Тестовые вопросы с ответами и без ответами

Саволҳои тестӣ аз фанни сиёсатшиносӣ

Калидҳояш дар охирон саҳифа

1.

Ҷавоби дурустро муайян кунед? Кадоме аз мафҳумхо ба мафҳуми иҷимтоигардии (сосиализасияи) сиёсӣ рост меояд?

$А) таъсиррасонии давлат ба иқтисодиёт;

$В) фаъолияти ҳизбҳо дар мубориза барои ғасб кардани ҳокимият;

$С) раванди азхудкунии арзишҳои сиёсӣ;

$D) раванди тарбия дар оила;

$Е) меъёрхои фарханги сиёси.

2.

Ҷавоби дурустро муайян кунед. Иҷимтоигардии (сотсиализасияи) сиёсӣ:

$А) дар давраи кудаки тўл мекашад;

$В) дар ҷавони ба миён меояд;

$С) вақте ба амал меояд, ки инсон ба балоғат мерасад;

$D) тамоми давраҳои ҳаётро дарбар мегирад;

$Е) дар пиронсолӣ ба вуҷуд меояд.

3.

Кадоме аз андешаҳо дуруст аст?

$А) системаҳои сиёсии давлат – ин системаи органҳои давлатӣ;

$В) системаҳои сиёсии давлат – ин системаи ташкилотҳои ҷаъмиятӣ;

$С) системаҳои сиёсии давлат – ин ташкилотҳое, ки бо максадҳои сиёсӣ сохта шудаанд;

$D) системаҳоии сиёсии давлат – ин давлат; системаи органҳои давлатӣ; ҳизбҳои сиёси, ташкилотҳои ҷаъмияти, фарханги сиёси ва равандхои сиёси мебошад;

$Е) системаҳои сиёсии давлат – ин фарҳанги сиёсӣ ва рафтори сиёсӣ мебошад.

4.

Нишонаҳои давлатро муайян намоед?

$A) ҳокимияти оммавӣ, мавҷудияти ҳудуд ва тақсимоти аҳолӣ дар ҳудуд, соҳибихтиёрӣ ва ғункунии андоз;

$B) ҳокимияти оммавӣ, мавҷудияти ҳудуд, қувваҳои мусаллаҳ, суд ва прокуратура;

$C) ҳокимияти оммавӣ, мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия, суд ва гирифтани андоз;

$D) ҳокимияти оммавӣ, мавҷудияти мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия, суд;

$E) мақомоти қонунгузорӣ, иҷроия, суд ва гирифтани андоз ва соҳибихтиёрӣ.

5.

Давлат аз дигар созмонҳою ташкилотҳо бо чӣ фарқ мекунад?

$A) бо доштани сохтор;

$B) бо доштани аломат ва пулу арзи миллӣ;

$C) бо аломатҳо, вазифаҳо ва механизми маҷбурсозӣ;

$D) бо қонуният, тартиботи ҳуқуқӣ ва чораандешӣ;

$E) бо парчам, нишон ва суруди расмӣ.

6.

Кадом яке аз ин ибораҳо нишонаҳои давлати ҳуқуқбунёдро нишон медиҳад?

$A) доштани марзҳои маъмурӣ;

$B) доштани конститутсия ва шаҳрвандӣ;

$C) доштани мақомоти олии ҳокимияти давлатӣ;

$D) кафолатҳои ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ва шаҳрванд;

$E) мавҷудияти мақомоти марказӣ ва маҳаллӣ.

7.

Кадоме аз андешаҳо ба режими сиёсии демократӣ рост меояд?

$А) Дар режими деморкатӣ ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, тақсимоти ҳокимият ва низоми бисёрҳизбӣ вучуд дорад;

$В) Дар режими деморкатӣ ҳуқуқ ва озодиҳои инсон ҳимоя карда намешавад;

$С) Дар режими деморкатӣ танҳо интихоботи президент вуҷуд дорад;

$D) Дар режими деморкатӣ сохтори давлатӣ бояд ба таври унитарӣ ташкил шавад;

$Е) Дар режими деморкатӣ озодиҳои инсон ва низоми бисёрҳизбӣ вуҷуд дорад.

8.

Кадоме аз ин ҷавобҳо дуруст аст? Тақсимоти ҳокимият ин:

$A) Асоси давлатдорӣ мебошад;

$B) Рукнҳои давлат аст;

$C) Шохаҳои ҳокимияти давлатӣ аст, нишонаи давлати демократӣ аст;

$D) Асоси сиёсати давлат аст;

$Е) Асоси ҳокимият аст.

9.

Волоияти қонун чӣ маънӣ дорад?

$A) Баробарҳуқуқии ҳама дар назди қонун;

$B) Баробарҳуқуқии ҳама дар назди ҷамъият;

$C) Баробарҳуқуқии ҳама дар назди давлат;

$D) Баробарҳуқуқии ҳама дар назди ҳаёти сиёсӣ;

$E) Баробарҳуқуқии ҳама дар назди мақомоти олии қонунгузор.

10.

Функсияи давлатро амиқ созед.

$A) Инкишофи марҳилавии давлат аст;

$B) Вазифаҳои асосии давлат аст;

$C) Самтҳои асосии фаъолияти давлат аст;

$D) Нақшаҳои инкишофи ояндаи давлат аст;

$E) Нақшаҳои иҷтимоӣ- иқтисодии давлат дар имрўзу оянда аст.

11.

Мисъраи мазкур ба калами кадом мутафаккир дахл дорад: «Бани одам аъзои якдигаранд»?

$А) А. Дониш;

$В) А. Чоми;

$С) Хофиз;

$D) С. Айни;

$Е) Саъди.

12.

Намуди функсияҳои давлатро нишон диҳед.

$A) Нақшаҳои дурнамои инкишофи дохил ва хориҷи кишвар;

$B) роҳҳои cиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар;

$C) принсипҳои фаъолияти давлат дар дохил ва хориҷи кишвар;

$D) самти фаълияти давлат дар хориҷи кишвар;

$E) дохилӣ ва берунӣ.

13.

Шаклҳои давлатдории Ҷумҳуриявиро муайян созед?

$А) Ҷумҳурии иттифокӣ;

$B) ҷумҳурии федеративӣ;

$C) ҷумҳурии унитарӣ;

$D) ҷумҳурии парлумонӣ ва президентӣ;

$E) ҷумҳуриҳои федеративӣ (иттифоқӣ) ва унитарӣ.

14.

Иборҳои зерин ба кадоме аз ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи мансуб мебошад:«Ҳар инсон ҳақ дорад, ки озодона тағйири макон кунад ва дар ҳудуди ҳар давлат маҳалли зист ихтиёр кунад»1 ё «Ҳар одам ҳуқуқ дорад, ки ҳар кишвар, аз ҷумла кишвари худро тарк кунад ва ба кишвари худ бозгардад»2.

$А) Конститутсияи Чумҳурии Тоҷикистон;

$B) Акти ҷамъбастии Маҷлиси бехатарӣ ва ҳамкорӣ дар Европа;

$C) Эъломияи умумии ҳуқуқи башар;

$D) Эъломияи ҳуқуқи кудак;

$Е) Эъломияи иҷтимоии инсон.

15.

Фарқи ҷумҳурии парлумонӣ аз президентӣ дар чи ифода меёбад?

$A) Дар иҷроиши вазифаҳо ва функсияҳо;

$B) дар тақсимоти вазифа дар сохтори ҳукумат;

$C) дар таъсисдиҳии ҳукумат;

$D) дар интихоби ҳукумат;

$E) дар интихоби ҳукумат ва президент.

16.

Монархия чи гуна шакли давлатдорӣ аст?

$A) Давлатдориест, ки сарвари ҳокимияти иҷроияро халқ интихоб менамояд;

$B) давлатдориест, ки сарвари ҳокимияти иҷроияро монарх (шоҳ, султон, амир,

губернатор ва ғ.) таъин менамояд;

$C) давлатдориест, ки ҳокимияти иҷроия ва монархро халқ интихоб менамояд;

$D) давлатдориест, ки ҳокимияти олӣ ба ихтиёри намояндагони халқ вогузор шудааст;

$E) давлатдориест, ки ҳокимияти олӣ қисман ё пурра дар ихтиёри сарвари давлат аст.

17.

Шаклҳои идоракунии давлатро муайян созед.

$A) идоракунии демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд;

$B) идоракунии мусолиҳаи миллӣ;

$C) идоракунии президентӣ ва парлумонӣ;

$D) идоракунии парламентӣ ва монархия;

$E) идоракунии ҷумҳурӣ ва монархия.

18.

Ҷумҳурӣ аз монархия бо кадом сифатҳояш фарқ мекунад?

$A) Ҳокимияти давлатӣ ба воситаи мақомоте амали карда мешавад, ки онҳо ба муҳлати муайян интихоб карда мешаванд;

$B) Ҳокимияти давлатӣ ба воситаи мақомоте амалӣ карда мешавад, ки онҳо ба мўҳлати номуайян интихоб карда мешаванд;

$C) ҳокимияти давлатӣ ба воситаи мақомоте амалӣ карда мешавад, ки онҳо ба мўҳлати муайян таъин карда мешаванд;

$D) ҳокимияти давлатӣ ба воситаи мақомоте амали карда мешавад, ки онҳо бо халқ робита надоранд;

$E) ҳокимияти давлатӣ ба воситаи мақомоте амали карда мешавад, ки онро сарвари давлат таъин менамояд.

19.

Конфедератсия чӣ гуна давлат аст?

$A) Давлати иттифоқӣ;

$B) иттиҳоди давлатҳои муштарак;

$C) воҳидҳои марзию маъмурии давлатҳои гуногун;

$D) иттиҳоди ҳарбию сиёсии давлатҳои ҷудогона;

$E) иттиҳоди ҳарбию сиёсии ҳамаи давлатҳо.

20.

Федератсия аз конфедератсия бо чӣ фарқ мекунад?

$A) Бо шумораи аъзо ва мақомоти ҳокимияти олӣ;

$B) бо шаҳрванди воҳидҳои марзию маъмурӣ;

$C) бо доштани қувваҳои ягонаи мусаллаҳ;

$D) бо марзи ягона ва сиёсати ягона;

$E) мақомоти ҳокимияти олӣ ва шаҳрвандии ягона.

21.

Кадоме аз андешахо ба режими сиёсии демократӣ рост меояд?

$А) Дар режими деморкати хукук ва озодихои инсон, таксимоти хокимият ва низоми бисёрхизби вучуд дорад;

$В) Дар режими деморкати хукук ва озодихои инсон химоя карда намешавад;

$С) Дар режими деморкати танхо интихоботи президент вучуд дорад;

$D) Дар режими деморкати сохторори давлати бояд ба таври унитари ташкил шавад;

$Е) Дар режими деморкати озодихои инсон ва низоми бисёрхизби вучуд дорад.

22.

Таърифи мазкур ба кадоме аз мафҳумҳо мансуб мебошад: «…маҷмўи ғояҳо ва назарияҳои сиёсие мебошад, ки онҳоро ҳизбҳои сиёсӣ ва иттиҳодияҳои гуногуни ҷамъият ва фаъолияти худ ба сифати раҳнамо барои мустаҳкам ё сарнагун кардани муносибатҳои ҷамъияти истифода мебаранд.»

$А) психологияи сиёсӣ;

$B) идеологияи сиёсӣ;

$C) шуури сиёсӣ;

$D) шуури ҷамъиятӣ;

$Е) Маданияти сиёсӣ.

23.

Мутафаккирони теологро маълум созед?

$А) Арасту; Сисерон;

$В) Аврелий, Фома Аквинский;

$С) Монтескье, Руссо;

$D) Бэкон, Локк;

$Е) Гоббс, Маркс, Гегель.

24.

Аввалин сафири Осиёи Миёна дар Руссия кӣ буд?

$А) Айни;

$В) Дониш;

$С) Асирӣ;

$D) Возеҳ;

$Е) Шоҳин.

25.

Давлатеро номбар кунед, ки дар он шакли идоракунии омехтаи чумхуравӣ мавчуд аст? (смешанная республика? )

$А) Британияи Кабир;

$В) ИМА;

$С) Россия;

$D) Франсия;

$Е) Олмон.

26.

Ҷон Лоок тарафдори кадоме аз назарияҳои пайдоиши давлат буд?

$А) табиӣ;

$В) материалистӣ;

$С) антиқа;

$D) шартномаи чаъмиятӣ;

$Е) теологӣ.

27.

