Лугати англиси, точики ва русси

Лугат ва ислохотхо ба забони точики, руси ва англиси бо формати word.

 • Лугати истилохоти грамматики забони англиси

  Луғати истилоҳоти грамматики забони англиси артикл — articlesартикли муайянӣ — the definite articleартикли номуайянӣ — the indefinite articleдараҷа — degreeзамон — Tenseзамони гузашта — Past tenseзамони оянда — Future tenseзамони ҳозира — Present tenseзамонҳои давомдор — Continuous (Progressive) Tensesзамонҳои мутлақ — Perfect Tensesзарф — the adverbибора — expression, constructionисм —…

  Подробнее »
 • Истилохоти химияви

  Аммиак — спирти навшодир Антабоқ — гомолог Астат — ноустувор Аналитик- таҳлилкунанда Аналитический контроль- назорати таҳлилгарона Ангстрем- воҳиди дарозӣ Антенна- мавҷгир Антиядерный- зиддиҳаставӣ Аппарат- асбоб, дастгоҳ Асбест–сангпахта, филизпунба (пахтасанг) Атмосфера- ҳаво, фазо Атом- атом, зарраи хурдтарини элементи кимиёвӣ База- махзан Баланс- мувозинат, баробарӣ Балансировка- мувозинат Балласт- бор Баллон- зарфи моеъдор…

  Подробнее »
 • Луғатнома аз фанни Адабиёт

  А  Абар – бар, болои…, рӯйи, дар, мувофиқи.  Абе –  бе.  Або – бо.  Абдон – баданҳо.  Аблақ – ҳарчизи дуранга, сафеду сиёҳ, ало; маҷ. аспи чавкар, тезрав.  Абҳар – равшантар.  Авон – замон, ҳангом, вақт.  Ағёр – ҷамъи ғайр, бегонагон.  Адам – нестӣ, нобудӣ.  Анбар – моддаи хушбӯй, ки…

  Подробнее »
 • Вожахои иктисоди ва маънохои онхо

  1. Иктисод-илмест, рочеъ ба фаъолият ва санъати ташкили хонадори,хочагию хочагидори ва давлатдори аст. 2. Субъектхои иктисоди-фишанге мебошанд, ки бо воситаи онхо вазифа ва максади такрористехсол халлу фасл карда мешавад. 3. Ходисахои иктисоди-тадбир,амалиёт ё худ муносибатхое мебошанд,ки байни субъектхои иктисоди сурат мегиранд ва дар доираи равандхои иктисоди амали мегарданд. 4. Равандхои…

  Подробнее »
 • Маънохои вожахои ботаники

  Автотрофӣ (юнонии худам – ғизо мегирам) – аз моддаҳои ғайриорганикӣ ғизогиранда.Адаптатсия (лотинии мутобиқшавӣ) – мутобиқшавии вазифаҳо ва сохти организмҳо ба шароити зист.Ақида (идея, юнонии idea – ғоя, андеша), шакли дарки ақлии реалияти объективӣ, ки мақсади он маърифати минбаъда ва навсозии олам аст. Нуктаи асосӣ (муайянкунанда) дар системаи назарияҳо,  ақидаҳо ва…

  Подробнее »
 • Вожаномаи Англиси – Точики дар мавзухои гуногун

  1. Оила (57 калима)2. Сарулибос (40 калима)3. Узвҳои бадани инсон (47 калима)4. Воситаҳои ороишӣ (34 калима)5. Сабзавот ва Меваҷот (44 калима)6.Номгӯи якчанд намуди хӯрокҳо, Таомҳо, Наҳорӣ, Хӯроки нисфирӯзӣ (115 калима)7. Хона. Хона ва атрофи он 8. Хона9. Меҳмонхона, хонаи умумӣ 10. Хонаи таомхӯрӣ 11. Хонаи хоб 12. Ошхона13. Хонаи либосшӯӣ…

  Подробнее »
 • The most popular english phrasial verbs

  THE MOST POPULAR ENGLISH PHRASIAL VERBS ФЕЪЛҲОИ ИБОРАВИИ АНГЛИСӣ, КИ БЕШТАР МАВРИДИ ИСТИФОДААНД САМЫЕ РАСПРОСТРАНЁННЫЕ АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗОВЫЕ ГЛАГОЛЫ back away ақиб гаштан, баргаштан, аз чизе даст кашидан, розӣ нашудан отступать, пятиться back off ақибнишинӣ кардан, таваққуф кардан отступить, притормозить be back баргаштан вернуться, возвращаться be off рафтан, тарк кардан, озод…

  Подробнее »
 • Some phonetic and grammatical conceptions

  SOME PHONETIC AND GRAMMATICAL CONCEPTIONS БАЪЗЕ МАФҲУМҲОИ ФОНЕТИКИЮ ГРАММАТИКӣ Phonetics фонетика фонетика Sound овоз звук Vowel овозҳои садонок гласные звуки Consonant овозҳои ҳамсадо согласные звуки Sound / sonic speed суръати овоз скорость звука Letter ҳарф буква Capital letter ҳарфи калон прописная буква Small letter ҳарфи хурд строчная буква Unit воҳид…

  Подробнее »
 • Abrivation names of international organization

  ABRIVATION NAMES OF INTERNATIONAL ORGANIZATION НОМҲОИ ИХТИСОРШУДАИ ТАШКИЛОТҲОИ УМУМИҶАҲОНӣ СОКРАЩЕННЫЕ ИМЕНА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ AAPSO Afro–Asian Peoples solidarity Organization Организация солидарности народов Азии и Африки Ташкилоти ҳамфикрии халқҳои Осиё ва Африқо ACC Administrative Committee on Coordination Административный комитет (ООН) покоординации Кумитаи маъмурии (СММ) оиди мутобиқат ADB African Development Bank Африканский…

  Подробнее »
 • International words / калимахои байналхалки/ международные слова

  INTERNATIONAL WORDS / КАЛИМАҲОИ БАЙНАЛХАЛҚӣ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СЛОВА English Tajik Russian aborigines – n. сокини аслӣ, муқимӣ аборигены, коренные жители academician – n. академик академик academy – n. академия академия acrobat – n. акробат акробат action – n. ҳаракат действие; деятельность activate – v. фаъолкардан активизировать administrative – a. маъмӯрӣ административный…

  Подробнее »