ аст

-истифодаи машқҳои ҷисмонӣ ва навъҳои ҷисмонӣ аст

-як навъи тарбияи ҷисмонӣ аст

-вобастагии дараҷаи саломатӣ ва инкишоф аст

3) Асоси варзишро чӣ ташкил медиҳад?

-машқҳои гимнастикӣ

-машқҳои варзиши сабук

+машқҳои ҷисмонӣ

-машқҳои педагогӣ

-машқҳои психологӣ

4) Таркиби тарбияи ҷисмонӣ аз кадом қисматҳо иборат аст?

-таълимоти ҷисмонӣ

-варзиш, истироҳати бадан

-барқарорсозии ҳаракат

+ҷавобҳо дуруст

-ҷавобҳо нодуруст

5) Таълими ҷисмонӣ чист?

+раванди педагогӣ

-раванди психологӣ

-раванди физиологӣ

-раванди тиббӣ

-раванди биологӣ

6) Асоси илми тарбияи ҷисмонӣ кадоме аз ин фанҳо мебошад?

-тибби биологӣ

-биохимия

-генетика

-ҷавобҳо нодуруст

+ҷавобҳо дуруст

7) Организм- системаи мураккаби…?

+худтанзимкунанда ва худинкишофёфтаи биология мебошад

-равоншиносӣ мебошад

-худинкишофёфта мебошад

-худтанзимкунанда мебошад

-иникоскунанда мебошад

8) Муваффвқиятҳои илми тиббӣ-биологӣ дар асоси принсипҳои кадом фан фаҳмида мешавад?

-психология

+педагогика

-тарбияи ҷисмонӣ

-физиология

-фалсафа

9) Илми тиббӣ-биологӣ дар асоси принсипҳои педагогӣ ва кадом усулҳои таълимӣ сурат мегирад?

-машқгузаронӣ

-назария

-усули тарбияи ҷисмонӣ

-машқҳои варзиш

+ҷавобҳо ҳамааш дуруст

10) Ташаккули организм дар кадом давраи зиндагӣ ба амал меояд?

+дар тамоми давраи зиндагӣ

-синни барвақти ҷавонӣ

-синни ҷавонӣ

-синни мактабӣ

-синни калонсолӣ

11) Давраи ташаккули инсонро чӣ меноманд?

-микрографӣ

-антографӣ

+онтогенез

-плеонтология

-демография

12) Қадкашии инсон то синни чандсолагӣ давом мекунад?

-10 солагӣ

-15 солагӣ

+20 солагӣ

-27 солагӣ

-30 солагӣ

13) Инкишофёбии организм аз ҷиҳати ҷисмонӣ чанд давраро дар бар мегирад?

+2

-3

-4

-5

-6

14) Организм чӣ гуна система мебошад?

-анатомӣ, математикӣ

-содда

+мураккаб

-таносуб

-физиологӣ,таърихӣ

15) Зиёда аз чанд фоизи бемориҳои имрӯзаи инсонҳо аз ҳолати экологии сайёра вобаста мебошад?

-70%

+80%

-90%

-89%

-95%

16) Барои он ки организми одам нағз ташаккул ёбад чӣ кор кардан лозим аст?

-машқҳои сабук

-машқҳои вазнин

-варзищи умумӣ

-кори рӯҳӣ

+ҳамаи узвҳоиорганизм фаъолияти дуруст кунад

17) Аз ҷиҳати ҷисмонӣ дар ҳолати оромӣ ба шуши одам дар як сония чӣ қадар ҳаво ворид мешавад?

-4-6 л

-7-9 л

+5-9 л

-10-11 л

-9-14 л

18) Варзишгароне, ки ба машқ сару кор доранд дар муддати 10-11 дақиқа дар шуш чанд литр ҳаво ворид мешавад?

+150 л

-140 л

-130 л

-160 л

-170 л

19) Манбаи асосии ҳаёти солим кадоме аз инҳо мебошад?

+тарбияи ҷисмонӣ

-таърих

-биохимия, тиб

-гигиена,фалсафа

-ситология, философия

20) Дар рафанди тарбияи ҷисмонӣ усулҳои умумии педагогӣ чанд хислатро доро мебошад?

+4

-6

-8

-10

-14

21) Усули муайяни машқҳо чанд қисматро дар бар мегирад?

-3

+2

-1

-4

-6

22) Шарти аввали ғизогирӣ дар тарбияи ҷисмонӣ чанд намуд аст?

-2

+3

-4

-6

-10

23)Дар назди тайёрии умумии ҷисмонӣ чанд масъала гузошта шудааст?