Намудҳои масъалаҳои глобалиро ёбед:

$А) -экологӣ, миллӣ,танзими ойла, кашшоқӣ;

$B) -нашъамандӣ, касалиҳои сироятӣ, тозагии обҳо;

$C) -пешгирии касалиҳои сироятӣ.

$D) -хуқуки инсон,пешгири низоъҳо, танзими ойла;

$E) -иҷтимоию сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ,демографӣ, инсон;

28.

Субъектхои сиёсат – ин:

$А) танхо шаҳрвандони давлат, ки ба ташкилоти муайян дохил мешаванд;

$В) танхо шаҳрвандони давлате, ки дар равандҳои байналмилалӣ иштирок мекунад;

$С)ҳизбҳои сиёсӣ, гурўҳҳои иҷтимоӣ, муассисаҳо ва ташкилотҳо ва одамон мебошанд;

$D) ҳизбҳои сиёсӣ ва иштироки онхо дар хаёти сиёсӣ;

$Е) синфҳо, Президент, Парламент ва давлат.

29.

Кадоме аз давлатҳои номбаршуда шакли идоракунии ҷумхурии парлумонӣ дорад:

$А) Испания;

$В) Франсия;

$С) Италия;

$D) Япония;

#Е) России.

30.

Кадоме аз режимҳои сиёсӣ хусусияти идора намудан ва таъсиррасониро ба тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеаро дорад?

$А) ҳуқуқбунёд;

$В) авторитарӣ;

$С) тоталитарӣ;

$D) теократӣ;

$Е) либералӣ.

31.

Ки аввалин маротиба модели «давлати иделӣ»-ро офарид?

$А) Арасту;

$В) Конфусия;

$С) Т. Мор;

$D) Афлотун;

$Е) Гегель.

32.

Давлати сохтори федеративӣ доштаро маълум созед?

$А) Британияи Кабир;

$В) Франсия;

$С) ИМА;

$D) Япония;

$Е) Точикистон.

33.

Кисмхои таркибии хокимияти давлатӣ кадомҳоянд?

$А) Системаи ташкилотҳои конунгузор ва намояндагӣ;

$B) ташкилотҳои судӣ ва фармондиҳӣ;

$C) системахои ташкилотҳои қонунгузор ва намояндагӣ, иҷроя ва фармондиҳӣ,

ташкилоти судӣ;

$D) ташкилоти иҷроя ва фармондиҳӣ, ташкилотҳои иттиоллотӣ;

$E) ташкилотҳои судӣ, иттилоотӣ ва конунгузор.

34.

Кадом аз ин ташкилотҳо муносибатҳои берунаи давлатро адо ва назорат менамоянд?

$А) Системаҳои қонунгузор ва судӣ;

$B) Ташкилотхои муносибатҳои байни давлатӣ;

$C) Қувваҳои мусаллаҳ ва ҳокимияти иҷроия;

$D) Ташкилоти бехатарии давлатӣ;

$E) Ташкилотҳои муносибатҳои байни давлатӣ, разведка, кувваҳои мусаллаҳ.

35.

Давраҳои пайдоиши ҳизбҳо

$А) Давраи Қадим , Асрҳои Миена;

$B) Давраи паидоиши гуруххои аристократӣ, клубҳои сиёсӣ ва ҳизбҳои оммавӣ ва сиёсӣ;

$C) Замони нав, пайдоиши клубҳои сиёсӣ ва хизбхои оммавӣ ва сиёсӣ;

$D) Асрҳои Миёна, паидоиши гуруҳҳои аристократӣ;

$Е) Замони нав.

36.

Ҳизби сиёсӣ чист?

$А) Ташкилоти сиёсии ғаири давлатӣ;

$B) Гурўхи одамон бо акидахои ягона ,ки мубориза ба зидди хокимият мебаранд;

$C) Гурўхи одамоне,ки максади ошкор намудани сирри давлатиро доранд;

$D) Гурухи одамоне,ки идиологияи ягона дошта максади ба даст овардани ҳокимияти давлатиро доранд;

$E) Гурўхи одамоне, ки мақсади забт кардани ва ба даст овардани ҳокимияти давлатиро доранд.

37.

Шаклҳои ҳизбҳои сиёсӣ

$А) Ҳизбҳои демократӣ,тоталитарӣ, авторитарӣ;

$B) Ҳизбҳои иҷтимоӣ, инқилобӣ ва иртиҷоӣ;

$C) Ҳизбҳои оммавӣ,тоталитарӣ, авторитарӣ,эволютсиони,инқилобӣ ва ислоҳотчӣ;

$D) Ҳизбҳои ҳукумрон, оммавӣ, ислохотчӣ, ва эволютсионӣ;

$Е) Ҳуқуқҳои ислоҳотӣ, иртиҷоӣ, демократӣ, тоториторӣ.

38.

Принсипҳои амалишавии демократия

$А) Принсипи конститусионалӣ, бисёрҳизбӣ, интихобӣ;

$B) Принсипи аксарият, конститутсионалӣ, намояндагии халқ, бисёрҳизбӣ, интихоботи;

$C) Принсипи бисёрҳизбӣ, интихоботӣ, аксарият;

$D) Принсипи намояндаги халқ, интихоботӣ ва бисёрҳизбӣ;

$Е) Принципи намояндагӣ, конститутсионӣ, бисерҳизбӣ.

39.

Шаклхои системаи интихоботӣ

$А) Системаи мажоритӣ, интихоби таносубӣ, омехта;

$B) Системаи мажоритӣ;

$C) Системаи омехта;

$D) Системаи интихоби мажорити ва омехта;

$E) Системаи интихоби таносубӣ ва мажоритӣ.

40.

Шаклхли экстремали раванди сиёсӣ

$А) фишороварӣ ва зўроварӣ;

$B) мухолифатӣ, инкилобҳои иҷтимоӣ, террор;

$C) фишороварӣ ва зўроварӣ, мухолифатӣ, инкилобхои иҷтимоӣ, террор, ошўбҳо;

$D) Фишороварӣ, мухолифатӣ, инкилобхои иҷтимоӣ, террор ва ошўбхо;

$Е) Террор, мухолифат, ошўбҳо.

41.

Мафҳуми моҷароҳои(низоҳои) сиёсӣ

$А) Муносибати тезутунди чамъиятӣ;

$B) Муковиматхои баини ташкилотҳо;

$C) Зиддият баини гурўҳҳои чамъиятӣ;

$D) Даъвоҳо барои бадаст овардани ҳокимияти сиёсӣ;

$E) Зиддият ва муқовиматҳои баини ҷабҳаҳои гуногунии чамъиятӣ буда, мақсади ба даст овардани манфияти тарафҳо мебошад.

42.

Намудҳои моҷароҳо(низоҳо) аз руй сатҳи фарогири кадомҳоянд?

$А) Моҷароҳои оилавӣ ,этникӣ, синфӣ, глобалӣ;

$B) Моҷарохои дохилӣ ва оилавӣ, глобалӣ;

$C) Моҷароҳои глобалӣ, регионалӣ, дохилӣ, давлатӣ, синфӣ, этникӣ;

$D) Моҷароҳои шахсони алоҳида ва гуруҳи этникӣ;

$E)Моҷароҳои дохилӣ, шахсони алоҳида ва гуруҳи этникӣ, синфӣ.

43.

Сиёсати иҷтимоӣ чиро дар бар мегирад?

$А) таъмини озодӣ, ҳуқуқи интихоб, ҳуқуқ ба меҳнат, тайёр намудани кадрҳо, таъмини кафолати иҷтимои (нафакахурон,маҷруҳон),имконияти таъмини маош;

$B) таъмини озодӣ, ҳуқуқ ба меҳнат, гирифтани маош, истироҳат;

$C) ҳуқуқи интихоби меҳнат,таъмини маош,истироҳат , озодии фаъолият;

$D) таъмини озодӣ, ҳуқуқ ба меҳнат, озодии шахс, гирифтани маош, истироҳат;

$Е) Таъмини кафолати иҷтимоӣ, таъмини озодии фаъолият.

44.

Структураи иҷтимоии Тоҷикистон аз кадом табақаҳо иборат аст?

$А) Сарватмандон ва камбизоатон, ҳарбиён;

$B) Сарватмандони олию миена ва поёни миёна;

$C) Сарватмандон, камбағалон, миёна;

$D) Сарватмандон,сарватмандони олию миёна, миёна,поени миёни, камбизоатон;

$E) Сарватмандон, миёна,поени миёни, камбизоатон,харбиён.

45.

Миллат чист?

$А) Шакли олии этникии буда, асоси онро умумиятҳои маданию психологӣ,забон ташаккул меёбад;

$B)Шакли олии умумияти таърихӣ,этникии одамон,ки дар асоси умумиятхои хаёти икодӣ, забон, худуд, маданият, шуур ва психология ташаккул меёбад;

$C)Шакли олии таърихи этникии буда, асоси онро умумиятхои мадани психологӣ,забон ва конун ташкил медихад;

$D)Шакли олии умумияти одамон мебошад,ки дар асоси баробархукуки, конунхо, маданият, иктисодиёт ташаккул меёбад;

$Е) Шакли олии умумияти одамон, асоси онро забон ташаккул медиҳад.

46.

Шаклҳои шуури сиёсиро нишон дихед?

$А) шуури давлатӣ, мукаррарӣ, касбӣ, илми-назарявӣ, шахси алохида ва гуруҳӣ, ҷамъиятӣ;

$B) шуури давлатӣ, мукаррарӣ, касбӣ, интихобӣ, шахси алохида ва гуруҳӣ, ҷамъиятӣ;

$C) шуури давлатӣ, мукаррарӣ, интихоби, илми-назарявӣ, шахси алохида ва гуруҳӣ, ҷамъиятӣ;

$D) шуури давлатӣ, интихобӣ, касбӣ, илми-назарявӣ, шахси алохида ва гуруҳӣ, ҷамъиятӣ;

$E)шуури давлатӣ, мукаррарӣ,касбӣ,илми-назарявӣ, шахси алоҳида ва гуруҳӣ, интихобӣ.

47.

Кадоме аз методхои сиёсатшиносӣ таҳлили рафтори одамони алоҳида, гурухи иҷтимоиро фаро мегирад?

$А) коммуникативӣ;

$B) системанокӣ;

$C) бихевиорестӣ;

$D) миқдорӣ;

$E) муқоисавӣ.

48.

Мафҳуми «метод» чи маъно дорад?

$А) тарзи кор;

$B) фаъолият;

$C) роҳ,усул;

$D) рафтор;

$E) гуфтор.

49.

Сиёсатшиносӣ чун илм чиро меомузад?

$А) -батартибандозии чомеа, роҳбарӣ, баровардани қонунҳоро;

$B) -қонуниятҳои раванди хаёти сиёсӣ ,инкишофи хокимияти сиёсӣ, шаклу усулҳои идоркунии хаёти сиёсӣ ва фаъолияти сиесии одамонро;

$C)- шаклу усулҳои идоркунии ҳаёти сиёсӣ ва фаъолияти сиесии одамонро,баровардани қонунҳо,иҷроиши онро;

$D)- қонуниятҳои раванди ҳаёти сиёсӣ ,инкишофи ҳокимияти сиёсӣ, иҷроиши қонунҳо ва пешравии иқтисодиётро;

$E)- қонуниятҳои раванди ҳаёти сиёсӣ ,инкишофи хочагӣ, иктисодиёт, нақлиёт ва

тартиботи ҷомеаро.

50.

Методхои асосии илми сиёсатшиносӣ кадомхоянд?

$А) демократӣ,системанокӣ,баҳодиҳӣ, қабули қарор, муқоисавӣ;

$B) қабули қарор,бихевиористӣ, баҳодиҳӣ, муқоисавӣ,системанокӣ,миқдорӣ;

$C) баҳодиҳӣ, муқоисавӣ,системанокӣ,миқдорӣ, пешгуй, бароҳмонӣ;

$D) қабули қарор, пешгуй, баҳодихӣ,муқоисави,системанокӣ,демократӣ;

$Е) анъанавӣ, пешгўӣ, системанокӣ, таърихӣ.

51.

Мутафаккирони сиёсии Замони Эҳёро дарёбед.

$А) Демокрит,Эпикур, Томас Гоббс;

$B) Афлотун, Арасту, Сукурот;

$C) Макиавеллӣ,Ҷон Локк, Томас Гоббс;

$D) Ҷон Локк, Афлотун, Арасту;

$E) Арасту, Афлотун,Демокрит.

52.

Киҳо асосгузори марксизм буданд?

$А) Ҷон Локк, К. Маркс,Т.Гоббс;

$B) К.Маркс, Ф. Энгелс;

$C) Т.Гоббс,Ф.Энгелс;

$D) К.Маркс, Ҷ.Локк;

$E) Ж.Ж. Руссо ,К. Маркс.

53.

Асари фалсафи-сиёсии «Ас-сиёсат-ул-мудуния» моли кадом мутафаккири шарқ мебошад?

$А) А.Дониш;

$B) М.Газзолӣ;

$C) А.Ҷомӣ;

$D) А.Форобӣ;

$E) А .Сино.

54.

«Сиёсатнома» асари кадоме аз мутафаккирони шарқ мебошад?

$А) М.Ѓаззолӣ;

$B) А.Сино;

$C) У.Кайковус;

$D) Ҳасан Ибни Алии Тусӣ-Низомулмулк;

$E) А.Ҷомӣ.

55.

Ин мутафакирон: Ҳ.В. Кошифӣ, А.Ҷомӣ, Н.Ганҷавӣ, М.С. Ҳамадонӣ дар кадом

марҳила зиндагӣ карда, ақидаҳои сиёсию фалсафии худро баён намудаанд?

$А) Қадим;

$B) Эхё;

$C) Асрҳои Миёна;

$D) Замони нав;

$E) Давраи муосир.

56.

Сарчашмаҳои ҳокимияти сиёсӣ кадомҳоянд?

$A) – қувва,мавқеъ дар ҷомеаъ, ташкилот,дониш ва ахбор;

$B) – муносибатҳо, зўроварӣ,бойгарӣ,ташкилот;

$C) – қонун ва маҷбурнамоӣ ,зўроварӣ;

$D) -бойгарӣ, сарватҳои арзишӣ,маданият;

$Е) – Қонун, зўроварӣ, мавқеъ дар ҷамъият.

57.

Элементҳои асосӣ ҳокимиятро ҷудо созед

$А) субъект, объект ва восита;

$B) конун, субъект ,объект;

$C) восита, қонун,субъект;

$D) шахс,субъект,қонун;

$E) объект,шахс, қонун.

58.

Ҳокимияти легитимӣ чи гуна ҳокимият аст?

$А) Ҳокимиятест, ки ба шоҳон тааллуқ дорад ва бо боварӣ асос ёфтааст;

$B) Ҳокимияти ҳуқуқӣ буда, дар асоси боварии аксарият асос ёфтааст;

$C) Ҳокимияти ҳуқуқӣ буда бо зўроварии асос ёфтааст;

$D) Ҳокимияти ҳуқуқӣ буда ба воситаи зўрӣ ва маҷбурсозӣ асос ёфтааст;

$Е) Ҳокимияте мебошад, ки бо асосҳои иқтисодӣ асос ёфтааст.

59.

Системаҳои сиёсии ҷомеа кадомхоянд?

$А) -маҷмўй институтхои сиёсии ҷамъияти, давлатӣ буда, синфҳои ҳукумрон бавоситаи онхо дар ҳудудҳои муайян дастурҳои сиёсию меъёрии амали худро таъмин мекунанд;

$B) -маҷмўй институтҳои сиёсии ҷамъиятӣ, давлатӣ буда, синфҳои ҳукумрон бавоситаи онхо қонунҳои худро амалӣ менамоянд;

$C) – маҷмўй институтҳои сиёсии чамъиятӣ, давлатӣ буда, синфҳои ҳукумрон ба воситаи онхо ҳуқуқҳои худро ҳимоя менамоянд;

$D) -маҷмўй институтҳои сиёсии чамъиятӣ, давлатӣ буда ,синфҳои ҳукумрон бавоситаи он барномаи худро амалӣ менамояд;

$E) -маҷмўй институтҳои сиёсии чҷмъиятӣ, давлатӣ буда синфҳои хукумрон ба воситаи он ҳукмҳои худро амалӣ менамояд.

60.

Кадоме аз ин мафҳумхои сиёсӣ маъно «тарс, дахшат» ро ифода менамояд?

$А) револютсия;

$B) эволютсия;

$C )идиология;

$D) терророризм;

$E) оппозитсия.

61.

Асоси ҷомеаи шаҳрвандию ҳуқуқӣ чиро дар бар мегирад?

$А) Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, масъулиятшиносӣ,назорат аз руй қонун ва қарорҳо,тақсими ҳокимият ба шоҳаҳо;

$B) Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он, озодии шахс,

масъулиятшиносӣ, тартиботи иқтисодӣ;

$C) Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, масъулиятшиносӣ,муносибатҳои сиёсии одамон;

$D)Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, масъулиятшиносӣ, назорат аз руи муносибати шаҳрвандон;

$E) Волояти қонун, алоқаи давлат ва ташкилотҳои он,озодии шахс, масъулиятшиносӣ, назорат аз руй қонун ва қарорҳо, муносибатҳои маданӣ.

62.

Ба таркиби системаҳои сиёсӣ чиҳо дохил мегарданд?

$А) ташкилотҳои сиёсӣ, субъектҳо ва объектҳои сиёсӣ;

$B) ташкилотҳои сиёсӣ, муносибатҳои сиёсӣ, меъёрҳои сиёсӣ ва ҳуқуқ, шуур ва маданияти сиёсӣ;

$C) ташкилотҳои сиёсӣ, субъектҳо ва обектҳои сиёсӣ , маданияти сиёсӣ;

$D) ташкилотҳои сиёсӣ,субъектҳо ва муносибаҳои сиёсӣ , маданияти сиёсӣ;

$E) ташкилотҳои сиёсӣ,субъектҳои сиёсӣ, маданияти сиёсӣ, шуур, иқтисод.

63.

Шаклҳои системаҳои сиёсӣ

$А) ҷабҳаҳои шахсию ташкилӣ, ташкилотҳои институтсионалӣ, меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ,иттилоотӣ;

$B) ҷабҳаҳои шахсию ташкилӣ, ташкилотҳои этникии танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ, иттилоотӣ;

$C) ҷабҳаҳои шахсию ташкилӣ, ташкилотҳои иқтисодии танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ, иттилоотӣ;

$D) ҷабҳаҳои шахсию ташкилӣ, ташкилотҳои мадани меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ;

$E) ҷабҳаҳои муқарарӣ меъёрию танзимкунанда,фаъолияти ташкилкунанда,институсиалӣ-психологӣ, иттилоотӣ;

64.

