Фанни Баҳисобгирии бухгалтерӣ

Рефератхо ва лексияҳои точики аз фанни Баҳисобгирии бухгалтерӣ

 • Ҳисобгирии бухгалтерӣ дар Тоҷикистони имрӯза

    Аз ибтидои солҳои 90 – уми асри гузашта дар раванди гузариш аз хоҷагии нақшавии марказонидашуда ба иқтисоди бозорӣ дар ватани мо ислоҳоти қатъӣ гузаронида шудаанд. Ин табадуллотҳо наметавонистанд,  ки элементҳои муҳими идоракуниро монанди ҳисобгирӣ, назорати молиявӣ ва таҳлил дар ҳоли худ гузоранд. Азбаски ҳисобгирӣ дар системаи фармонфармонии пешина функсияҳои принципиалии…

  Подробнее »
 • Такмилдиҳии ҳисобгирии истеҳсолӣ, эҳёи принсипҳои классикии ҳисобгирии бухгалтерӣ

  Бо баохиррасии ҷанги дуюми ҷаҳонӣ дар назди мамлакат масъалаҳои тамоилдиҳии иқтисодиёт ба инкишофи минбаъда ва барқароркунии хоҷагии ҳалқи вайроншуда меистоданд.  Стратегияи инкишофи баъдиҷангии хоҷагии ҳалқ на танҳо аз барҳамдиҳии зарари расонидаи ҷанг ва расидан ба сатҳи то замони пешазҷангии хоҷагии ҳалқ, балки аз инкишофдиҳии минбаъдаи қувваҳои истеҳсолкунанда иборат буд. Дар…

  Подробнее »
 • Баҳисобгирии иттиҳоди шӯравӣ

  Таърихи ҳисобгирии бухгалтерӣ дар ИҶШС ба таври кулли анъанаҳои Руссияи то инқилобиро давом медод, вале ибтидои ҳисобгирии навро аз ҳафтаҳои аввали инқилоби фарвардӣ дидан мумкин аст. Алакай дар моҳи Марти соли 1917 Назорати коргарӣ ба миён омада дар ҳаёт ҷорӣ карда мешавад. Инқилоби кабири сусиолистии Октябр ба табаддулоти калони иҷтимоӣ…

  Подробнее »
 • Инкишофи ҳисобгирии бухгалтерӣ дар Аврупо

  Бухгалтерияи италиёвӣ (дутарафа) тадриҷан аз ҷониби мамолики Аврупо қабул карда мешуд. Испания дар назарияи ҳисобгирӣ, хусусан дар даркнамоии табиати юридикии он саҳмгузор гаштааст. Саромади ҷанбаи ҳуқуқии ҳисобгирии бухгалтерӣ олими намоён – математик ва ҳукукшинос Диего дель Кастелло (1522)мебошад. Ӯ ҳар як факти ҳаёти хоҷагидориро – харид , фурӯш, гузориш ва…

  Подробнее »
 • Ҳисобдории бухгалтерӣ ҳамчун системаи иттилоотӣ

  Марҳилаҳои пайдоиш ва инкишофи ҳисобгирии муҳосибӣ. Вобастагии мақсад ва мазмуни ҳисобдорӣ аз намудҳои моликият. Таърифи ҳисобдории муҳосибӣ ва вазифаҳои он. Ҳисобдории иттилоотӣ ва қабули қарорҳои идоракунӣ. Функсияҳои ҳисобдории муҳосибӣ. . Истифодабарандагони иттилооти ҳисобдории муҳосибӣ ва таснифи онҳо . Танзими қонунгузории ҳисобдории муҳосибӣ дар ҶТ. 1. Марҳилаҳои пайдоиш ва инкишофи ҳисобгирии…

  Подробнее »
 • Таҳлили хисоботи молиявии муассиҳахои буҷетӣ

  Таҳлили нииюндиҳандаҳои тавозуни бухгалтерй дар асоси маълумотҳо оид ба хароҷоти активҳои ғайримолиявӣ (аз рӯйи воситаҳои асосӣ, активҳои ғайримоддӣ, активҳои хайриистеҳсолй, захираҳои моддӣ) гузарони^ца мешавад. Маълумот оид ба ҳаракати активҳои ғайримолиявӣ дар замимаи тавзеҳи ахбороти (тавзеҳӣ, матни тавзеҳй) пешниҳод карда мешавад. Илова бар ин, зарур аст, ки ҳолати техники, истифодаи самаранок,…

  Подробнее »
 • Ҳисоботи муассисаҳои буҷетӣ

    Ҳолати умумӣ   Ҳисобот системаи нишондиҳандаҳои ба ҳам алоқа-манду пайваста буда,омили баҳо додан ба натиҷаи ниҳоӣ ва сифати кор, оид ба иҷрои нақша, инчунин дуруст истифода бурдани захираҳои меҳнатию воситаҳои истеҳсоли ва ба фаъолияти молиявию хоҷагии корхона, дар давраи ҳисобот мебошад. Нишондиҳандаҳои ҳисобот бо роҳи давра ба давра ху-лоса…

  Подробнее »
 • Ҳисобгирии маводҳои арзишноке, ки ба ташкилот тааллуқ надоранд

  Ҳолати умумӣ   Маводҳои арзишнок, ки муваққатан дар ташкршот мавҷуд аст ва бо ташкилот тааллуқ надорад (воситаҳои асо-сии ба иҷора додашуда) маводҳои арзишнок, ки барои нигоадории махсус қабул карда шудааст, дар ҳисобҳои ғайритавозунӣ, инчунин тавозунҳои ҳисоботҳои ҷиддӣ ба;ҳисоб гирифта мешавад. Ҳамаи молу масолехи қиматнок, I инчунин воситаҳои асосии ба иҷора…

  Подробнее »
 • Ҳисобгирии амалиётҳо оид ба таври марказонидашуда таъмин намудани муассисаҳои буҷетӣ бо маводҳои арзишнок

    Ҳисобгирии амалиётҳо оид ба таври марказонида-шуда таъмин кардани муассисахои супоришдиҳанда Ҳисоббаробаркунӣ бо таъминкунандагон аз рӯйи шак-ли марказонидашуда таъмин кардани муассиса бо маводҳои арзишнок аз тарафи муассисаи болоӣ (супоришдиҳанда) гу-заронида мешавад. Дар ин ҳолат супоришдиҳанда чунин қайдҳои бухгалтериро овд ба ҳисоббаробаркунӣ бо таъмин-к^-навдаи маводҳои арзишнок бр таври марказонидашуда таъминкунии муассисаҳо…

  Подробнее »
 • Ҳисобгирии хароҷотҳои иҷозатдодашуда

    Ҳисобгирии меъёрии ӯҳдадории буҷетӣ Ҳисобгирии хароҷотҳои иҷозатдодашуда дар ҳисоби 140 «Ҳисоббаробаркунӣ оид ба маблағгузории буҷет барои хароҷотҳои муассиса ва дигар чорабиниҳо» бурда мешавад. Ҳ^гсобгирии ӯхдадории буҷетии қабулшуда дар ҳисоби 140/1 «Ухдадории буҷетии қабулшудаи соли чорӣ» бурда мешавад. Ташкилотҳое, ки иҷроиши буҷетро таъмин мекунанд, ҳисобгирии маблағҳои ӯҳдадории буҷетиро дар давоми…

  Подробнее »