Фанни Экология

 • Мухофизати хок ва каъри он

  Усулҳои ҳифзи хок аз ифлошавӣ            Усулҳои асосии ҳифзи хок аз ифлосшавӣ: ҳифзи хок аз эрозияи хок ва бод; ташкили киштгардон ва системаи коркард бо мақсади баланд бардоштани ҳосилнокии он; тчорабиниҳои мелиоративӣ, ки барои мубориза бо шӯршавӣ ва ботлоқшавии хок равона шудааст; рекултиватсияи қабати авйроншудаи хок; ҳифзи хок аз ифлосшавӣ…

  Подробнее »
 • Хифзи гидросфера аз ифлосшави

  Усулҳои муҳофизати обҳои рӯизаминӣ          Обҳои рӯизаминиро аз олудашавӣ, ифлосшавӣ ва камшавӣ бояд муҳофизат кард. Барои ин чораҷӯиҳо карда шаванд, то ки ба обанбору дарёҳо афтодани партовҳои сохтмонӣ, ҷинсҳои сахт ва дигар ашёҳои бегона, ки ба сифати об, шароити зисти моҳиҳо ва фароғати одамон таъсири манфӣ мерасонанд, пешгирӣ карда шавад.…

  Подробнее »
 • Мухофизати хавзаи хавои аз ифлосшави

  Усулҳои тозакунии ҳавзаи ҳавоӣ            Ҳифзи ҳавзаи ҳавоӣ аз ифлолсиҳои антропогенӣ бо роҳи экологизатсияи равандҳои технологӣ, тозакунии ихроҷи газ аз омехтаҳои зарарнок, паҳншавии ихроҷи газҳо ба атмосфера, барпо намудани минтақаҳои санитариву муҳофизавӣ, корҳои меъмориву банақшагирӣ ба амал меояд.          Экологизатсияи равандҳои технологӣ яке аз чораҷӯиҳои самараноки ҳифзи ҳавзаи ҳавоӣ аз…

  Подробнее »
 • Бамеъёроварии сифати мухити атроф

  Меъёрҳои санитарию гигенӣ           Усули ба меъёроварии сифати муҳити зист асоси ҳамаи чорабиниҳои ҳифзи табиат ба шумор меравад, ки мустаҳкамкунии меъёрҳои таъсири инсон ба муҳити зист ё сифати муҳити зитро дарбар мегирад. Риояи меъёрҳои экологӣ бехатарии экологии аҳолӣ нигоҳдории фонди ирсии инсон, наботот, истифодабарии оқилонаи захираҳои табииро таъмин менамояд. Қайд…

  Подробнее »
 • Асосхои экологии хифзи мухити зист

  Принсипҳои асосии ҳифзи табиат          Илми экологии муосир собит намудааст, ки биота rобилияти танзимкунии муҳити табиии атрофро дорад ва онро ба ҳолати аввалааш меорад. Лекин ин имконияти биота ҳадди муайян дорад. Rисми табиии маҳфузмонда дигаргуниҳои аз xониби инсон воридшударо xуброн менамояд, вале ин xуброн барои ба ҳолати аввала овардани муҳити…

  Подробнее »
 • Намудхои махсус ва фавкулодаи таъсирот ба биосфера

              Партовҳои истеҳсолот ва истеъмол            Ба қатори намудхои махсуси таъсироти антропогенӣ ба биосфера ифлосшавии мухит бо партовхои хатарнок, таъсироти овозӣ, ифлосшавии биологӣ, таъсири майдонҳои электромагнити ва гайра ворид мешаванд.          Айни замон яке аз масъалаҳои ҳалталаби экологӣ ифлосшавии муҳити атроф бо партовҳои истеҳсолот ва истеъмол хисоб меёбад. Партовҳо ва…

  Подробнее »
 • Таъсироти антропогени ба олами наботот ва хайвонот

           Ҳолат ва амалиёти мeътадии биосфера бе таъмини муҳити созгори зист барои ҳамаи биосистемаҳо буда наметавонад. Талафоти чунин гуногунрангӣ на танҳо беҳбуди инсон, балки мавҷудияти онро зери хатар мегузорад. Дар тули 30-40 соли охир суръати камшавии гуногунии биологӣ дар сатҳи ирсӣ, намудӣ ва экосистемавӣ якбора зиёд шуда истодааст. Суръати нобудшавии…

  Подробнее »
 • Таъсири антропогени ба хок ва каъри замин

  Намудҳои асосии таъсири антропогенӣ ба хок         Таъсири инсон ба литосфера айни замон ба ҳадуҳудуд  наздик шудаистодааст, ки гузариш аз он қариб дар тамоми сатҳи  қишри Замин раванди барнагардандаро эҷод менамояд. Дар раванди дигаргуншавии литосфера аз қаърҳо миқдори бениҳоят зиёди канданиҳои фоиданок бароварда мешавад, масоҳати калони заминҳо кишт мешавад, заминҳои…

  Подробнее »
 • Таъсироти антропогени ба гидросфер

  Намудҳо ва манбаъҳои ифлосшавии иншоотҳои обӣ           Зеро  мафҳуми  ифлосшавии  иншоотҳои  обӣ  камшавии  вазифаҳои  биосферии  онҳо ва  аҳамияти  экологӣ  дар  натиҷаи  воридшавии  моддаҳои  ифлоскунанда  дар   назар  дошта  мешавад.  Ифлосшавии  обҳо дар  дигаргуншавии  хусусиятҳои  физикӣ ва  оргонолептикӣ, яъне  кам  шудани  шаффофият,  дигар  шудани  ранг,  буй,  таъм,  зиёдшавии  намакҳо,  металлҳои  вазнин,  пайдо …

  Подробнее »
 • Таъсироти антропогени ба атмосфера

  Ифлосшавии ҳавои атмосферӣ             Барои тамоми маҷудоти Заамин аҳамияти ҳавои атмосферӣ калон аст: инсон бе ғизо панҷ  рӯз тоқат карда метавонад, вале бе ҳаво танҳо панҷ дақиқа истода метавонад. Ҳаво бояд то ҳадди муайян тоза боша два ифлосии аз меъёр зиёд барои саломатӣ хатарнок аст.          Ҳавои атмосферӣ вазифаи мураккабу…

  Подробнее »