Месяц: Июль 2017

 • Забони барномасози

  Мундариља: * Мукаддима……………………………………………………………………………… 2 Мухити Visual Basic 6.0……… ……………………………………………… 2 САТРИ МЕНЮ………………………….. ………………………………………. 3 TOOL BOX ПАНЕЛИ ЭЛЕМЕНТХОИ ИДОРАКУНИ (ОБЪЕКТХО)…………………………………………………………………….. 3 МЕНЮХОИ АСОСИИ V.B 6.0……………………………………………………… 4 Элементи идоракунии TOOL BOX………………………………………………… 6 Элементи идоракунии TEXT BOX………………………………………………… 6 Элемети идоракуни COMMAND BUTTON……………………………………… 7 Элементи идоракунии LIST BOX…………………………………………………… 8 Элементи идоракунии COMBO BOX…………………………………………… 8 Элементи идоракунии Check Box………………………………………………… 9 Элементи идоракунии Option Button…………………………………………… 9 Label – инфарматсияи матни………………………………………………… 10 Элемети идоракунии Line……………………………………………………… 10 Элементи идоракунии Shape…………………………………………………… 10 Элементи идоракунии Image………………………………………………………

  Подробнее »
 • Забони барномасозии Visual Basic

  МАЪЛУМОТИ МУХТАСАР ДАР БОРАИ ЗАБОНИ БАРНОМАСОЗИИ VISUAL Basic Тавасути забони барномасозии Visual Basic барои системаи амалиётии WINDOWS замимаҳои (прилoжение) гуногунро ба осонӣ сохтан мумкин аст. Забони барномасозии Visual Basic аз муҳити графикие иборат мебошад, ки тавасути он шаклҳои экранӣ ва элементҳои идоракуниро барпо кардан мумкин аст. Visual Basic аз маҷмўи асбобҳои лозимие…

  Подробнее »
 • Диски сахт (Винчестер)

    Диски сахт (Винчестер) Умуман, кор бо диски сахт ба монанди дискета ичро мешавад. Фаркият танхо дар он аст, ки диски сахт хамеша дар дохили блоки системави буда, гайр аз ин, амали форматирониро бо чунин диск ичро кардан лозим нест. Зеро дар ин холат тамоми маълумотхои диски сахти компютер тоза…

  Подробнее »
 • Ба кор даровардани компютер. Мизи кори ва заставка

  Филтри барки ба кор дароварда мешавад; Монитор ба кор дароварда мешавад (агар дар холати кори бошад, онро бетагйир мемонанд); Блоки системавиро ба кор медароранд;   Пас аз ин, чараёни ба кор даромадани компютер огоз меёбад (загрузка) ва чарогаки поёнии блоки системави бо ранги сурх фурузон мешавад. Пас аз ин, то…

  Подробнее »
 • Барномахои хизмати

    Аз худ намудани малакаи форматирони, тозакуни ва дефрагментатсияи дискхо. Шиносои бо пакети MS Office.   Дар папкаи Хизматӣ барномаҳои хизматӣ ҷойгир карда шудааст. Ки барои хизмат намудан дар шабакаи локали, глобалӣ ситемаҳо, дискҳо ва маълумотҳо хизмат мекунанд. Яке аз чунин барномаҳо ин тозакунӣ мебошад. Ин барнома ҷои холи хотираи компютерро аз…

  Подробнее »
 • Блоки системави

  Блоки системави Блоки системави Блоки системави аз бадан (корпус) бо блоки барrи (блок питание) ва платаи системави иборат мебошад. Платаи системави. Платаи системави rисми аз ҳамаасосии компютер ба ҳисоб меравад, ки бо ёрии e ҳамаи rисмҳои компьютер ба як тан мутаҳид карда мешаванд. Платаи системави ҳамон rисми компютер мебошад, ки…

  Подробнее »
 • Ба кор омодасозии ибтидоии компютер ва қоидаҳои бехатари он

    Пеш аз ҳама барои он, ки бо компютерҳои фардӣ кор намудан сар шавад зарур аст, ки сохторҳое, ки ба компютер дохиланд, ба ҷараёни электрикӣ пайваст намоем. Пайвасткунанда ба манбаи электрики дисплей дар пеши панел ҷойгир аст. Пайвасткунанда ба манбаи электрики блоки системавӣ низ дар пеши панел ҷойгир мебошад. Дисковод,…

  Подробнее »
 • Асосҳои кор бо компютерҳои фардӣ

  Нақша 1 Файлҳо, папкаҳо (ҷуздонҳо) ва тарзҳои сохтани онҳо 2 Дискҳо, дисководҳо ва тарзҳои истифодабарии онҳо 3 Тарзҳои дохилкунии маълумотҳо ва тартиби нигоҳдории онҳо Дар вақти истифодаи компютерҳои фардӣ, ҳар як истифодабаранда бояд кор бо ҳуҷҷат (файл), папка ва истифодаи дискҳоро донад, чунки дар тамоми фаъолияти корӣ бо онҳо сару…

  Подробнее »
 • Асосҳои кор бо барномаи Windows XP

  Асосҳои кор бо барномаи Windows XP Нақша 1 Мизи кори Windows XP. Тугмачаи «Пуск» ва «Панели вазифаҳо» 2 Менюи асосии Windows XP 3 Роҳҳои ба кор омодасозии Windows XP 4 Равзани Windows XP, намуд ва тарзҳои идоракунии он 5 Баромадан аз барномаи Windows XP 6 Кор бо файлҳо папкаҳо ва…

  Подробнее »
 • Асосхои кор бо Мicrosoft Excel

    Барномаи Excel имконият медихад , ки ракамҳоро дар андозаҳои гоногун истифода намоем. Ба андоза гирифтани ракамҳо барои инъикоси ракамҳо дар шакли пул ё фоиз , хамчунин барои яклукт намуданри дахиҳо истифода мешавад , ки дарки онҳоро хеле осон мегардонад . Ячейкаҳои чудо карда шударо андоза банди намудан мумкин аст, дар ин…

  Подробнее »