Фанни Геополитика

Андозанамои вақти геополитикӣ ва фазои глобалии иттилоотӣ

Андозанамой вақти геополитикӣ ва фазои глобалии иттилоотӣ

Масъалаи дарки вақт дар таълимотӣ геполитикаи муосири аҳамияти муҳимеро дорад. Ду тариқ ташхиси вақт ва истифодаи он бештар маъмул аст. Яке вақти даврагӣ , ки даврзанон такрор меёбад дигаре вақти тарихӣ, ки ростхата буда, ҳамчун ҳаракати ббебозгашт дониста мешавад. Давраи ҳозира авҷи баланди воситаҳои коммуникатсионӣ мебошад. Тамоми воситаҳои иттилоот ва алоқа инкишоф ёфта, одамон ва мнтақахои мухталифро дар муддати кутоҳтарин бо ҳам мепайванданд. Новобаста аз он , ки дар Замони қадим дар андозанамоии вақт чӣ пешравӣ вуҷуд дошт, то охири асри миёна дар Аврупо ва то асри ХХ дар дигар минтақаҳои олам вақти иҷтимоӣ ва таърихӣ дар ҳолати карахтӣ ва хатто беҳаракатӣ буд.

Равандҳои индустриякунонӣ, урбанизатсия(баландшавии мақоми тарзи ҳаёт ва шароити зиндагӣ дар шаҳр), пешрафти илму техника, пахнгаштани ҷаҳонбинии илмию ратсионалӣ дар пешрафти инсоният нақши калон бозиданд. Аврупоро бештар андозанамоӣӣ вақти фаро мафхуми «стратегия»аз доираи мазмун ва таркиботи харбию кудрати берун чахида, чабхахои дигари муносибатхои байнихамдигарии одамонро ифода менамояд. Аз ин хотир, онро бояд дар тобеияти сиёсати бузург тавсиф намуд.

Дар оламӣ таърихи «назарияи нисбияти вақт»- и Эйнштеин аз ҷумла дар шакли мавҷудияти солшумории милли ва тамаддунӣ ифода мегардад. Дар шароити ҳозира

Инкишофи фазои харбию кудратии геополитики ба музаффариятои инсоният дар сохаи илм,техника ва технологияи истифодаи онхо вобаста аст. Рушди илму техника ба васеъшави ва пурра гардониани фазои мазкур захирахои нав ба мён меорад.Омили вакт дар густариши фазои харбию кудратии геополитики накши мухим бозидааст.Он хангоми давра ба давра истифода намудани воситахои наву мукаммали муборизаи мусаллахона сабабгори такмил санъати харби гардид.Фазои харбию кудратии геополитики хамчун омил доимо дар геополитика накши муайянкунанда дошт.

Генри Лойд (1729-1783)назариётчии харбии англис буда,дар чанги Хафтсола аз чониби Австрия ва Пруссия иштирок намуда аст. Чангро дар рутбаи генерал-майор ба итмом расонида ба хизмати Екатеринаи 2 пардохта аст. Ўро падари назарияи санъати харби эътироф намуданд.Вай аввалин асарро дар бораи стратегияи иншо намудааст.Алокаи мустахками чанг ва сиёсатро тафсир намуда,омили ахлокию сиёси,махсусиятхои милли ва фазои бурдани чангро нишон дода аст.У ба омилхои таъсирбахши чанг диккат дода,фазои харбию кудратии геополитикиро на хамчун чои мухорибаи мушаххас,балки онро хамчун мухити муайяни географи ва сиёси тавсиф намудааст.

Адам Генрих Дитрих Бюлов(1757-1801)-назариётчии харбии Пруссия мафхуми «стратегия»-ро дар маънои нав истифода намуда, онро тобеи сиёат мегардонад. Мафхуми мазкур ба андешаи ў факат маънои харбиро ифода намекунад. Аз сабабе, ки чанг хануз дар замони осоишта шуруъ мегардад ва худудхои мухалифи осоиштаро низ фаро мегирад, мафхуми «стратегия»аз доираи мазмун ва таркиботи харбию кудрати берун чахида, чабхахои дигари муносибатхои байнихамдигарии одамонро ифода менамояд. Аз ин хотир, онро бояд дар тобеияти сиёсати бузург тавсиф намуд.

Фанни геополитика ё курси мазкур барои ҳамаи ихтисосҳои ДДЗТ ба номи Сотим Улуғзода, баҳри омода сохтани мутахассисони соҳаи омўзгорӣ аз фанҳои гуногун таҳия ва матраҳ гардидааст. Барнома бо назардошти дастовардҳои сиёсати дохилӣ ва хориҷи таҳрезӣ шудааст.

0 Загрузки

Main Aditor

Здравствуйте! Если у Вас возникнут вопросы, напишите нам на почту help@allinweb.info

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *