Фанни Таърихи Чахон(Умум)

Ходисахои Таърихи Умум ё Таърихи чахон ки аз солхои 1 то милод ва то ин замонро дарбар мегирад аз хамин сахифа дастрас карда метавонед.

 • Сиёсати хоричии Олмон дар солхои 1949 – 1969

  Сиёсати хоричии Олмон дар солхои 1949 – 1969  Солхои 1949-1969 дар хайати хукумати ЧФО намояндагони иттиходи христиани–демократии ва филиали дар Бавария будаи он Иттиходи христиани–ичтимои ворид гардида буданд. ИХД ва ИХИ мачбур буданд якчоя бо хизби Сотсиал–демократи хукуматро таъсис диханд. Яъне ин хукумати бо ном Коалитсияи калон буд. Аммо дар…

  Подробнее »
 • Пруссия дар асри 18- Иттиходи Рейн

  Аз соли 1701 худуди Бранденбург ва каролии Пруссия муттахид гардида, шохигарии Пруссияро таъсис додаанд. Дар ин мамлакат системаи бюрократии давлатдори чори буд. Дар Пруссия ва дигар давлатхои шаркии Олмон дубора хукуки крепоснои чори гардид. Аз тарафи дигар, махз дар пруссия Имануел Кант ва Фихта ба фалсафаи классикии немис ибтидо…

  Подробнее »
 • Олмон дар солхои 1945-1949

  Олмон дар солхои 1945-1949    Ин солхо дар таърихи солхои “сифр” (нулевые) нлмгузори шудаанд.    Солхои 1946 дар худуди ишголии Англия  ва Америка идорахои (управления) дар сохаи иктисодиёт, озукавори, кишоварзи, наклиёт ва алока таъсис дода шуданд.    Дар охири соли 1946 худудхои ишголии амрикои ва британи муттахид гардонида Бизония номгузори…

  Подробнее »
 • Хукумати Маргарет Тетчер

  Хукумати Маргарет Тетчер Дар давраи маъракаи пеш аз интихоботии соли 1979 Хизби мухофиза кор, ки ба сарварии он Маргарет Тетчер омада буд, вазифаи аввалини худро мубориза ба мукобили инфлятсия ва баровардани Британияи Кабир аз бухрони тулони медонист. Дар интихоботи парламентии мохи майи соли 1979 бештари ахолии кишвар ба тарафдории Хизби…

  Подробнее »
 • Сиёсати хоричии ИМА дар охири асри 20

  Сиёсати хоричии ИМА дар охири асри ХХ    Дар охири солхои 70 ум дар як катор давлатхо тагйиротхои чидди ба амал омаданд, ки ба тезутунд гардидани вазъияти байналхалки дар дахсолахои оянда оварда расониданд. Бахусус аз байн рафтани хокимияти шох Мухаммадризо Пахлави дар Эрон (январи соли 1979), хокимияти худкомаи Анастасио Самоса дар…

  Подробнее »
 • ИМА дар солхои 70 – 80 уми асри 20

  ИМА дар солхои 70 – 80 уми асри ХХ 1. Мохияти сиёсати маъмурияти Рейган  2. Сабабхои дастгири ёфтани ин сиёсат аз тарафи интихобкунандагон. Дар ибтидои солхои 70 уми асри ХХ иктисодиёти ИМА ба бухрони навру ба ру гардид. Маъмурияти Ч.Картер пеши рохи бекурбшавии пулро гирифта натавонист. Курби доллари амрикои дар…

  Подробнее »
 • Англия дар солхои 1949 – 1970

  Англия дар солхои 1949 – 1970 Соли 1948 иктисодиёти Англия пеш аз чангии худ карор гирифт, дар соли 1951 бошад, нисбати соли 1937 се баробар зиёдтар махсулот истехсол гардид. Аммо  саноати Англия нобаробар ривоч меёфт. Сохахои нави саноат аз кабили элекроэнергетика, мошинсози ва химия ривоч меёфтанд, аммо сохахои анъанави (ангишт,…

  Подробнее »
 • Эъломияи истиклолияти ИМА

  Дар мачлиси конгресс 7 июни соли 1776 аз тарафи Р.Т. Ли резолютсияе пешниход гардид, он аз тарафи Чонс Адамс дастгири ёфта буд. Дар он гуфта мешуд, ки «мустамликахои муттахида озод буда, хукук доранд штатхои сохибистиклол бошанд; ки онхо пурра аз тобеияти шохи Британия озод мегарданд; хамагуна робитахои сиёсии онхо ва…

  Подробнее »
 • Сиёсати хоричии ИМА дар охири асри 20

  Дар охири солхои 70 ум дар як катор давлатхо тагиротхои чидди ба амал омаданд, ки ба тезутунд гардидани вазъияти байналхалки дар дахсолахои оянда оварда расониданд. Бахусус аз байн рафтани хокимияти шох Мухаммадризо Пахлави дар Эрон ( январи соли 1979) , хокимияти худкомаи Анастасио Самоса дар Никарагуа (июли соли 1979) ва…

  Подробнее »
 • Шахрсози, меъмори ва санъати Эллинисти

  Замони эллинистӣ давраи бунёди шаҳрҳои зиёди нав ва ободу зебогардонии шаҳрҳои қадима буд. Табиист, ки ин ҷараён ба санъати шаҳрсозӣ ва меъморӣ такони бузургро ба миён овард. Унсурҳои нақшаи дурусти сохтан ва ободикунонии шаҳр ҳанӯз дар замони классикӣ ба вуҷуд омада буданд. Лекин истифодаи пурраи принсипҳои шаҳрсозии мунтазами Гиподам ва…

  Подробнее »