-15

-10

-6

+4

-2

24) Дар замони имрӯза варзиш ба чанд самт равона шудааст?

+2

-4

-6

-8

-10

25) Мақсади тайёрии варзиши умумихалқӣ аз чӣ иборат аст?

-мустаҳкам намудани саломатӣ

-беҳтар намудани ҳолати ҷисмонӣ

-истироҳати фаъолона

-ҷавобҳо дуруст

-ҷавобҳо нодуруст

26) Сатҳи тайёрии варзишгар кадом аломатҳоро дар бар мегирад?

-давидан, истироҳат

-рӯҳӣ, техникӣ

+техникӣ, рӯҳӣ, ҷисмонӣ

-ҷисмонӣ, ақлӣ, варзишӣ

-ҷавобҳо нодуруст

27) Машғулиятҳои машқи мустақилона аз чанд қисм иборат аст?

-3

-4

-6

-10

-14

28) Қисми тайёрӣ ба чанд гурӯҳ ҷудо мешавад?

+2

-3

-4

-6

-7

29) Қисми машқҳои умумии тарақидиҳанда роҳгардӣ чанд дақиқаро дар бар мегирад?

-10-15 д

-10-11 д

-6-8 д

+2-3 д

-1-2 д

30) Дар машқи умумӣ бояд чанд дақиқа оҳиста давидан лозим аст?

-4-6 д

+6-8 д

-8-10 д

-10-12 д

-12-14 д

31) Машқҳоро аз кадом гурӯҳи мушакҳо сар кардан лозим аст?

+даст ва китф

-пой ва миён

-миён ва гардан

-пой ва даст

-тамоми бадан дар як вақт

32) Дар ҳолати ҷамъбаст намудани машқ бояд чанд дақиқа оҳиста – оҳиста давидан лозим аст?

-1-2д

-1-5д

+3-8д

-2-4д

-5-6 д

33) Худназоратӣ метавонад кадом хислати илмӣ дошта бошад?

-тиббӣ-биологӣ

-физикӣ, ҷисмонӣ

+тиббӣ, педагогӣ

-педагогӣ, анатомӣ

-тиббӣ, геологӣ

34) Ба нишондодҳои худназоратӣ кадоме аз инҳо дохил мешавад?

-ҳолати кайфият

-будан ё набудани касалӣ ё нохушӣ

-хоб, иштҳо, муносибат

+ҷавобҳо дуруст

-ҷавобҳо нодуруст

35) Ба нишондоди воқеӣ дохил мешавад?

-суръати набз, қувваи мушакҳо

-ҳаҷми ҳаво дар шуш

-натиҷаҳои варзишӣ

+ҷавобҳо дуруст

-ҷавобҳо нодуруст

36) Ҳолат – ин вазъи шахсии ҳолати организм мебошад ва кадом аломатҳоро зоҳир мекунад?

+хуб, қаноатбахш, бад

-бад, олӣ, ҳаракаткунанда

-хуб, бад

-миёна, қаноатбахш

-ҷавобҳо дуруст

37) Баъди кори вазнини ҷисмонӣ набз ба ҳолати аввала чанд дақиқа пас бар мегардад?

-10-15д

-15-20д

+20-30д

-25-30д

-30-40д

38) Писарон бояд дар чанд сония 100 м-ро бо баҳои аъло даванд?

-11,4

-12,4

+13,4

-14,5

-14,4

39) Барои писарон ба баҳои аъло супоридан дар турник чанд маротиба вобаста шудааст?

+15

-16

-18

-20

-25

40) Барои духтарон ба масофаи 100 м- ро ба баҳои аъло супоридан чанд сония лозим аст?

+6,15

-7,15

-7,50

-8,15

-13,4

41) Дар бозии се пой дар ҳар як давр чанд ҷуфт иштирок мекунад?

-1-2

+3-4

-5-6

-7-8

-10-12

42) Масофаи тахминии бозии ба се пой чанд метрро дар бар мегирад?

-7-11м

-10-15м

+15-20м

-20-25м

-25-30м

43) Мардҳо аз ҷои ист бояд чанд метрдарозӣ ҷаҳиданашон лозим аст?

+1,90

-2,20

-2,90

-3,20

-3,90

44) Ҷаҳидан аз ҷои ист барои занҳо чанд метр вобаста шудааст?

-1,30

+1,50

-2,30

-2,50

-2,80

45) Варзишгароне, ки бисёр ба машқ сару кор доранд дар муддати 10-11 дақиқа аз шушашон чанд литр ҳаво хориҷ мешавад?

