Фанни Фархангшиноси

Рефератхо ва лексияхои точики аз фанни Фархангшиноси

 • Мафҳуми «Шарқу Ғарб» дар фарҳангшиносии муосир

              Имрӯз дар даврони ҷаҳонишавӣ (глобализатсия) масъалаи «гуфтугӯ миёни тамаддунҳову фарҳангҳо ба ҷои ҷанг миёни тамаддунҳо матраҳ мешавад» (Сайидмуҳаммади Хотамӣ). Ба-дин иртибот, басо ҷои хушист, ки дар ин даврони ҷаҳонишавӣ аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид эълон шудани ҷашни «Наврӯз» ҳамчун фарҳанги маънавии байналмилалӣ баёнгари интиқолу судури арзишҳои волои фарҳанги Шарқ…

  Подробнее »
 • Фарханги аврупоии асри XX

  Суннатҳои гуманизмСиентизм (сциентизм) ва технократизмФаромодернизмҶаҳонишавӣ ва фарҳанги асри XX 1.Суннатҳои гуманизм Дар фарҳанги муосири аврупоӣ ғояҳо ва усулҳое, ки инсоният дар қарнҳои гузашта, ба вижа дар поёни қарни XX кашф кардааст, хело хуб ба ҳам омезиш ёфта ба таври мӯъҷаз ироа шудааст. Муҳим он аст, ки аз ин «ғарбели замон»…

  Подробнее »
 • Фарҳанги ориёи-эронӣ

  1. Фарҳанги бостонии тоҷикон ҷузъи таркибии фарҳанги ориёӣ-эронӣ. 2. Забон ва адаби форсии дарӣ дар аҳди Сомониён. 1. Фарҳанги бостонии тоҷикон ҷузъи таркибии фарҳанги ориёӣ-эронӣ Сарзамине, ки имрӯз мо дар он зиидагӣ мекунему номи Тоҷикистонро дорад, дар гузаштаи бисёр дур ҷузъе аз як паҳнои таърихӣ-ҷуғрофиёне будаст, ки гаҳвораи тамаддуни ориёӣ…

  Подробнее »
 • Фарҳанги Шарқу Ғарб

  Шарқу Ғарб ҳамчун мафҳуми фарҳангшиносӣТафовутҳои фарҳангҳои ғарбӣ ва шарқӣ 1.Шарқу Ғарб ҳамчун мафҳуми фарҳангшиносӣ Имрӯз дар даврони ҷаҳонишавӣ масъалаи «гуфтугӯ миёни тамаддунҳову фарҳангҳо ба ҷои ҷанг миёни тамаддунҳо матраҳ мешавад» (Сайидмуҳаммади Хотамӣ). Ба-дин иртибот, басо ҷои хушист, ки дар ин даврони ҷаҳонишавӣ аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид эълон шудани ҷашни…

  Подробнее »
 • Фарханг ва табиат

  1. Фарҳанг ҳамчун табиати сонӣ. 2. Ҷанбаҳои ҳамкорӣ ва таъсири мутақобилаи фарҳанг ва табиат. 1.Фарҳанг ҳамчун табиати сонӣ Бидуни мушаххас сохтани таносуби байни табиату фарҳанг тавсифи падидаи фарҳанг номукаммал аст. Зеро таҳқиқоти фарҳангшиносон нишон медиҳад, ки фарҳанг падидаи ғайрибиологӣ буда, онро ба табиат шомил кардан ғайри имкон аст, аммо дар…

  Подробнее »
 • Қонунҳои фарҳангӣ ва шароити амалкарди онҳо

  1 Қонунҳои фарҳангӣ. 2.Шароити амалкарди фарҳанг. 1. Қонунҳои фарҳангӣ Ҳангоми омӯзиши фарҳанг бояд пайдоиши қонунманди хусусиятҳои танҳо ба фарҳанг хосро дар назар дошт. Ва ин хусусиятҳои қонунманд қарори зайланд: 1. Фарҳанг қобилияти нуфузи ҳамаҷониба дошта, тамоми ҷанбаҳои ҳаёти инсонро фаро мегирад ва хислати ҷамъоварандагӣ (интегратсионӣ) дошта, шаклҳои мухталифи фарҳангро дар…

  Подробнее »
 • Сохтори фарханг

  1.Шаклҳои фарҳанг. 2.Типҳои фарҳанг. 3.Навъҳои фарҳанг. Барои дарки бештари моҳияти фарҳанг таҷзияву баррасии сохтори он кӯмаки бештаре хоҳад кард. Аз ин рӯ, омӯзиши шаклҳои фарҳанг навъҳову типҳои он яке аз вазифаҳои асосии илми фарҳангшиносист. 1. Шаклҳои фарҳанг Аз нигоҳи шакл фарҳанг ба ду қисм тақсим мешавад: моддӣ ва маънавӣ. Дар…

  Подробнее »
 • Категория (макула)-хои фархаигшиносӣ

  Тасвири фарҳангии олам. Меъёр ва арзишҳои фарҳанг.Аломат ва рамзҳои фарҳанг.Мафҳумҳо, кодҳо ва универсалҳои фарҳангӣ. 1. Тасвири фарҳангии олам. Гарчанде ба таъбири Саъдии бузург «Банӣ одам аъзои якдигаранд.К-аз офариниш зи як гавҳаранд», аммо дар раванди таърихи инкишофи башар, ҳар як фард дорои хусусияти хос ва ҳар халқ дорои фарҳанги вижае мебошад.…

  Подробнее »
 • Мохият ва вазифахои фарханг

  Мафҳуми асосии фарҳанг.Вазифаи  фарҳанг. 1.Мафҳуми асосии фарҳанг Фарҳанг калимаи форсии тоҷикӣ буда аз ду  ҷузъ: пешванди «фар» ба маънои «пеш, боло ва бар» омада, «ҳанг» аз решаи авастоии «танг (thang)» ба маънои «кашидан» ва «вазн» таркиб ёфтааст. Аз назари луғавӣ калимаи мураккаби «фарҳанг»ба маънии «болокашидан», «баркашидан» ва «берункашидан» аст. Аммо…

  Подробнее »
 • Фархангшиноси хамчун илм

  1.Консепсияи фарҳангшиносӣ, мавзӯъ ва вазифаи он. 2.Сохтори донишҳои фарҳангшиносӣ. 3.Усул ва равишҳои таҳқиқи фарҳангшиносӣ. 1.Консепсияи фарҳангшиносӣ, мавзӯъ ва вазифаи он Бо вуҷуди бардоштҳои мухталифе аз мафҳуми фарҳанг ва назарҳои зидду нақисе,  ки дар бораи фарҳангшиносӣ ва вазифаи он мавҷуд аст, ҳама муҳаққиқон ба ин нуқта назари воҳид доранд; «Фарҳангшиносӣ- илм…

  Подробнее »