Фанни Иқтисоди миллӣ

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Иқтисоди миллӣ

 • Назарияи давраи иқтисодӣ

  Имрўз назарияи ягонаи давраҳо вуҷуд надорад, аз ин рў муҳаққиқони муосир кўшиши зиёде барои таснифи мақбули ин назарияҳо карда истодаанд. Назарияи омилҳои беруна. Асосгузори ин ҷараён иқтисодшиноси англис У.С.Ҷевонс (1835–1882) мебошад, ки давраи иқтисодиро, махсусан, хоҷагии қишлоқ ва савдоро бо фаъолиятнокии 11-солаи офтоб марбут медонист. Пайравони У. С. Ҷевонс таъсири…

  Подробнее »
 • Назарияи пешрафти иқтисодиёт

  Пешрафти иқтисодиёт – афзоиши миқёси истеҳсолоти таҷаммўӣ ва истеъмол дар кишвар мебошад. Натиҷаҳои макроиқтисодӣ: маҳсулоти умумимиллӣ, даромади миллӣ нишонаҳои он мебошанд. Мубоҳисаҳои муҳаққиқони зиёд оид ба масъалаи пешрафти иқтисодиёт нишон доданд, ки дар назарияи иқтисодиёт оид ба пешрафти иқтисодиёт ду нуқтаи назари ба ҳам мухолиф вуҷуд доранд. Мухолифони пешрафти иқтисодиёт…

  Подробнее »
 • НАЗАРИЯИ «МАВҶҲОИ ТЎЛОНӢ»-И КОНДРАТЕВ

  Саҳми олими рус Н.Д.Кондратев дар таҳияи назарияи давраӣ калон аст. Вай рушду пешрафти Франсия, ИМА ва Англияро дар тўли 100–150 сол таҳқиқ кардааст. Дар натиҷаи таҳқиқ ва хулосабарорӣ аз рўи маводи охири асри XVIII Н.Д. Кондратев давраҳои  калони зеринро нишон дод: Давраи I: аз соли 1787 то соли 1814 –…

  Подробнее »
 • Андоз ва навъҳои он

  Андозҳо – пардохтҳои ҳатмии билоиваз, ки ба фоидаи давлат бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи ҷамъият ситонида мешаванд. Ҳар як андоз дорои унсурҳои ҳатмии зерин мебошад: субъекти андозбандӣ; объекти андозбандӣ; заминаи андоз; ҳаҷми андоз; манбаи пардохти андоз; давраи супоридани андоз; имтиёзот аз андозбандӣ. Андозҳоро аз рўи нишонаҳои гуногун тасниф менамоянд, ки…

  Подробнее »
 • Иқтисодиёти фаромиллӣ

  Иқтисодиёти фаромиллӣ – шакли пешрафтаи рушди муносибатҳои байналмилалии иқтисодӣ. Муносибатҳои байналмилалии иқтисодӣ – маҷмўи муносибатҳои иҷтимоӣ, ки дар натиҷаи ҳамкории иқтисодии субъектҳои хоҷагидории ҷаҳонӣ ба миён меоянд. Шаклҳои асосии муносибатҳои байналмилалии иқтисодӣ инҳоянд: савдои байналмилалӣ;ҳаракати байналмилалии сармоя;муҳоҷирати байналмилалии меҳнаткашон;ҳамгироии иқтисодии байналмилалӣ;дар сатҳи ҷаҳонӣ махсусгардонии истеҳсолот ва корҳои илмӣ- техникӣ:робитаҳову муносибатҳои…

  Подробнее »
 • Бозори пул – танзимгари иқтисодиёт

  Бозори пул – маҷмўи бозорҳои қарздиҳӣ ва амонатгузорӣ (депозитӣ). Дар ин маврид Бонки Миллӣ, бонкҳои тиҷоратӣ ва созмонҳои молиявӣ бо коғазҳои арзишдори кўтоҳмўҳлат амалиёт мегузаронанд; як қисме аз бозори коғазҳои арзишдор – сармоя, ки бо онҳо амалиёти кўтоҳмўҳлати амонатгузорӣ ва қарздиҳӣ гузаронида мешавад, асосан хидмати гардиши сармояи ширкатҳо, захираҳои кўтоҳмўҳлати…

  Подробнее »
 • Низоми бонкӣ ва молиявӣ

  Низоми бонкӣ – маҷмўи бонкҳои ба ҳамдигар робитадошта ва дигар муассисаҳои қарздиҳанда  мебошад, ки дар чаҳорчўбаи ягонаи механизми қарзию молиявӣ амал менамоянд. Дар низоми бонкӣ дар сатҳи аввал Бонки Миллӣ (Марказӣ), дар ҷойи дуюм шабакаи бонкҳои тиҷоратӣ, муассисаҳои ҳисоббаробаркунию қарзӣ қарор доранд. Сарсилсилаи низоми молиявӣ Бонки Миллӣ аст, ки одатан…

  Подробнее »
 • Навасони адвории пешрафти иқтисоди бозаргонӣ

  Навасони адворӣ (сиклӣ будан) – шакли пешрафти иқтисоди миллӣ ва хоҷагии ҷаҳонист, пешрафтест аз як тавозуни макроиқтисодӣ дар миқёси як иқтисод нисбат ба дигараш. Сабабҳои навасони адворӣ инҳоянд: ба таври доимӣ коҳиш ёфтани  инвеститсияҳо;навасони миқдори пул дар кишвар;коҳиш ёфтани самараи мултипликатсия;нав шудани неъматҳои асосии сармоявӣ. Дар солҳои гуногун истеҳсолот метавонад…

  Подробнее »
 • Тавозуни макроиқтисоди ва бесуботии макроиқтисодӣ

  Тавозуни макроиқтисодӣ–ҳолати низоми иқтисодист, ки хусусияташ мавҷудияти тавозунӣ ва ҳамсангии ду меъёри ба самти мухталиф нигаронидашуда – баробарии тақозо ва арза, истеҳсол ва истеъмол, даромадҳо ва хароҷот мебошад. Ин тавозун метавонад ноустувору кўтоҳмуддат ва устувору дарозмўҳлат бошад. Тавозуни макроиқтисодии умумӣ маънои онро дорад, ки дар иқтисоди миллӣ тавозуну таносуби ҷараёнҳои…

  Подробнее »
 • Сиёсати шуғли аҳолӣ ва танзими бекорӣ

  Сиёсати шуғли аҳолӣ – маҷмўи чорабиниҳои сиёсати макроиқтисодӣ мебошанд, ки ба самти ба субот овардани иқтисодиёт дар сатҳи ба кор машғул будани кулли аҳолӣ нигаронида шудаанд. Тавсияҳо оид ба дахолат кардани давлат ба иқтисодиёт дар шароити бесуботии макроиқтисодӣ хеле зиёданд. Вале усулҳои умумии таъсиррасонӣ ба сатҳи фаъолиятмандиро бо тезисҳои зерин…

  Подробнее »