-100л

+150л

-160л

-170л

-180л

46) Кадоме аз ин олимон ибораи нави тиббӣ миқдори саломатиро дохил намуд?

+М.М.Амосов

-Иззатов Л.А

-Саидова О.Р

-Епифанов В.А.

-Баргуков И.С.

47) Агар организми инсон қувваи бисёртарро гирад ва кам хориҷ кунад дар организми инсон чӣ ба вуҷуд меояд?

-камҳаракатӣ

+нобаробарӣ

-мондашавӣ

-хароб шудани мушакҳо

48)Бисёр истифодабарии маводҳои спиртӣ барои фаъолияти кадоме аз ин узвҳо зараровар аст?

-ҷигар

-гурдаҳо

+шуш

-меъда

49) Кадоме аз инҳо қувватнокиро паст мекунад?

-тамокукашӣ

-шаробнӯшӣ

-истифодаи маводи гераин

+сигоркашӣ

50) Арақхӯрӣ ба кадом узвҳо таъсир мерасонад?

-дил

-ҷигар

-шуш

+тамоми организм

51) Омодагии ҷисмонӣ чист?

-як навъи тарбияи ҷисмонӣ

-як навъи инкишоф

-як навъи ҳаракат

+як навъи тарбияи ҷисмонӣ, инкишоф ва мукаммал гардондани сифати ҳаракатҳои ҷисмонӣ ва фаъолияти варзиширо меноманд.

52) Иҷтимоият чист?

+шакли ба худ хоси моҳияти инсон

-як навъи инкишоф

-як навъи ҳаракат

-як навъи тарбияи ҷисмонӣ

53) Организм чӣ гуна система мебошад?

-анатомӣ, математикӣ

-содда

+мураккаб

-таносуб

-физиологӣ,таърихӣ

54) Зиёда аз чанд фоизи бемориҳои имрӯзаи инсонҳо аз ҳолати экологии сайёра вобаста мебошад?

-70%

+80%

-90%

-89%

-95%

55) Асоси варзишро чӣ ташкил медиҳад?

-машқҳои гимнастикӣ

-машқҳои варзиши сабук

+машқҳои ҷисмонӣ

-машқҳои педагогӣ

-машқҳои психологӣ

56) Асоси илми тарбияи ҷисмонӣ кадоме аз ин фанҳо мебошад?

+тибби биологӣ

-биохимия

-генетика

-ҷавобҳо нодуруст

-ҷавобҳо дуруст

57) Варзиш чист?

+фаъолияти мусобиқавӣ, бозигузаронӣ ва тайёрӣ барои он мебошад.

-раванди педагогӣ аст

-истифодаи машқҳои ҷисмонӣ ва навъҳои ҷисмонӣ аст

-як навъи тарбияи ҷисмонӣ аст

-вобастагии дараҷаи саломатӣ ва инкишоф аст

58) Таркиби тарбияи ҷисмонӣ аз кадом қисматҳо иборат аст?

-таълимоти ҷисмонӣ

-варзиш, истироҳати бадан

-барқарорсозии ҳаракат

+ҷавобҳо дуруст

-ҷавобҳо нодуруст

59) Худназоратӣ метавонад кадом хислати илмӣ дошта бошад?

-тиббӣ-биологӣ

-физикӣ, ҷисмонӣ

+тиббӣ, педагогӣ

-педагогӣ, анатомӣ

-тиббӣ, геологӣ

60) Ба нишондоди воқеӣ дохил мешавад?

-суръати набз, қувваи мушакҳо

-ҳаҷми ҳаво дар шуш

-натиҷаҳои варзишӣ

+ҷавобҳо дуруст

-ҷавобҳо нодуруст

61) Писарон бояд дар чанд сония 100 м-ро бо баҳои аъло даванд?

-11,4

-12,4

+13,4

-14,5

-14,4

62) Барои писарон ба баҳои аъло супоридан дар турник чанд маротиба вобаста шудааст?

+15

-16

-18

-20

-25

63) Ба нишондодҳои худназоратӣ кадоме аз инҳо дохил мешавад?

-ҳолати кайфият

-будан ё набудани касалӣ ё нохушӣ

-хоб, иштҳо, муносибат

+ҷавобҳо дуруст

-ҷавобҳо нодуруст

64) Ҳолат – ин вазъи шахсии ҳолати организм мебошад ва кадом аломатҳоро зоҳир мекунад?

+хуб, қаноатбахш, бад

-бад, олӣ, ҳаракаткунанда

-хуб, бад

-миёна, қаноатбахш

-ҷавобҳо дуруст

65) Таркиби тарбияи ҷисмонӣ аз кадом қисматҳо иборат аст?

-таълимоти ҷисмонӣ

-варзиш

-истироҳати бадан

-барқарорсозии ҳаракат

+ҳамаи ҷавобҳо дуруст

66) Варзиш чист?

-як навъи таълимоти ҷисмонӣ

-яке аз навъҳои истироҳати бадан

-барқарорсозии ҳаракат

-ҳамаи ҷавобҳо дуруст

+як рукни тарбияи ҷисмонӣ буда, дар шакли таҷрибаи махсуси омодагии инсон ба мусобиқот ташаккул ёфтааст

67) Такомули ҷисмонӣ чист?

+раванди тагйирёбии шакл ва вазифаҳои бадан зери таьсири шароитҳои табиӣ

-як навъи варзиш

-шохаи тарбияи ҷисмонӣ

-ҳамаи ҷавобҳо дуруст

-ҳамаи ҷавбоҳо нодуруст

68) Зиёда аз чанд фоизи бемориҳои имрўзаи инсон аз ҳолати экологии сайёра вобаста мебошад,

-90%

-55%

-79%

-47%

+80%

69) Саломатиро ба чанд гурўҳ ҷудо мекунанд?

– 4

-5

+3

-2

-8

70) Намудҳои саломатӣ кадомҳоянд?

-рўҳӣ

-саломатии ҷисмонӣ

-ҷамъиятӣ

+саломатии ҷисмонӣ, рўҳӣ ва ҷамъиятӣ

-ҷавоби дуруст нест

71) Саломатии ҷисмонӣ аз чӣ вобаста мебошад?

+ҳолатии табиӣ

-майнаи сар

-сифати фикркунӣ

-тараққиёти зиндагии маънавӣ

-ҳамаи ҷавобҳо дуруст

72) Саломатии рўҳи аз чӣ иборат аст?

-ҳолатии табиӣ

+майнаи сар

-сифати фикркунӣ

-тараққиёти зиндагии маънавӣ

-ҳамаи ҷавобҳо дуруст

73)Саломатии ҷамъиятӣ аз чӣ иборат аст?

-ҳолатии табиӣ

-майнаи сар

-сифати фикркунӣ

+тараққиёти зиндагии маънавӣ

-ҳамаи ҷавобҳо дуруст

74) Дар ҳолати оромӣ дар 1 дақиқа дар ба шуш чанд литр ҳаво дохил мешавад?

-2-3 л

-4-6 л

+5-9 л

-6-11 л

-3-8 л

75) Њаёти солим дар таркиби худ кадом элементҳоро доро мебошад?

-тартиби муайяни меҳнат

-рафъ кардани одатҳои бад

-тозагии шахсӣ

-хўрока

+ҳамаи ҷавобҳо дуруст

76) Тадбирҳои ҳаёти солим кадомҳояд?

-пешгирии сигоркашӣ

-пешгирии арақхўрӣ

-пешгирии нашъамандӣ

+ҳамаи ҷавобҳо

77) Тартиби хўрок аз чанд қонуни асосӣ иборат аст?

– 5

-7

-1

-4

+2

78)Хосияти асосии тавсиядиҳии инкишофи ҷисмонии инсон кадомхоянд?

-қувва

-тезӣ

-мулоимӣ

+ҳамаи ҷавобҳо

-пуртоқатӣ

79) Усули сенсорикӣ аз кадом намудҳо иборат аст?

-усул барои ҳис кунии ҳаракат

-усул бо истифодаи воситаҳои варзишӣ

-усули ғолиб баромадан

– усул барои ҳис кунии ҳаракат, усули ғолиб баромадан

+ усул барои ҳис кунии ҳаракат, усули ғолиб баромадан, усул бо истифодаи воситаҳои варзишӣ

80) Ќисмати машқҳои умуми тараққидиҳандаи роҳгардӣ чанд дақиқаро ташкил медиҳад?

+2-3 дақиқа

-6-8 дақиқа

-5-6 дақиқа

-3-5 дақиқа

-Љавоби дуруст нест

81) Ќисмати машқҳои умуми тараққидиҳандаи оҳиста давидан чанд дақиқаро ташкил медиҳад?

-2-3 дақиқа

+6-8 дақиқа

-5-6 дақиқа

-3-5 дақиқа

-Љавоби дуруст нест

82) Дар машғулиятҳои таълимии тарбияи ҷисмонӣ суръати набз дар сарбории миёна ба чанд з/дақиқа мерасад?

-120-130 з/дақиқа

+130-150 з/дақиқа

-140 з/дақиқа

-180-200 з/ дақиқа

-ҷавоби дуруст нест

83) Дар машқҳои варзишӣ, ки сарбории ҷисмонӣ зиёд мешавад, суръати набз ба чанд з/дақиқа мерасад?

-120-130 з/дақиқа

-130-150 з/дақиқа

-140 з/дақиқа

+180-200 з/ дақиқа

-ҷавоби дуруст нест

84) Ба нишондодҳои худназоратӣ кадоме аз инҳо дохил мешавад?

-ҳолати кайфият

-будан ё набудани касалӣ ё нохушӣ

-хоб, иштҳо, муносибат

+ҷавобҳо дуруст

-ҷавобҳо нодуруст

85) Ҳолат – ин вазъи шахсии ҳолати организм мебошад ва кадом аломатҳоро зоҳир мекунад?

+хуб, қаноатбахш, бад

-бад, олӣ, ҳаракаткунанда

-хуб, бад

-миёна, қаноатбахш

-ҷавобҳо дуруст

86) Таркиби тарбияи ҷисмонӣ аз кадом қисматҳо иборат аст?

-таълимоти ҷисмонӣ

-варзиш

-истироҳати бадан

-барқарорсозии ҳаракат

+ҳамаи ҷавобҳо дуруст

87) Саломатии рўҳи аз чӣ иборат аст?

-ҳолатии табиӣ

+майнаи сар

-сифати фикркунӣ

-тараққиёти зиндагии маънавӣ

-ҳамаи ҷавобҳо дуруст

88) Дар ҳолати оромӣ дар 1 дақиқа дар ба шуш чанд литр ҳаво дохил мешавад?

-2-3 л

-4-6 л

+5-9 л

-6-11 л

-3-8 л

89) Варзиш як рукни кадоме аз ин фанҳо ба ҳисоб меравад?

-гимнастика

+тарбияи ҷисмонӣ

-методика

-ин як фанни алоҳида аст

-ҷавобҳо нодуруст

90) Асоси варзишро чӣ ташкил медиҳад?

-машқҳои гимнастикӣ

-машқҳои варзиши сабук

+машқҳои ҷисмонӣ

-машқҳои педагогӣ

-машқҳои психологӣ

91) Тадбирҳои ҳаёти солим кадомҳояд?

-пешгирии сигоркашӣ

-пешгирии арақхўрӣ

-пешгирии нашъамандӣ

+ҳамаи ҷавобҳо

92) Усули сенсорикӣ аз кадом намудҳо иборат аст?

-усул барои ҳис кунии ҳаракат

-усул бо истифодаи воситаҳои варзишӣ

-усули ғолиб баромадан

– усул барои ҳис кунии ҳаракат, усули ғолиб баромадан

+усул барои ҳис кунии ҳаракат, усули ғолиб баромадан, усул бо истифодаи воситаҳои варзишӣ

93) Давраи ташаккули инсонро чӣ меноманд?

-микрографӣ

-антографӣ

+онтогенез

-плеонтология

-демография

94) Барои он ки организми одам нағз ташаккул ёбад чӣ кор кардан лозим аст?

-машқҳои сабук

-машқҳои вазнин

-варзищи умумӣ

-кори рӯҳӣ

+ҳамаи узвҳоиорганизм фаъолияти дуруст кунад

95)Дар назди тайёрии умумии ҷисмонӣ чанд масъала гузошта шудааст?

-15

-10

-6

+4

-2

96) Машқҳоро аз кадом гурӯҳи мушакҳо сар кардан лозим аст?

+даст ва китф

-пой ва миён

-миён ва гардан

-пой ва даст

-тамоми бадан дар як вақт

97) Ба нишондоди воқеӣ дохил мешавад?

-суръати набз, қувваи мушакҳо

-ҳаҷми ҳаво дар шуш

-натиҷаҳои варзишӣ

+ҷавобҳо дуруст

-ҷавобҳо нодуруст

98) Баъди кори вазнини ҷисмонӣ набз ба ҳолати аввала чанд дақиқа пас бар мегардад?

-10-15д

-15-20д

+20-30д

-25-30д

-30-40д

99) Агар организми инсон қувваи бисёртарро гирад ва кам хориҷ кунад дар организми инсон чӣ ба вуҷуд меояд?

-камҳаракатӣ

+нобаробарӣ

-мондашавӣ

-хароб шудани мушакҳо

100) Тадбирҳои ҳаёти солим кадомҳояд?

-пешгирии сигоркашӣ

-пешгирии арақхўрӣ

-пешгирии нашъамандӣ

+ҳамаи ҷавобҳо

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *