Фании Информатика

Намудхои хатогихо хангоми пурркунии ячейкахо дар Ms Exsel

Хатогихо одатан дар листи кори бо аломати # огоз меёбанд. Хатогихо хангоми дохил кардани киматхои нодуруст, кушиш намудани таксим ба дади нихоят хурд дар ячейка нагунчидаи адади хосилшуда дохил кардани номхои дар бойгонии Мs Exsel мавчуд набуда ва монанди инхо пайдо мешаванд, Чунин намуди хатогихоро вохурдан мумкин аст.

##### -ин хатоги хангоми дар ячейка мавчуд будани адад ва ё санае ,ки микдори рамзхояшон дар ячейка намегунчад, пайдо мешавад.Ин хатоги хангоми кимати адад ё сана манфи будан низ пайдо мешавад. Аслан ин нишонаи хатоги нест, бад\лки нишондод ба зиёд кардани андозаи ячейка мебошад. Дар баъзе холатхо колаби тасвири ададро тагйир додан лозим аст,ки адад дар ячейка гунчад (масъалан ,микдори ракамхои кисми касриро кам кардан лозим аст).Хангоми муаян кардани микдори рузхои байни ду сана бояд бовари хосил кард.ки формула дуруст сохта шудааст. Агар системаи сана 1900 истифода шуда бошад, дар Ms Excel киматхо бояд мусбат бошанд.Барои хамин хам хангоми аз санае санаи каме дертар тарх карда шавад, хатогии # # # # # пайдо шуда метавонад (барои гузоштани системаи санахои 1900 аз силсилафармони Сервис /Параметры /Вычисления /ва нишона аз система дат 1904 бардошта шавад, истифода баред).

#ДЕЛ/0-хатоги хангоми кушиши таксим ба адади ба сифр наздик ва ё таксим ба ячейкаи холи пайдо мешавад.Барои ислохи он бояд кушид,ки кимати ячейкаи таксимкунанда аз сифр фарк кунад ё ячейка холи набошад.Ба гайр аз ин ба сифати таксимкунанда кимати #Н/Д низ бахшидан мумкин аст.Он гох хатогии #ДЕЛ/0 ба хатогии #Н/Д иваз мешавад.Барои он ки хатоги пайдо нашавад,аз функсияи ЕСЛИ истифода баред.Масалан,=ЕСЛИ (B5=0,””A5/В5),дар ин чо нохунакхо сатри матнии холиро мефахмонад.

#Н/Д – маънои додашудахои номуайян дошта,хангоми муайян намудани мурочиат ба ячейкаи холи истифода мешавад.Хангоми муваккатан гузошта нашудани додашудахо ба ячейкахои Лист кимати #Н/Д дохил кунед.Формулахое,ки ба ин ячейкахо мурочиат мекунанд,ба кимати #Н/Д сохиб мешаванд.

#ИМЯ?- хангоми Ms Excel номи истифодашударо шинохта наметавонад,пайдо мешавад.

Яке аз сабабхои пайдо шудани чунин хатоги хоррич кардани ном аст.Барои ислохи он аз силсилафармони Вставка|Имя| Присвоить ё Вставка|Имя| Добавление имени истифода кардан лозим аст.

Сабаби дигари пайдо шудани хатоги нодуруст навиштани ном мебошад.Бояд номро дуруст навишт.Барои ин аз силсилафармони Вставка |Имя/ Вставка имени истифода кардан лозим.

Сабаби дигар, дар формула истифода кардан сарлавха мебошад . Барои ислохи он аз силсилафармони Сервис | Параметры | Вычисления | Параметры книги | Допускать параметры диапазонов истифода кардан мумкин аст.

Агар номи функсия нодуруст навишта шавад, хатогии # И МЯ? Пайдо мешавад. Барои ислохи он фунсия бояд дуруст навишта шавад.

Агар дар формула мат дар нохунак гирифта нашавад, хатогии # ИМЯ ? пайдо мешавад. Барои ислохи он гузоштани дар мавкеи муаян кардани диапазонаи ячейкахо мебошад , масалан, СУММ (А5: С10).

#Агар пас аз дохил кардан ва тахрири формула массив тугмаи Enter пахш карда шавад, хатогии # ЗНАЧ! Пайдо мешавад. Ислохи он бо пахши тугмаи F2 ва Ctrl + Shift ба амал меояд. Мурочиат , формула ё ки функсия чун массиви доимохо дода шуда бошанд, хатогии # ЗНАЧ! Пайдо мешавад. Ислохи он ба воситаи санчидани мурочиати формула ва функсия истифода нашуданимассиви доимохо хал мешавад.

Истифодаи матрисаи нодуруст дар яке аз функсияхои коркарди матриса ба хатогии болои оварда мерасонад. Барои ислохи ин хатогй андозахои матрисаро дуруст кардан лозим аст.

# ПУСТО ! ин хатогй хангоми буриши ду майдон ,ки нуктаи умуми буриш надоранд, пайдо мешаванд. Ин холат хангоми нодуруст навиштани оператори буриши диапазонхо ,ё хатогии мурочиат ба ячейкаи пайдо мешавад.Барои ислохи он оператори хамчоякунй, ки ба воситаи аломати << ; >> (вергул ) чудо мешаванд истифода кардан мумкин аст. Масалан, агар формула киматхои ду диапазонро чамъ кунад санчед, ки байни ин диапазонхо аломати <<;>> гузошта шавад (СУММА ( А1: А10), С1: С10)).

#ССЫЛКА – ин хатоги хангоми мурочиати нодуруст ба ячейка пайдо мешавад. Ин холат хангоми хорич шудани ячейкае, ки ба он аз формула мурочиат карда мешавад ва ё ба чои он кимати аз дигар ячейка нусхабардоришуда чойгир шавад, хосил мешавад.

#ЧИСЛО- ин хатоги хангоми истифода кардани адади нодуруст дар формула ва функсия пайдо мешавад. Масалан дар функсияи бо аргументи адади , аргументи номакбул гузошта шавад хангоми #ЧИСЛО пайдо мешавад. Ин хатоги хангоми навиштани формулаи кимати нихоят хурд ва ё нихоят калон дошта низ пайдо мешавад.

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *