Фании Информатика

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Иформатика ва Технологияи информатсиони.

 • Воситаҳои мултимедиа

  Воситаҳои мултимедиа. Мафҳуми «мултимедиа» аз калимаи лотинии media – муҳит (барандаи информатсия) гирифташудааст. Мултимедиа имконияти бо информатсияи табиати гуногун дошта коркарданро фароҳам меоварад. Агар воситаҳои муқаррарии компютер, танҳо бо информатсияи ададӣ имконияти коркарданро фароҳам меоварда бошанд, он гоҳ мултимедиа, пеш аз ҳама, имконияти бо информатсияи садойӣ ватасвирӣ (аудио-вавидеоинформатсия) кор карданро…

  Подробнее »
 • Воҳиди нигоҳдории иттилоот ва Мафҳуми файл ва каталог

  Барои нигоҳдории иттилоот якчанд талаботҳо пешниҳод мешаванд: Имконияти нигоҳ доштани ҳаҷми калони қиматҳо.Иттилоот бояд баъд аз анҷоми кори раванд барои нигоҳдорӣ  сабт карда шавад.Ба иттилоот дар як вақт бояд якчанд равандҳо дастрас шуда тавонанд. Воҳидҳои иттилоот бит ва байт мебошад. Воҳиди хурдарини иттилоот бит ном дорад. Бит (bit – bnary…

  Подробнее »
 • Информатика ва иттилоот (информатсия)

  Информатика аз калимаи фаронсавӣ гирифта шуда маънояш info (хабар, ахбор) avtomatika (худкор, зудкор) Информатсия (Information)  аз калимаи лотинӣ гирифта шуда, маънояш иттилоот додан, хабар додан, ахборот додан, маълумот додан мебошад, вале ягонтои онҳо ин калимаро пурра иваз карда наметавонанд. Масалан, сигнали ягон датчикро информатсия гуфтан мумкин аст, вале иттилоот не.…

  Подробнее »
 • ПРОГРАММАҲОИ СТАНДАРТИИ WINDOWS

  ПРОГРАММАҲОИ СТАНДАРТИИ WINDOWS. ТАҲРИРГАРИ МАТНИИ БЛОКНОТ Программаҳои стандартӣ. Аслан аз системаҳои оператсионӣ талаб карда намешавад, ки онҳо дар таркиби худ воситаҳои иҷрои масъалаҳои мушаххаси амалиро дошта бошанд. Барои ҳалли чунин масъалаҳо таъминоти программавии амалӣ мавҷуд аст. Вазифаи асосии системаҳои оператсионӣ – таъмини алоқаи байни истифодабаранда, таҷҳизот ва программаҳо ба ҳисоб…

  Подробнее »
 • ПРОГРАММАИ СИСТЕМАВИИ «САБАД»

  Программаи системавии Сабад (Корзина – Recycle Bin) – объекти махсуси системаи оператсионии Windows ба шумор рафта, барои муваққатан нигоҳ доштани объектҳои несткардашудаи система хизмат мерасонад. Барои ин программа дар Мизи кории Windows нишонаи пешбинӣ карда шудааст. Системаи Windows чунон сохта шудааст, ки ҳангоми несткунии файлу папкаҳои нолозим, онҳо аслан аз…

  Подробнее »
 • ТАРЗҲОИ БАКОРДАРОРИИ ПРОГРАММАҲО ДАР WINDOWS

  Пайдошавии равзанаи Мизи кории системаи Windows (Расми 2) дар экран шаҳодати он аст, ки истифодабарандаи МЭҲ аллакай ба муҳити ин системаи оператсионӣ ворид гаштааст. Пас аз воридшавӣ ба система, истифодабаранда имконият пайдо менамояд, ки ягон программаро ба кор дарорад ва бо ёрии он масъалаи муайянеро ҳал намояд. Бояд қайд кард,…

  Подробнее »
 • МЕНЮИ РАВЗАНАИ ПРОГРАММАИ «РОҲБАЛАД»

  Тавре ки пештар қайд намудем, дар сатри дуюми равзанаи Роҳбалад (Расми 25) менюи он ҷойгир шудааст. Менюи программа аз якчанд бандҳо иборат аст, ки ҳар кадоми он ба иҷро намудани амалиёти гурӯҳи муайян вобаста карда шудааст. Бандҳои менюи программаро бо яке аз тарзҳои зерин интихоб намудан мумкин аст: Нишондиҳандаи мушро…

  Подробнее »
 • ПРОГРАММАИ СИСТЕМАВИИ «КОМПЮТЕРИ МАН»

  Чунон ки пештар дида баромадем, дар Мизи кории системаи Windows нишонаи папкаи Мой компютер (Компютери ман) ҷойгир шудааст (Расми 2). Вақте ки мо ин нишонаро интихоб менамоем ва ду маротиба пай дар пай тугмаи чапи мушро пахш мекунем, дар экран равзанаи он (Расми 19) кушода мешавад. Аз расм дида мешавад,…

  Подробнее »
 • МЕНЮИ АСОСИИ WINDOWS

  Тавре ки қайд карда шуд, дар Панели масъалаҳои Мизи кории системаи Windows тугмаи Пуск мавҷуд аст. Ҳангоми нишондиҳандаи мушро ба болои ин тугма гузоштан, информатсияи ёрирасони Начните работу с нажатии этой кнопки (Корро аз пахш кардани ин тугма шурӯъ намоед) пайдо мешавад. Пас аз пахш кардани тугмаи чапи муш дар…

  Подробнее »
 • БАТАРТИБОРӢ ВА ИНЪИКОСИ НИШОНАҲОИ РАВЗАНА

  Дар Мизи кории Windows ва равзанаҳои папкаҳои система нишонаҳои объектҳоро бо тарзҳои гуногун ба танзим меоранд. Асосан чор усули батартибории нишонаҳои объектҳои системаро дар равзанаҳо истифода мебаранд: аз рӯи ном, аз рӯи тип (намуд), аз рӯи андоза ва аз рӯи вақти сохта шуданашон. Барои иҷрои ама-ли батартибории нишо-наҳо аз командаи…

  Подробнее »