Фанни Микро ва макро иқтисод

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Микро ва макро иқтисод

 • Тавозуни озуқавори

  Аз иттилооти дар Буллетени бехатарии озуқа ва камбизоатӣ дар ҷумҳурӣ овардашуда маълум мешавад, ки ба бехатарии озуқаворӣ ҳосилнокии пасти зироаткорӣ ва маҳсулнокии чорво таҳдид мекунад. Дар солҳои 1990-1997 ҳаҷми истеҳсоли кишоварзӣ дар мамлакат 2 баробар кам гашта буд. Ба беҳбудие, ки дар солҳои минбаъда доир гардид, нигоҳ накарда ҳаҷми истеҳсоли…

  Подробнее »
 • Бехатари озуқаворӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

  Бехатарии озуқаворӣ дастрас будани озуқавориро ба мардуми ҷомеа барои пеш бурдани ҳаёти солим ва фаъолонаи онҳо мефаҳмонад. Таҳти мафҳуми бехатарии озуқаворӣ мавҷудияти маводи хӯрока ба миқдори кофӣ, дастрасии он ба хонаводаҳо, новобаста аз он ки аз бозор мехаранд ё аз дигар манбаъ, имконияти харидорӣ намудан он, инчунин ба миқдори зарурӣ…

  Подробнее »
 • Рушди иқтисодӣ – натиҷаи фаъолияти иқтисоди миллӣ

  1. Мафҳум, шаклҳо ва нишондиҳандаҳои рушди иқтисодӣ. 2. Сарчашмаҳо ва омилҳои рушди иқтисодӣ. 3. Тамсилаҳои (моделҳои) мувозинати рушди иқтисодӣ. Моделҳои Е. Домарва Р. Харрод. 4. Танзими давлатии рушди иқтисодӣ. 5. Рушди иқтисодӣ ва экология. 1. Мафҳум, шаклҳо ва нишондиҳандаҳои рушди иқтисодӣ Рушди иқтисодӣ яке аз масъалаҳои марказии назарияи муосири иқтисодӣ…

  Подробнее »
 • Системаи пулӣ – қарзӣ

  Бозори сармояи қарзӣ ва қоғазҳои қимматнок 1. Таркиби массаи пул ва андозаи он. 2. Тақозо ва арзаи пул. Бозори пул. Модели IS-LM. 3. Моҳият, вазифа ва шаклҳои қарз. 4. Бонкҳо, намудҳо ва вазифаҳои онҳо. 5. Фоизи қарз ва омилҳои муайянкунандаи дараҷаи қарз. 6. Бозори захираҳои қарзӣ ва инкишофи он. 7.…

  Подробнее »
 • Танзими давлатии иқтисоди миллӣ ва вазифаҳои он

  1. Вазифаҳои иқтисодии давлат. 2. Самтҳои асосии танзими давлатии иқтисодиёт. Вазифаҳои иқтисодии давлат Давлат на танҳо як ҷузъи асосии низоми сиёсӣ, балки ҳамчун субъекти зарурии иқтисодии ҷомеа низ ба ҳисоб меравад. Хусусияти фарқкунандаи давлат ҳамчун субъекти иқтисодӣ аз он иборат аст, ки барои фаъолияти худ ягон ҷавобгарии иқтисодиро бар дӯш…

  Подробнее »
 • Системаи асъорӣ – молиявии байналхалқӣ

  1. Мафҳуми асъор, бозори асъор ва принсипҳои ташкили он. 2. Қурби асъор ва таҳавулоти системаи он. Баланси пардохт. 3. Шаклҳои байналхалқии ҳисоббаробаркунии асъори миллӣ. 1. Мафҳуми асъор, бозори асъор ва принсипҳои ташкили он. Муносибатҳои байналхалқии асъорӣ, яке аз шаклҳои асосии муносибатҳои байналхалқии иқтисодӣ ба ҳисоб мераванд. Муносибатҳои асъорӣ гуфта, чунин…

  Подробнее »
 • Таваррум ва чораҳои зидди он

  1. Моҳият, сабабҳо ва шаклҳои таваррум. 2. Оқибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии таваррум. Каҷхатаи Филлипс. 3. Сиёсати давлатии зидди таваррум. 4. Хусусияти зуҳуроти инфлятсия дар ҶТ. 1. Моҳият, сабабҳо ва шаклҳои таваррум Таваррум гуфта, номувофиқ будани тақозою арзаи пул ва дигар таносубҳои иқтисодиро меноманд, ки дар афзоиши нархҳо намудор мешавад. Дар амалияи ҷамъиятӣ…

  Подробнее »
 • Мақсад ва воситаҳои сиёсати макроиқтисодӣ

  макроиқтисод ҳамчун қисми назарияи иқтисодӣ. Мувозинати иқтисодии фаъолияти иқтисоди миллӣ. Таносубҳои иқтисодӣ. Тавсифи нишондиҳандаҳои макроиктисодӣ. Усулҳои ҳисоби маҷмӯи маҳсулоти миллӣ (МММ). Сарвати миллӣ ва таркиби он. макроиқтисод ҳамчун қисми назарияи иқтисодӣ. Мафҳуми «иқтисоди миллӣ» яке аз фаҳмишҳои марказии назарияи макроиқтисод ба ҳисоб меравад. Ин мафҳумро бори аввал олими амрикоӣ Василий…

  Подробнее »
 • Иқтисоди ҷаҳон ва муносибатҳои байналҳалки иктисоди

  1. Марҳилаҳои ташаккул ва хусусиятҳои асосии хоҷагии ҷаҳонӣ. 2. Савдои ҷаҳони: намудҳо ва таркиби он. Баланси пардохт. 3. Бозори ҷаҳони ва проблемаҳои ҳамроҳшавии ҶТ ба он. 4. Муҳоҷирати байналхалқии қувваи коргарӣ ва содироти сармоя. 5. Ҳамгироии байналхалқии иқтисодӣ ва шаклҳои зуҳуроти он. 1. Марҳилаҳои ташаккул ва хусусиятҳои асосии хоҷагии ҷаҳонӣ.…

  Подробнее »
 • Маҷмӯи даромадҳои аҳолӣ ва сиёсати иҷтимоии давлат

  1. Даромади аҳолӣ ва сарчашмаҳои он. Даромади номиналӣ ва ҳақиқӣ. 2. Сатҳи зиндагии аҳолӣ ва омилҳои ба он таъсиркунанда. 3. Камбизоатӣ: сабабҳо ва шаклҳои он. 4. Тақсими даромадҳои аҳоли. Каҷхатаи Лоренс 5. Системаи ҳифзи иҷтимоии аҳоли ва сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҶТ. 1. Даромади аҳолӣ ва сарчашмаҳои он. Даромади номиналӣ ва…

  Подробнее »