Месяц: Январь 2020

 • Саволхои тести оид ба сугурта

  1. Сугуртаи хаёт дар чанд шакл татбик мегардад? б) дар 2 шакл; 2.Асосан шартномахои мухталифи сугуртакунии хаёт ва саломатии инсон чанд сол баста мешаван? г)  5  сол баста мешавад; 3.Шаклхои сугуртаи хаёт? б) инфироди ва колективи; 4.Сугуртаи хаёт барои холатхои зерин ба кор бурда мешавад? а) ба мухлати муайян ё…

  Подробнее »
 • Тест аз фанни менеҷменти байналмиллалӣ

  1.Менеҷмети байналмиллалӣ–ин: а). Дар замони мо бурдани фаъолияти бурунмарзӣ, ҷустуҷӯи имконоти фоидагирӣ дар бозори ҷаҳонӣ шакли ғайриодии менеҷмент. б). Имконоти бурдани фаъолияти фоиданоки соҳибкорӣ дар ҳудуди як давлат маҳдуд мебошад; в) Яке аз намудњои асосии менељмент ба њисоб рафта, маќсади асосиаш рушд ва истифодабарии афзалиятњои раќобатпазирии фирма дар мамлакатњои гуногун…

  Подробнее »
 • Тестхо бо чавобхояш аз СБҲМ

  1.Маънои калимаи стандарт чиро ифода мекунад: B) Меъёр, намуна ва қолиб; 2. Намудхои стандартњои   ҳисобдориро муайян кунед: A) Дохилӣ, берунӣ; 3.Стандарти ҳисобдории  дохилӣ чист: A) Ин маҷмӯи усулу қоидаҳои   ҳисобдорие мебошад, ки  танҳо дар дохили кишвар барои истифодабарандагон дохили истифода мешавад; 4.Сармоягузориҳо чанд намуд мешавад: D) 2 намуд; 5.Дороии ба…

  Подробнее »
 • Тестхо аз фанни сармоягузори

  1 Инвеститсия (сармоя) ҳачун мафҳуи иқтисоди. +ин маблаггузории дарозмуддати сармоя (дар дохили мамлакат ва берун аз он) ба ҳар гуна соҳаҳои хочагии халқ мебошад.Ин маблағгузори дарозмуддат дар минтақаҳои озоди иқтисоди мбошадИн маблағгузори дар дохили мамлакат мебошад.Ин маблағгузори дар соҳаҳои иқтисоди, иҷтимои мамлакат мебошад. 2 Ба сармоягузори чи дохил мешавад. Қоғазҳои…

  Подробнее »
 • Саволхои тести аз фанни бахисобгири мухосиби

  1. Ҳисобгирии хоҷагӣ чист? A. Ҳисобгирии хоҷагӣ -ин тарзи назорати фаъолияти корхона. B. Ҳисобгирии хоҷагӣ — ин яке аз вазифаҳои идоракунии корхона +C. Ҳисобгирии хоҷагӣ — низоми назоратй, ченкунй ва ба- қайдгирии ҷараёнҳои истеҳсолот бо мақсади назорат ва идоракунй. D. Ҳисобгирии хоҷагй-назорат, ченкунӣ ва бақайдгирии ҷараёни истеҳсолоти модцӣ. 2. Кадом…

  Подробнее »
 • Лоихасозии раванди хифзи маълумотхо

  Мафхуми асоси ва усулхои хифзи маълумотхо.                                                                                                       Стандартхо барои сохтани системаи хифзи маълумотхо.Лоихасозии системахои хифзи маълумотхо дар баъзахои ахбор.                   1. Мафхуми асоси ва усулхои хифзи маълумотхо           Дар вактхои охир диккат ба саволхо оиди мухофизати ахборот хеле зиёд мешавад, ки дар ракобат бо зиёдшавии ахбори чамъшуда, истифодаи васеи шабакахо ва…

  Подробнее »
 • Асосхои лоихасозии раванди техналогии коркарди маълумотхо

  1. Мафхумхои асосии раванди техналогии коркарди маълумотхо. 2. Нишондихандахо ва баходихии интихоби раванди техналоги. Мафхумхои асосии раванди техналогии коркарди маълумотхо Зери раванди коркарди ахбори иктисоди ичрошави дар ба тартиб андохтани пай дархами ва муайян кардани методхои коркард воситаю тадхизот, ихота кардани хамаи зиннахои коркарди маълумотхо ва истифодабарии хучатхои ибтидои бо…

  Подробнее »
 • Лоихасозии системаи хуччатгузории иктисоди

  Мафхуми якрангкунии системаи хуччатгузори. Лоихасозии системаи якрангшудаи хуччатгузории САИ. Махсусияти лоихасозии шакли хуччатхои ибтидои. Махсусияти лоихасозии хуччатхои ахбори натичави. Мафхуми якрангкунии системаи хуччатгузори. Системаи хуччатгузори кисми асосии таъминоти ахбории берунимошинии САИ ба хисоб меравад ва дар раванди идоракунии объекти иктисоди истифода бурда мешавад. Зери мафхуми хуччат мачмуи маълумотхои муайяне, ки…

  Подробнее »
 • Мафхумхои асосии гурухбандии ахбори иктисоди

  Дар шароити иқтисоди бозори нақши ахбор ҳамчун ашёи муҳими корхона барои кабули карорҳои идоракуни калон мебошад. Яке аз усурҳои асосии ин ашё ахбори иктисодӣ мебошад, ки хусусиятхои зеринро доро мебошад: ҳаҷми калони ахбороти ҳарсола сохта шаванда, коркарда шаванда ва нигоҳ дошта шаванда (то якчанд миллион аломат барои як корхонаи миёна)қисми…

  Подробнее »
 • Саволҳои тести аз фанни«Менечменти информатсиони »

  @1. Намудҳои асосии ҳуҷҷатҳои меъёри, ки аз тарафи ташкилотҳои байналхалқӣ оиди стандартикунонии ва комиссияи электротехники байналхалкӣ тавсия дода шудаанд, нишон диҳед. $A) Стандартҳо; $B) Шароитҳои техникӣ; $C) Маҷмӯаи қоидаҳо; $D) Регламентҳо: $E) мавзеъ. @2 .Базаи маълумотҳо чист? $A) Ҳаргуна файли матнӣ; $B) Сохтори  ташкилӣ барои нигоҳ доштани информатсия; $C) Харгуна…

  Подробнее »