Маҷлиси олии Тоҷикистон(парлумонӣ) чун системаи сиёсӣ ба кадом палатаҳо тақсим мешавад:

$А) Маҷлиси Олӣ ва намояндагӣ;

$B) Маҷлиси намояндагӣ ва миллӣ;

$C) Маҷлиси Олӣ ва миллӣ;

$D) Маҷлиси Миллӣ ва президент;

$E)Маҷлиси Олӣва президент.

65.

Режими сиёсӣ кадом масъалаҳоро таъмин менамояд?

$А) ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани мақсадҳои сиёсӣ ва амали кардани мақсадҳои элитаи ҳукумрон;

$B) ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани режими давлати ва амали кардани мақсадҳои худ;

$C) ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани мақсадҳои сиёсӣ ва амали кардани мақсадҳои худ;

$D) ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани режими давлати ва амали кардани мақсадҳои элитаи ҳукумрон;

$E) ороми ҳокимияти сиёсӣ, идораи шаҳрвандон, ба даст овардани хокимият ва амали кардани мақсадхои худ.

66.

Шаклхои режими сиёсӣ ин

$А) автократӣ, аристократӣ, плутократӣ,теократӣ, геронтократӣ, демократӣ, охлократӣ,монархӣ, олигархӣ, полиархӣ, анархистӣ, диктаторӣ, бюрократӣ;

$B) автократӣ, аристократӣ, плутократӣ,теократӣ, тирания, охлократӣ,монархӣ, олигархӣ, полиархӣ,анархистӣ, диктаторӣ, бюрократӣ;

$C) автократӣ, аристократӣ, плутократӣ, теократӣ, озодӣ, охлократӣ,монархӣ, олигархӣ, полиархӣ, анархистӣ, диктаторӣ, бюрократӣ;

$D) автократӣ, аристократӣ, плутократӣ,теократӣ, геронтократӣ,охлократӣ, монархӣ, олигархӣ, мустакилӣ, диктаторӣ;

$E) демократӣ, тоториторӣ, ҳарбӣ, монархӣ, полиархӣ, теократӣ.

67.

Шаклхои режими сиёсӣ ба кадом намудҳо тақсим мешаванд?

$А)Тоталитарӣ, авторитарӣ ва демократӣ;

$B) Авторитарӣ, бюрократӣ ва демократӣ;

$C) Тоталитарӣ, бюрократӣ ва демократӣ;

$D) Авторитари , тоталитарӣ ва бюрократӣ;

$E) Бюрократӣ , авторитарӣ ва демократӣ.

68.

Режими авторитарӣ ба кадом қисмҳо ҷудо мегардад?

$А) тирания, диктатураи мутлақ, режими ҳарбӣ, режими якҳизбӣ;

$B) тирания, диктатураи мутлақ, демократӣ, режими якҳизбӣ;

$C) тирания, диктатураи мутлақ, режими ҳарбӣ, демократӣ;

$D) тирания, демократӣ, режими ҳарбӣ, режими якҳизбӣ;

$E) демократӣ, диктатураи мутлақ, режими ҳарбӣ, режими якҳизбӣ.

69.

Хусусиятҳои хоси сарвари сиёсӣ

$А)Ташкилотчигӣ, иродаи миёна, нотиқи хуб, маданияти баланд,захираи хуби дониш ва махорати сарварӣ;

$B)Ташкилотчигӣ, иродаи тавоно, нотиқи хуб, зоҳиран диққатҷалбкунанда, маданияти баланд, захираи хуби дониш ва махорати сарварӣ;

$C)Ташкилотчигӣ, идораи тавоно, нотиқи хуб, зоҳиран диққатҷалбкунанда, маънавиёти баланд;

$D)Ташкилотчигӣ, идораи тавоно, нотиқи хуб, зоҳиран зебо, маданияти баланд, маҳорати максадҳои худро аввал гузоштан;

$E)Ташкилотчигӣ, мақсадгузори аник, нотиқи хуб, зебо, бомаданият , бемасъудият.

70.

Намудҳои пайдоиши сарварӣ

$А) анъанавӣ,расмӣ, харизматикӣ;

$B) Расмӣ, анъанавӣ , бо зурӣ;

$C) Харизматикӣ , расмӣ,бо зурӣ;

$D) анъанавӣ ,харизматикӣ , бо зурӣ;

$Е) Таърихӣ, расмӣ, анъанавӣ.

71.

Назарияи мазкур- «Давлат дар натиҷаи бо ҳамдигар тобеъ гаштани авлодҳо, қабилаҳо ба вуҷуд омадааст»- ин чи гуна назария шуморида мешавад?

$А) теологӣ;

$B) тобеъшавӣ;

$C) патриархалӣ;

$D) психологӣ;

$E) шартномаи чамъиятӣ.

72.

Назарияи «Давлат дар натиҷаи пайдо шудани моликияти хусусӣ ва ба синфҳо тақсим гаштани ҷомеа пайдо гаштааст.»-чигуна назария шуморида мешавад?

$А) партиархалӣ;

$B) марксистӣ;

$C) теологӣ;

$D) психологӣ;

$E) тобеъшавӣ.

73.

Нишонаҳои давлат кадомҳоянд?

$А) иқтисодиёт, қонун, аҳолӣ;

$B) қонун, ҳудуд, тиҷорат, ҳокимият;

$C) қонун, аҳолӣ, бозори тиҷоратӣ, ҳокимият;

$D) ҳудуд, аҳолӣ, бозори тиҷорат,ҳокимият,ҷиҳатҳои маънавӣ ва психологӣ;

$E) иқтисодиёт,аҳолӣ, тиҷорат ,ҳокимият.

74.

Нишонаҳои асосии давлат кадомҳоянд?

$А) Аппарати давлатӣ,артиш, қоғази кимматнок,забон;

$B) Аппарати давлатӣ, истиқлолият ,қонун,забон;

$C )Аппрати давлатӣ, истиқлолият, тақсими худудӣ,истиқлолоят;

$D)Аппарати давлатӣ, ҳокимият,андоз,артиш,қоғази қимматнок, тақсими худудии аҳоли,истиқлолият,қонун;

$E) Аппарати давлатӣ,андоз , коғази қимматнок тақсими худудии аҳолӣ, забон, муносибатҳо.

75.

Иттифоқи касаба чист?

$А) ҳаракати оммавист;

$B) ташкилоти оммавист;

$C ) ҳизби сиёсист;

$D) ҳаракати сиёсист;

$E) кружоки сиёсист.

76.

Ин назария ба кӣ тааллуқ дорад? «Демократия ин ҳукуматест, ки халқ интихоб кардааст ва самти худро дорад.»

$А) Бентлӣ;

$B) Уэллс;

$C)Медисон;

$D)Дарендорф;

$E) Шумпетр.

77.

Кадоме аз ин шаклҳои демократия маънои иштироки сиёсиро дорад?

$А) репрезентивӣ;

$B) идоракунӣ;

$C) антиқӣ;

$D) партисипорӣ;

$E) универсалӣ.

78.

Давраҳои тайёри ба гузариши интихоботҳо

$А) Пешбарӣ, мушоҳида пешниҳод,овоздихӣ,ташвиқот;

$B) ташкилӣ, пешниҳоди номзадҳо,ташвиқот ва тағрибот,овоздиҳӣ;

$C) ташкилӣ,пешниходи номзадҳо,ташвиқот ва тағрибот,овоздиҳӣ,ташкилӣ;

$D) ташкилӣ,пешниходи номзадҳо, мушоҳида ,ташвиқот ва тағрибот,овоздиҳӣ;

$E) мушоҳида ва пешниходи номзадҳо,тағрибот, овоздихӣ.

79.

Кадоме аз ин мафҳумҳо маънои «таҳаввулот»-ро дорад?

$А) революсия;

$B) идиология;

$C) демократия;

$D) эволюсия;

$E) психология.

80.

Кадоме аз ин мафхумҳо маънои «тарс, даҳшат»-ро дорад?

$А) революсия;

$B) эволюсия;

$C) терроризм;

$D) репрессия;

$E) оппозисия.

81.

Вазифаҳои асосии давлат кадомҳоянд?

$А) сиёсӣ ва конунгузорӣ;

$B) дохили ва беруна;

$C) ҳарбӣ ва маъмурӣ;

$D) итқтисодӣ ва маъмурӣ;

$E) иқтисодӣ ва сиёсӣ.

82.

Нишонаҳои давлати соҳибистиқлол кадомҳоянд?

$А) Волояти хокимияи давлатӣ дар дохили давлатӣ, вуҷуд доштани ҳокимият ва парламент;

$B) Волояти хокимияи давлатӣ дар дохили давлатӣ, вуҷуд доштани ҳокимият ва президент;

$C)Волояти хокимияи давлатӣ дар дохили давлатӣ, мустақилият дар муносибатҳои байналхалқӣ;

$D) Волояти ҳокимияти давлатӣ дар дохили давлат , мустакилият ва парламент;

$E) Волояти ҳокимияти давлатӣ дар дохили давлат, иштироки парламент дар муносибатхои байналхалқӣ.

83.

Вазифаҳои муқадасӣ шахрвандии чумҳурии Тоҷикистон чист?

$А )мухофизати маҷмуй фаъолиятхои давлатӣ;

$B) мухофизати маҷмуй моликиятхои хусусӣ ва чамъиятӣ;

$C) ҳурмат ва ҳимояи қонунхои давлат ва иҷрои онҳо;

$D) мухофизати Ватан, мустахкамкунонии истиқлолият,бехатарӣ ва ёрии харбӣ;

$E) мухофизати мачмуй фаъолиятхои давлатӣ ва иҷрои онхо.

84.

Мақоми забони Руси ва тоҷикӣ дар ЧТ

$А) забони русӣ ва тоҷикӣ забони давлатианд;

$B) Забони тоҷикӣ забони давлатӣ , забони русӣ ҳамчун забони хориҷӣ ё муоширати байни гуруҳҳои этникӣ истифода мешавад;

$C) Забони тоҷикӣ ва русӣ забони расмианд;

$D) Забони русӣ – забони муошират;

$E) Забони русӣ давлатӣ буда, забони тоҷикӣ расми аст.

85.

Конститутсия Чумҳурии Тоҷикистон бо кадом сатрхо оғоз меёбад?

$А) «Мо, шаҳрвандони Тоҷикистон…;

$B) «Мо, халки Тоҷикистон…;

$C) «Мо,халқи тоҷик…;

$D) «Мо, аҳоли ЧТ…;

$E) «Мо, тоҷикони ҷумхури…

86.

Референдиум чист?

$А) интихоб шудан ва интихоб кардан;

$B) овоздихӣ оид ба масъалахои мухими давлатӣ,хаиёти ҷомеа бо ихтиёри худ;

$C) иштирок дар масъалахои мухими давлатӣ;

$D) интихоб шудан, иштирок дар масъалахои мухими давлатӣ;

$E) интихоб кардан ва овоздихи дар масъалахои мухими давлатӣ.

87.

Ҳаёти чамъиятӣ дар Тоҷикистон бо кадом асос инкишоф ёфта истодааст?

$А)бо асосҳои сиёси ва идораи плюралистӣ;

$B) бо асоси ягонагии давлат ва дин;

$C)Бо асоси хукумронии давлат бар дигар ташкилотхои ҷамъиятӣ;

$D)Бо асоси эхтиром байни ҳамдигарӣ;

$E)Бо асоси ҳукумронии идиологӣ.

88.

Шахрвандӣ чист?

$А) тааллук доштани шахс ба ягон ҳизб;

$B) тааллуқ доштан ба ягон миллат ва халкият;

$C) тааллуқ доштан ба ягон давлат;

$D) тааллуқ доштан ба ягон ташкилот;

$E) тааллуқ доштан ба ягон ҷамъият.

89.

Мақоми дин дар ҷумҳурии Тоҷикистон

$А) Фаъолияти динӣ маън карда шудааст;

$B) ташкилотҳои динӣ ва давлат баробархуқуқанд;

$C) ташкилотҳои динӣ ба фаъолиятҳои давлати хамрох мешавад;

$D)Ташкилотҳои динӣ аз давлат ҷудо буда ба корҳои давлатӣ хамроҳ намешаванд;

$E) Ташкилотҳои динӣ масъалаҳои муҳими давлатиро ҳал менамоянд.

90.

Вазифаҳои шуури сиёси кадомҳоянд?

$А) Даркнамой, мушохида ва назорат;

$B) батартибандозӣ,даркнамой, баходиҳӣ,сафарбаркунонӣ;

$C) батартибандозх,мушоҳида, баҳодиҳӣ,назорат;

$D) даркнамоӣ,баҳодихӣ ,назорат;

$E) даркнамоӣ ,мушохида,сафарбаркунонӣ.

91.

Аввалин ҷамъияти сиёсатшиносон дар Тоҷикистон бо роҳбарии ки ва кай ба фаъолият шуруъ намуд?

$А) Э.Ш.Рахмонов;

$B) А.А.Раҳмонов;

$C) М.Иноятова;

$D) С.А.Раҷабов;

$E) М. Иноятова.

92.

Категорияҳои умумии фанни сиёсатшиносиро нишон диҳед.

$А) институтҳо, ташкилотҳо ва муассисаҳои таҳсилотии умумӣ;

$B) Сиёсат, сохтори иҷтимоӣ, сохтори сиёсӣ, ҳокимияти сиёсӣ;

$C) Сохтори иҷтимоӣ, ташкилотҳо, ҳокимияти сиёсӣ;

$D) Институтҳо, муассисаҳо, сохторҳои иҷтимоӣ;

$E) Муасисаҳои таҳсилоти умумӣ.

93.

Кадоме аз ин асархо ба Мир Саиди Алии Ҳамадонӣ мансуб аст?

$А) Луби лубоби маснавӣ;

$B) Ахлоқи Муҳсинӣ;

$C) Захират-ул-мулук;

$D)Насиҳат-ул-мулук;

$E) Қобуснома.

94.

Ҷузъҳои таркиби сиёсатро нишон диҳед.

$А) муносибати сиёсӣ,хокимияти сиёсӣ, ташкилоти сиёсӣ, маданияти сиёсӣ, шуури сиёсӣ;

$B) сохтори иҷтимоӣ, муносибати иктисодӣ, ташкилоти сиёсӣ, маданияти сиёсӣ;

$C) муносибати сиёсӣ, ҳокимияти сиёсӣ, муносибати иктисодӣ, сохтори иҷтимоӣ;

$D) муносибати сиёсӣ, шуури ҷамъиятӣ, муносибати иқтисодӣ, муносибати ҷамъиятӣ;

$E) Муносибати сиёсӣ, сохтори иҷтимоӣ, муносибати иқтисодӣ.

95.

Вазифаҳои мушаххаси категорияҳои сиёсатшиносӣ чунинанд:

$А) муҳофизати қарорҳо ва фармонҳои ҳокимияти давлатӣ;

$B) дуруст ва асосии сиёсат, идоракунӣ ва банизомдарорӣ, гуманитарӣ, иҷтимоӣ, сафарбарнамоӣ, таъмини якпорчагӣ ва устувории ҷомеа;

$C) иҷроиши фармонҳои ҳокимияти давлатӣ, сафарбарнамоӣ, таъмини якпорчагӣ ва устувории ҷомеа;

$D) дуруст ва асосии сиёсат , иҷроиши фармонҳои ҳокимияти давлатӣ, сафарбарнамоӣ, таъмини якпорчагӣ;

$E) иҷроиши фармонҳо, таъмини якпорчагӣ, муҳофизати қарорҳо.

96.

Чор унсури таркиби системаҳои сиёсии чомеаро нишон диҳед.

$А) фаъолияти сиёсӣ, ташкилоти сиёсӣ, шуури сиёсӣ ва муносибатҳои сиёсӣ;

$B) қонунҳои сиёсӣ, ташкилоти сиёсӣ, фаъолияти сиёсӣ, муносибатҳои сиёсӣ;

$C) ташкилотҳои сиёсӣ, муносибатҳои сиёсӣ, меъёрҳои сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, шуури сиёсӣ ва маданияти сиёсӣ;

$D) ташкилотҳои сиёсӣ, муносибатҳои сиёсӣ, маданияти сиёсӣ, муносибати ҷамъиятӣ;

$E) Раванди сиёсӣ, муносибатти сиёсӣ, ҳизбҳои сиёсӣ, маданияти сиёсӣ.

97.

1 C 2 D 3 D 4 A 5 C 6 D 7 A 8 C 9 A 10 B
11 E 12 E 13 D 14 C 15 B 16 B 17 E 18 A 19 B 20 B
21 A 22 B 23 B 24 B 25 D 26 D 27 E 28 C 29 B 30 B
31 C 32 A 33 C 34 E 35 B 36 D 37 C 38 B 39 A 40 C
41 E 42 C 43 A 44 C 45 B 46 A 47 C 48 C 49 B 50 B
51 C 52 B 53 B 54 D 55 C 56 A 57 A 58 B 59 D 60 D
61 C 62 B 63 A 64 B 65 A 66 A 67 A 68 A 69 B 70 A
71 C 72 B 73 D 74 D 75 B 76 D 77 D 78 B 79 D 80 C
81 B 82 C 83 C 84 B 85 B 86 B 87 D 88 C 89 D 90 B
91 D 92 B 93 C 94 A 95 B 96 C 97 C 98 A 99 D 100 C

Ин таъриф ба кадоме аз ин системаҳо мансуб мебошад:

$А) ташкилот;

$B) ҳизб;

$C) давлат;

$D) ҳокимият;

$E) ҳаракат.

98.

Сохти давлатҳоро нишон диҳед:

$А) унитарӣ, федеративӣ ва конфедеративӣ;

$B) унитарӣ, демократӣ, иттифоқӣ;

$C) ҷумҳурияви ва федеративӣ, унитарӣ;

$D) федеративӣ, ҷумҳуриявӣ, демократӣ;

$E) федеративӣ, капиталистӣ, демократӣ.

99.

«… сиёсӣ чунин масъалаҳоро таъмин менамояд: оромии ҳокимияти сиёсӣ,

идораи шахрвандон ва таъмини оромии сиёсии ҷомеаъ,ба даст овардани мақсадҳои сиёсӣ ва амалӣ кардани мақсадҳои элитаи ҳукумрон.» Ин ибораҳо мансуби кадоме аз системаҳо мебошад:

$А) ташкилот;

$B) ҳизб;

$C) давлат;

$D) режим;

$E) муносибатҳо.

100.

Намудҳои масъалаҳои глобалиро ёбед:

$А) -экологӣ, миллӣ,танзими ойла, кашшоқӣ;

$B) -нашъамандӣ, касалиҳои сироятӣ, тозагии обҳо;

$C) -иҷтимоию сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ,демографӣ, инсон;

$D) -хуқуки инсон,пешгири низоъҳо, танзими ойла;

$E) -пешгирии касалиҳои сироятӣ.

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

2 Комментариев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *