Консепсияхои табиатшиноси

 • Эволютсия дар геология

  Таъсисёбии  сайёраи Замин;  сохт  ва эволютсияи  он Ба  маҷмӯи  илмҳои  табиатшиносии макроолам дар  навбати  аввал  илм  дар бораи  Замин дохил  мегардад. Замин  Офтоб  сайёраи  сеюм  буда, даври  гардиши  он дар атрофии тираш  ба 24 соат  ва даври  гардиши  он аз эллиптикӣ  дар  атрофи  Офтоб  ба  365 шабона рӯз  баробар  аст.…

  Подробнее »
 • Биоэтика ва Консепсияи пайдоиши ҳаёт дар Замин

  Дар таҳти     этикаи     биологӣ   татбиқи  фаҳмиш ва меъёрҳои  ахлоқии   умумибашарӣ,  ки дар  онҳо  проблемаҳои  саховат, ғазаб, виҷдон, шараф ва ғайра  дар соҳаи  фаъолияти  Амалию назариявӣ  дар биология, инчунин  рафти   тадабиқи  амали  натиҷаҳои   он  дохил  мегарданд, фаҳмида  мешавад. Дар  соҳаи  донишҳои  этикӣ, ҷудо  кардани биоэтикаро  ба вуҷудори якқатор проблемаҳои  зарурии фаҳмиши …

  Подробнее »
 • Принсипҳои асосии эволютсияи биологӣ

  Таълимот дар бораи  эволютсияи  биологӣ – илм дар бораи сабабҳои, қувваи пешбаранда, тағйироти  қонуниятҳо  ва инкишофи организмҳои зинда  мебошад. Таълимоти эволютсионӣ, ки асосгузори он Ч.Дарвин  Буда, асоси  назариявии  биологияи  ҳозиразамон  ба шумор  меравад, натиҷаҳои  ба даст  овардаи   фанҳои  биологии хусусиро ҷамъбаст  менамояд. Принсипҳои асосии назарияи эволютсионии Дарвин ба шумор мераванд:…

  Подробнее »
 • Консепсияи муосир экологӣ

  Тавсифҳои энергетики экоситемаҳо. Вобастаги  ба инкишофи  илму  техника, инчунин  таъсири фаъолонаи  одам  ба муҳит  иҳотакунанда,  проблемаҳои  бавуҷудомадаи  экология  аҳмияти  калон пайдо намуд. Ин  ҷараёни  ифлосшавии  атмосфера, заҳрнокшавии  дарёу  кӯлҳо, боронҳои  кислотагӣ, зиёдшавии  партовҳои  истеҳсолот,  махсусан  истифодабарии  моддаҳои  радиоактивӣ  ва ғайраҳо   мебошад. Дар  замони   ҳозира  экология  ба  равияи  байнифаннӣ  табдил  ёфтааст, …

  Подробнее »
 • Консепсияи совияҳои таркибҳои биологӣ

  Совияҳои   ташакулёбӣ системаҳо зинда. Биология  ҳамчун  таълимот  оид  ба ҳаёт  дар  замонҳои қадим пайдо  шуда, таърихан  чун илми  тасвири шаклҳо ва намудҳои  гуногуно лами  наботот   ва  ҳайвонот  инкишоф  ёфтааст.  Дар  биология  усулҳои  таҳлил  ва  таснифи  маълумотҳои сершумори таҷрибавӣ оид ба табиати зинда мавқеи  муҳимтарин  дорад. Таснифоти (классификатсия) аввалини  растаниҳоро табиатшиноси…

  Подробнее »
 • Сохти модда ва Системаи кимиёвӣ – ҷараёнхои кимиёвӣ

  Намудҳои  реаксияҳои кимиёӣ. Сохти  модда. Системаи  кимиёвӣ – ҷараёнҳои кимиёвӣ. Эволютсияи  системаи кимиёвӣ. Реаксияи  таҷзияшавӣ  реаксияест,  ки  дар натиҷаи он  аз  ду ё якчанд  модда  як  моддаи  нав  ҳосил    мешаванд: 2Нg O  = 2Hg + O2       2K cℓO3 = 2K cℓ +3O2 Реаксияи  пайвастшавӣ  реаксияест, ки  дар натиҷаи  он…

  Подробнее »
 • Нуқтаи назари системаи омӯзиши хосияти моддаҳо

  Фаҳмишҳои асосӣ ва қонунҳои кимёӣ. Робитаи кимиёӣ ва сахти молекулаҳо. Яке аз фанҳое, ки  таркиб, сохт, хосият, инчунин табдилёбии моддаҳоро бе тағйирёбии таркиби ядрои атом  меомӯзад, кимиё ба шумор меравад. Кимиё ҳанӯз 3- 4 ҳазор сол пеш аз мелод ба вуҷуд омадаст. Дар он вақт одамон ба табдилёбиҳои моддаҳои гуногун…

  Подробнее »
 • Назарияи таъсисёбии ситораҳо ва сайёраҳо

      Мегаолам ё кайҳонро  илми  ҳозира  ҳамчун  системаи ҷисмҳои  осмонии таъсири  мутақобилкунанда  ва инкишофёбанда дида  мебарояд. Вай  аз  сайёраҳо     ва  системаи сайёраҳои  дар атрофи ситораҳо  бавуҷудоянда, ситораҳо  ва системаи ситораҳо – галактикаҳо, системаи  галактикаҳо – метагалатикаҳо  иборат аст.        ситораҳо  дар  алоҳидагӣ  мавҷуд набуда,  системаҳоро  ташкил  мекунанд.  Системаи ситорагии  оддитарин,…

  Подробнее »
 • Тасаввуротхо дар бораи фазо ва вакт

  Хосиятҳои  фазо    ва вақт        Ҳангоми  ба вуҷуд  овардани  назарияи  худ  ба Эйнштейн лозим  омад, ки  тасаввуротҳои  пешинаи  механикаи  классикиро  дар  бораи  фазо  ва вақт аз  нав  дида  барояд.        Бинобар  ин  назарияи  нисбии махсуси  ба вуҷуд  овардаи  Эйнштейн (соли  1905) натиҷаи  ҷамъбасткунӣ  ва якҷоякунии  механикаҳои  классики  Галилей —  Нютон …

  Подробнее »
 • Консепсияи фазо ва вақт дар манзараи илмии ҳозиразамони олам

         Дар   манзараи  механики олам фаҳмиши фазо  ва вақт яке  аз  хосиятҳои  материяи  ҳаракаткунанда  дида баромада мешавад. Дар механика танҳо просессҳои  баргарданда  дида баромада мешавад, вақт дар  он  ҳамчун  параметр дохил мешавад. Камбудии  дигари  манзараи  механикии  олам дар он аст, ки  фазо ва вақт  ҳамчун  шакли  мавҷудияти  материя  дар алоҳидагӣ …

  Подробнее »